Co znamená wanted v Angličtina?

Jaký je význam slova wanted v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat wanted v Angličtina.

Slovo wanted v Angličtina znamená žádoucí, požadovaný, hledaný, chtít, chtít, chtít, nedostatek, chtíč, strádat, chtít, potřebovat, chtít, potřebovat, toužit, hledat, pátrat, postrádat. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova wanted

žádoucí, požadovaný

adjective (desired)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The scientists achieved the wanted results.
Vědci dosáhli žádoucích výsledků.

hledaný

adjective (sought by the police) (policií)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The police circulated the wanted man's picture to media outlets.

chtít

transitive verb (desire) (přání)

I want to eat.
Chci jíst.

chtít

verbal expression (would like: to do [sth])

I want to be a doctor when I grow up.
Až vyrostu, chci být doktor.

chtít

verbal expression (would like [sb] to do) (po někom něco)

I want you to tidy your room.
Chci, aby sis uklidil pokoj.

nedostatek

noun (lack)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Jeremy's mother reproved him for his want of manners.

chtíč

noun (sexual desire) (sexuální)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
He looked at her with want in his eyes.

strádat

intransitive verb (archaic (be destitute, poverty-stricken) (materiálně)

chtít

transitive verb (request the presence of) (žádost)

I want you here by nine o'clock tonight.

potřebovat

transitive verb (informal (need)

You'll want to arrive there before the film starts.

chtít

transitive verb (require, would like: [sth])

Hello. I want film for my camera, please.

potřebovat

transitive verb (UK, informal (+ ing: need)

The kitchen window wants cleaning - it's filthy!

toužit

transitive verb (desire sexually) (sexuálně)

I want you so badly; when can we be alone?

hledat, pátrat

transitive verb (usually passive (police: be seeking) (policie)

Linda's friends were surprised when they found out she was wanted by the police.

postrádat

phrasal verb, transitive, inseparable (need, be without)

My cute little sister never wants for attention.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu wanted v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.