Co znamená tv v Angličtina?

Jaký je význam slova tv v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat tv v Angličtina.

Slovo tv v Angličtina znamená TV, barevná televize, reality show, televizní pořad, televize, televizní pořad, dívat se na televizi. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova tv

TV

noun (informal, initialism (television)

Layla turns on the TV every morning when she wakes up.

barevná televize

(informal (television set: shows images in colour)

reality show

noun (informal, abbreviation (reality television) (typ televizní soutěže)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Reality TV is very popular right now.

televizní pořad

noun (programme broadcast on TV)

Television shows from the 70s seem pretty stupid to me now.

televize

noun (informal, abbreviation (appliance: television set)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I had our old TV set replaced.

televizní pořad

noun (informal, abbreviation (television programme)

I enjoy watching TV shows about nature. My favorite TV show of all time is "Scrubs".

dívat se na televizi

(informal, abbreviation (watch television)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
One of my favorite hobbies is watching TV with my family.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu tv v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova tv

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.