Co znamená black v Angličtina?

Jaký je význam slova black v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat black v Angličtina.

Slovo black v Angličtina znamená černý, černá, černý, černošský, černošský, temný, tmavý, ušpiněný, špinavý, špatný, zlý, černý, černý, černoch, černoška, smuteční oděv, čerň, černý, temnota, černé oblečení, začernit, očernit, naleštit, začernit, zhasnout, omdlít, černobíle, černobílý, černobílý, anton, černé fazole, černá sója, monokl, špatná pověst, černá díra, prázdnota, černý trh, pepřovník, černý pepř, jelito, černá ovce, černá ovce, Black Tie, , , černá vdova, černobílá fotografie, vigna, , černý rybíz, po černém rybízu, v černých číslech, tmavě černý, tmavě černý, černočerná tma, úplná tma, černočerný. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova black

černý

adjective (very dark in colour) (barva)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
She looked good in the black dress.
Vypadala v těch černých šatech dobře.

černá

noun (darkest colour) (barva)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
My favourite colour is black.
Mojí nejoblíbenější barvou je černá.

černý, černošský

adjective (person: dark skinned) (černé pleti)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Three Black women were walking along the street.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Černošské obyvatelstvo obývá většinu Afriky na jih od Sahary.

černošský

adjective (relating to people of color)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
In the United States, Black History Month is celebrated in February.

temný, tmavý

adjective (lacking light) (bez světla)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The room was black until Ben turned on a light.

ušpiněný, špinavý

adjective (dirty)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The walls of the factory were black with soot.

špatný

adjective (figurative (sullen) (o náladě)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Tom was in a black mood after his boss reprimanded him.

zlý

adjective (figurative (wicked)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The healer was suspected of being a black witch.

černý

adjective (figurative (mark: of disgrace) (puntík: za špatné chování apod.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The conviction was a black mark on his record.

černý

adjective (coffee, tea: without milk) (káva, čaj: bez mléka)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I take my tea black with two sugars.

černoch, černoška

noun (potentially offensive (dark-skinned person)

That politician is popular with both Blacks and Whites.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Chudý černoch a chudý běloch častou nejsou ve stejné společenské situaci.

smuteční oděv

noun (mourning clothes)

The widow wore black for a year.

čerň

noun (dark pigment)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
What's the difference between lamp black and ivory black?

černý

noun (chess, etc.: black pieces) (strana v šachu)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Do you want to play as black or white?

temnota

noun (darkness)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The figure disappeared into the black of night.

černé oblečení

noun (dark clothing)

You look good in black.

začernit, očernit

transitive verb (blacken)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The soldiers blacked their faces before the mission.

naleštit

transitive verb (polish with black) (boty černým krémem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The shoeshine boy blacked the shoes.

začernit

phrasal verb, transitive, separable (obscure [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
During times of war, many civilians have to black out their windows so the enemy won't know where to bomb.
Za války civilisté často začernili okna, aby nepřítel nevěděl, kam střílet.

zhasnout

phrasal verb, transitive, separable (city, house: turn off lights)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The entire city had to be blacked out when the air raid siren sounded.

omdlít

phrasal verb, intransitive (informal (lose consciousness)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The head injury during the car accident caused him to black out.

černobíle

noun (grayscale)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He asked the director why she had chosen to use black and white for her movie.
Zeptal jsem se režiséra, proč se rozhodl svůj film natočit černobíle.

černobílý

adjective (in grayscale)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Black-and-white photography relies on composition rather than color.

černobílý

adjective (figurative (clear, defined) (přen.: jasně definovaný)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The situation may seem very black and white to you, but actually it's more complicated.
Může ti to připadat černobílé, ale ve skutečnosti je to daleko složitější.

anton

noun (US, informal (police car) (slang: policejní vozidlo)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

černé fazole

noun (Latin American: black turtle bean) (používané v Latinské Americe)

Black beans with rice is a common dish in many Latin American countries.

černá sója

noun (Asian: soybean) (používaná v Asii)

monokl

noun (bruising around the eye)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
He had a black eye after the fight.

špatná pověst

noun (figurative (bad reputation)

The company suffered a black eye when the police charged its chairman with fraud.

černá díra

noun (space: area with strong gravity) (ve vesmíru)

A black hole has strong gravitational pull.

prázdnota

noun (figurative (void)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

černý trh

noun (illegal trade) (nelegální obchod)

Although it's illegal, many people buy merchandise on the black market. Official economic statistics do not take into account the black market economy.

pepřovník

noun (plant) (rostlina)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

černý pepř

noun (seasoning) (koření)

jelito

noun (sausage made with blood) (jídlo)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)

černá ovce

noun (figurative (misfit, estranged family member) (přeneseně: člověk, který nezapadá)

My brother is the black sheep of the family.

černá ovce

noun (sheep with black wool) (druh ovce s černou vlnou)

Black Tie

noun (men's formal evening wear) (pánské formální oblečení)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The men had to wear black tie for the company's Christmas dinner.

noun as adjective (of men's formal evening wear)

noun as adjective (event: requiring men's formal wear)

černá vdova

noun (poisonous North American spider) (druh pavouka)

The black widow has a distinct red marking shaped like an hourglass on its abdomen.

černobílá fotografie

noun (taking photos without colour)

He specialized in black-and-white photography.

vigna

noun (plant: cowpea) (luštěnina)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
We planted two rows of black-eyed peas in our garden.

noun (edible legume: bean)

In the southern US, it is customary to eat black-eyed peas on New Year's Day for good luck.

černý rybíz

noun (berry)

The recipe calls for a cup of blackcurrants.

po černém rybízu

noun as adjective (flavored with blackcurrants) (vonící apod.)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Would you like to try some of my home-made blackcurrant jelly?

v černých číslech

adjective (finance: being in credit) (rentabilní)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
After paying off all my loans I'm finally in the black again!

tmavě černý

adjective (deep black)

Yolanda has jet-black hair.

tmavě černý

noun (deep black)

These T-shirts are now available in jet black.

černočerná tma, úplná tma

noun (total darkness)

He walks this road every night, in the pitch dark!

černočerný

adjective (totally dark) (tma)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
There was no moon and the night was pitch black.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu black v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova black

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.