Co znamená stop v Angličtina?

Jaký je význam slova stop v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat stop v Angličtina.

Slovo stop v Angličtina znamená zastavit, přestat, ustat, přestat, přestat s, přestat, učinit přítrž, zastavit, zabránit, zakázat, zastavení, ukončení, zastávka, zastávka, zastávka, ucpávka, zarážka, stopka, pozastavení, zastavení, klapka, zastavení, tečka, clona, zabránit, zastavit, vypnout, přerušovat, zadržet, zastavit, zablokovat, zastavit, zabránit, ucpat, zacpat, zastavit, zastavit se, zastavit se v, zastavit se, přenocovat, zastavit se v, autobusová zastávka, zastavit se, pevná zarážka, nehybná zarážka, tečka, tečka, úplné zastavení, poslední zastávka, neustálý, nepřetržitý, nonstop, nonstop, nepřetržitý, nonstop, zastávka v boxech, zastávka v boxech, zatrhnout, zastávka, odpočívadlo, , zastávka, stopka, vlaková zastávka, vlaková zastávka. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova stop

zastavit

intransitive verb (halt)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The guard ordered them to stop.
Hlídka jim přikázala zastavit.

přestat, ustat

intransitive verb (end, cease)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The rain has stopped.
Déšť ustal.

přestat

intransitive verb (cease doing [sth]) (s nějakou aktivitou)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I don't like smoking and I want to stop.
Nemám kouření rád a chci s tím přestat.

přestat s

transitive verb (cease) (něčím)

Would you please stop that!
Můžeš s tím přestat?

přestat

verbal expression (cease doing)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Please stop calling me.
Prosím přestaň mi volat.

učinit přítrž

transitive verb (prevent, end) (zamezit něčemu)

The parents stopped their children's bad behaviour.
Rodiče učinili přítrž špatnému chování svých dětí.

zastavit

transitive verb (bring to a stop)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He stopped the car to look at the map.
Zastavil auto, aby se podíval na mapu.

zabránit

verbal expression (prevent, hinder)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The doorman stopped us from entering.
Vrátný nám zabránil vejít dovnitř.

zakázat

verbal expression (prevent, forbid) (někomu něco udělat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The teenager's parents stopped her going out to the pub.
Rodiče té teenagerky jí zakázali chodit do hospody.

zastavení

noun (act of stopping)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The lights seemed to take forever to change and our stop there to be interminable.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Před touto budovou je zákaz zastavení.

ukončení

noun (cessation)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
We are calling for a stop to the fighting.
Vyzýváme k ukončení bojů.

zastávka

noun (place) (hromadné dopravy)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The driver put on the brakes when he arrived at the stop.

zastávka

noun (stay en route) (přestávka na cestě)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
We enjoyed a stop at Fred's house for a couple of days before continuing our journey.

zastávka

noun (station on a route)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The train arrived at my stop. The bus passenger pressed the bell for the next stop.
Vlak dorazil do zastávky, kde vystupuji.

ucpávka

noun (plug, blockage)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
There is a stop in the pipe.

zarážka

noun (obstruction)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Push the trolley until it reaches the stop.

stopka

noun (mechanism, control) (hovor.: tlačítko sloužící k zastavení)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Hit the stop if ever there's a problem with the machine.

pozastavení, zastavení

noun (commerce: block payment) (proplacení)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
A stop on a cheque prevents the money from leaving your account.

klapka

noun (musical instruments) (u hudebního nástroje)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
One of the stops of the organ is loose.

zastavení

noun (sports: blocking move) (hráče, ve sportu)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The defender moved in for a stop.

tečka

noun (UK (punctuation) (interpunkce)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Replace the comma with a stop and start a new sentence.

clona

noun (photography) (fotografování)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
This photo is overexposed by a stop.

zabránit

verbal expression (prevent)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Fortunately she stopped the situation from getting any worse.

zastavit, vypnout

transitive verb (turn off)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Stop the machine before attempting any repairs.
Zastav ten stroj, než se ho pokusíš opravit.

přerušovat

transitive verb (interrupt) (někoho)

Don't stop me while I'm talking.

zadržet

transitive verb (withhold) (platbu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I asked my bank to stop the check.

zastavit

transitive verb (prevent from proceeding) (zabránit pokračovat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The border guards stopped the truck.

zablokovat, zastavit, zabránit

transitive verb (block) (brankář: střelu na gól)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The goalkeeper stopped the shot.

ucpat, zacpat

transitive verb (close)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The leaves stopped the drain.

zastavit

transitive verb (sports: check) (protivníka ve sportu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The player stopped his opponent against the boards.

zastavit se

phrasal verb, intransitive (informal (visit) (návštěva)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I was in the neighborhood so I just thought I would stop by and visit for awhile.

zastavit se v

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (visit)

Could you stop by the drugstore for me on your way home?
Zastavíš se mi v lékárně po cestě domů?

zastavit se

phrasal verb, intransitive (stay briefly) (po cestě)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We always stop off to visit Grandma on Saturdays.

přenocovat

phrasal verb, intransitive (stay overnight on a journey)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We stopped over in Miami on the way here.

zastavit se v

(stay overnight at) (přes noc)

It's fun to stop over at DisneyWorld on the way to Miami.

autobusová zastávka

noun (where bus takes on passengers)

Three passengers were waiting at the bus stop.

zastavit se

verbal expression (halt)

Please wait for the bus to come to a stop before you get off.

pevná zarážka, nehybná zarážka

noun (complete halt)

They heard a loud bang in the engine and the car came to a dead stop.

tečka

noun (UK (punctuation mark: period) (za větou)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
You should always use a capital letter after a full stop.

tečka

noun (UK, informal (period: and that is that) (konec diskuze)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
We're not doing it. Full stop!
Neuděláme to. Tečka!

úplné zastavení

noun (complete end of motion) (na značce stop)

The police will ticket you for anything less than a full stop at a stop sign.

poslední zastávka

noun (transport route: final destination)

This is the last stop; everyone must get off the bus.

neustálý, nepřetržitý

adjective (continual)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Audrey is fed up of the non-stop rain.

nonstop

adjective (relentless)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Simon's nonstop criticism is really irritating.
Nekonečné stěžování Simona je vážně otravné.

nonstop, nepřetržitý

adjective (direct, without stopping)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Sonia took a nonstop flight from New York to Dallas.
Na hlavním tahu je čerpací stanice s nonstop provozem.

nonstop

adverb (incessantly, continuously)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Betty talked nonstop and constantly annoyed her coworkers.
Betty mluví nonstop, což její kolegy nepředstavitelně otravuje.

zastávka v boxech

noun (motor racing: pause to refuel) (automobilové závody)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

zastávka v boxech

noun (motor racing: place to refuel) (automobilové závody)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

zatrhnout

transitive verb (end, curtail) (neformální)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The students are cheating; we'll put a stop to that right away. Prohibition did not put a stop to people drinking alcohol, in fact the reverse was true.

zastávka

noun (short break in a journey) (na cestě)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
We took a rest stop after the first 300 miles. I really need a rest stop; can you pull over in the next layby?
Udělali jsme si zastávku po prvních 300 kilometrech.

odpočívadlo

noun (US (lay-by: area for vehicles to pull over) (u silnice)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)

noun (brief stay)

zastávka

noun (brief stopping place) (po cestě)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

stopka

noun (signal instructing drivers to brake) (slangový výraz: dopravní značka)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
It's very simple: if there's a stop sign, stop.

vlaková zastávka

noun (railway: scheduled station)

I must get off at the next train stop.

vlaková zastávka

noun (railway: safety device)

The collision occurred when the train stop failed to protect the train due to a design error.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu stop v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova stop

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.