Co znamená only v Angličtina?

Jaký je význam slova only v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat only v Angličtina.

Slovo only v Angličtina znamená jenom, pouze, jen, jenom, pouze, jen, jenom, zrovna, velice, velmi, hodně, moc, jediný, nejlepší, ale, avšak, jediný, tehdy a jen tehdy, kéž by jen, pouze pokud, jen formálně, nejen, jedináček, mít oči jen pro, jenom když, jen když, sotva, právě, jedinečný. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova only

jenom, pouze

adverb (simply)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I only want a sandwich for lunch.
Na oběd chci jenom (OR: pouze) sendvič.

jen, jenom, pouze

adverb (exclusively, solely)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Only family members attended the funeral. Only we are allowed in this room.
Pohřbu se zúčastnili jen (or: pouze) členové rodiny.

jen, jenom

adverb (merely)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
It'll only make things more complicated.
To by věci jenom zkomplikovalo.

zrovna

adverb (as recently as) (nedávno)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
But I saw him only yesterday!
Viděla jsem ho zrovna včera.

velice, velmi, hodně, moc

adverb (very)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
She loves him only too well.
Velmi (or: hodně) ho miluje.

jediný

adjective (one or one of few)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
She was the only girl in the class with red hair.
Byla jediná dívka ve třídě se zrzavými vlasy.

nejlepší

adjective (best)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Low-cut jeans are the only kind to wear these days.
Bokové džíny jsou to nejlepší, co v dnešní době můžete nosit.

ale, avšak

conjunction (but)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
I'd give him a lift; only my car's being repaired.
Svezl bych ho, ale moje auto je v servisu.

jediný

adjective (without siblings) (jedináček)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
She was an only child.

tehdy a jen tehdy

conjunction (on the strict condition that)

I'll help you, if and only if, you promise to do your part.

kéž by jen

interjection (expressing a wish)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
If only I had a million dollars!

pouze pokud

conjunction (on the single condition that)

This plan will work if only we get enough funding for it.

jen formálně

adverb (not in fact or in practice)

Some products promoted as green are green in name only.

nejen

adverb (not being restricted to)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Stargazing is not only educational, it's fun.

jedináček

noun ([sb] without siblings)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
My mother's an only child, but my father has five siblings.

mít oči jen pro

verbal expression (informal (find attractive) (hovorový výraz)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Edward only has eyes for Julia.

jenom když, jen když

conjunction (not unless)

I'll go, but only if you go with me.

sotva

adverb (by slight margin) (hned po)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
She won the race, but only just.

právě

adverb (very recently)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I have only just begun to learn French; I'm on lesson three.

jedinečný

adjective (incomparable and unique)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu only v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova only

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.