Co znamená thing v Angličtina?

Jaký je význam slova thing v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat thing v Angličtina.

Slovo thing v Angličtina znamená věc, věc, něco, věci, věc, věci, věci, stvoření, dílo krásy, starý předmět, zastaralý předmět, problém patřící minulosti, další věc, jako první, ze všeho nejdřív, zaprvé, to pravé, vyznat se v, poslední výkřik módy, nejnovější zvyk, přiučit se, maličkost, nedůležitá věc, hlavní věc, jedno s druhým, samozřejmě, samozřejmě, A o to právě jde!, další v pořadí. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova thing

věc

noun (single object)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I'm not sure what this thing is.
Nevím, na co tahle věc (or: tenhle předmět) je.

věc

noun (piece of information) (informace)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Tell me one thing: Do you love me?
Řekni mi jednu věc: Máš mě rád?

něco

noun (unspecified article) (blíže neurčená věc)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
He said he was going to get a thing from his room.
Řekl, že si půjde pro něco do pokoje.

věci

plural noun (owned objects)

(podstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).)
My things are in the bedroom.
Moje věci jsou v ložnici.

věc

noun (act, action) (čin)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He never did a thing to help me.
Nikdy mi s ničím nepomohl.

věci

plural noun (all aspects of situation) (obecně)

(podstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).)
There were riots in the streets, and things were getting out of control.
V ulicích byla vzpoura a věci se dostaly mimo kontrolu.

věci

plural noun (life in general) (obecně)

(podstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).)
Things have been getting better recently.
V poslední době se věci zlepšovaly.

stvoření

noun (informal (creature)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
She had a nightmare about a thing from space.
Měla noční můru o nestvůře z vesmíru.

dílo krásy

noun ([sth] impressive)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The painting is a thing of beauty.
Ten obraz je dílem krásy.

starý předmět, zastaralý předmět

noun (informal ([sth] obsolete)

problém patřící minulosti

noun (informal ([sth] no longer a problem)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

další věc

noun ([sth] else, and also)

You ate the last piece of cake, and another thing, there's no bread left - did you eat that too? Another thing that annoys me is that she smokes at the dinner table.

jako první

noun (informal (very early)

I always eat breakfast first thing in the morning.
Ráno se ze všeho nejdřív nasnídám.

ze všeho nejdřív

noun (informal (initial step)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The first thing to do is call your mother. The first thing I do when I get home is check my email.
Ze všeho nejdřív bys měl zavolat své matce.

zaprvé

expression (informal (the first reason is)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
No, you can't go out! For one thing, you can't afford it.
Ne, nemůžeš jít ven! Zaprvé si to nemůžeš dovolit.

to pravé

adjective (exactly what is needed) (přesně to, co je třeba)

If you're stuck for something to listen to, I've got just the thing: this excellent new jazz album.

vyznat se v

verbal expression (informal (be experienced in [sth])

After 20 years on the job, he knows a thing or two about construction.

poslední výkřik módy

noun ([sth] newly popular)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The latest thing in fashion will be out of date in two months.

nejnovější zvyk

noun (newly-acquired habit)

Her latest thing is to sort her candies by color before eating them.

přiučit se

verbal expression (informal (become knowledgeable)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Stick around and watch; you may learn a thing or two.

maličkost

noun (detail)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The little things in life are important; take time to stop and smell the flowers. Just one little thing: your socks don't match.

nedůležitá věc

noun ([sth] inconsequential)

Don't focus on the little things; set a goal and work toward it.

hlavní věc

noun (informal (most important consideration)

The main thing about horse races and card games is knowing how to calculate the odds. We had a car accident, but the main thing is we're all ok.

jedno s druhým

expression (one action begins a series)

One thing led to another, and now she's pregnant.

samozřejmě

interjection (slang (certainly, of course)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
A: Can you lend me a pen? B: Sure thing!

samozřejmě

noun (informal ([sth] certain)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
She knew that passing the test was a sure thing, so she didn't feel nervous.

A o to právě jde!

interjection (informal (that is precisely my point)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
That's the thing! I never wanted to get married in the first place.

další v pořadí

noun (good substitute) (jako náhrada za předchozí)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I can't afford to buy a Volkswagen; the Toyota is the next best thing. Apples are not as sweet as candy, but I think they are the next best thing.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu thing v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova thing

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.