Co znamená that v Angličtina?

Jaký je význam slova that v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat that v Angličtina.

Slovo that v Angličtina znamená to, který, tamten, tamta, tamto, tamten, tamta, tamto, tak, moc, který, tak, že, že, aby, tamto, zjistit, uznat, neústupný v tom, že, přiznat, oznamovat, mající obavy, potom, poté, pak, souhlasit, všechno to, všechno tohle, , zase tolik, připustit, uznat, prohlásit, ohlásit, oznámit, očekávat, tvrdit, zjistit, prohlašovat, tvrdit, za předpokladu, ujišťovat, ubezpečovat, navíc, a potom, a pak, v tu chvíli, tehdy, vědomý, obořit se, i přes to, nezapomínat, vzhledem k tomu, že, kvůli tomu, věřit, věřit, myslet si, věřit, vsadit se, čekat, očekávat, chlubit se, chvástat se, vychloubat se, chlubit se, že, do té doby, do té doby, ověřit, prověřit, připustit, přijít na, dospět k závěru, jistý, znamenat, být si vědomý, vzhledem k tomu, že, tvrdit, prohlašovat, přesvědčit, odvětit, oznámit, ohlásit, nařídit, přijít na, vyžadovat, přesto, přestože, rozhodnout se, oznámit, zjistit, že, namítat, prorokovat, že, uhádnout, že, pochybovat, že, pochybující, snít, zdůraznit, že, odhodlaný, zajistit si, pojistit si, odhadovat, že, ale, čekat, očekávat, předpokládat, předpokládat, vysvětlit, osvětlit, představit si, No teda!, No tohle!, představovat si, že, myslet si, mít špatný pocit z, považovat, předpokládat, , přese všechno, z obavy, že, když už jsme u toho, z toho důvodu, chápat, rozumět, mrkej, mít pocit, ujistit, že, dát ujištění o, informovat o, dát své slovo, vzhledem k tomu, rozhodně, nepochybně, garantovat, zaručit, říkat, tvrdit, vyprávět, mít tušení, mít tušení o. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova that

to

pronoun (demonstrative: it, she, he)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Do you like that? That's not what I meant.
Líbí se ti to?

který

pronoun (relative)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
The food that I ate last night gave me a stomach ache.
Jídlo, které jsem snědl včera večer, mi způsobilo bolení břicha.

tamten, tamta, tamto

adjective (as indicated)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
I like that scarf best.
Tamten šátek se mi líbí nejvíce.

tamten, tamta, tamto

adjective (the more distant of two)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
I'm not sure if I like this one or that one.
Nejsem si jist, zda se mi více líbí toto nebo tamto.

tak

adverb (so)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
It's not that easy to learn a new language after age fifty.
Není tak lehké naučit se nový jazyk po padesátce.

moc

adverb (very)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The movie was not that good.
Ten film nebyl moc dobrý.

který

conjunction (at which, in which)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
From the direction that he was going in, I would say he was headed to town.
Podle směru, kterým šel, bych řekl, že měl namířeno do města.

tak

adverb (to such an extent)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
I cannot believe I could sleep that deeply. You may not believe me, but it was that hot.
Nechápu, jak jsem mohl spát tak tvrdě.

že

conjunction (so … that: to such a degree that) (tak ... že)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
He was so hungry that he could hear his stomach rumbling.
Měl takový hlad, že si udělal sendvič.

že

conjunction (quoting)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
He said that he didn't want to go.
Řekl, že nechce jít.

aby

conjunction (literary (in order that)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
She studied hard that she might become a doctor.
Hodně studovala, aby se mohla stát lékařkou.

tamto

pronoun (the thing indicated) (věc, na kterou se ukazuje)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Do you want this or that?
Chceš tohle nebo tamto?

zjistit

phrasal verb, transitive, separable (discover)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I just found out that my sister is pregnant.

uznat

transitive verb (admit, accept as true)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I acknowledge that I could have made better decisions.
Uznávám, že jsem mohl přijmout lepší rozhodnutí.

neústupný v tom, že

adjective (with clause: insistent)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The politician was adamant that the law be passed.
Politik byl neústupný v tom, že zákon bude schválen.

přiznat

transitive verb (confess)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Jones admitted to the police that he had been involved in the criminal enterprise.

oznamovat

transitive verb (formal (with clause: notify [sb])

A text message advised me that my flight was delayed.
Textová zpráva mi oznámila, že let se zpozdí.

mající obavy

adjective (worried about possibility)

I'm afraid my money might run out before the end of the trip.
Mám obavy, že mi dojdou peníze ještě před koncem výletu.

potom, poté, pak

adverb (then, next)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
We went to see a film, and after that had a meal in an Italian restaurant.

souhlasit

transitive verb (with clause: share opinion) (být zajedno)

All the pupils agree that she is a good teacher.
Všichni žáci souhlasili, že je skvělá učitelka.

všechno to

noun (everything that, everything which)

"All that you see here," said our tour guide, "was built in the 19th century."

všechno tohle

noun (colloquial (all those things)

"What about the driving arrangements?" "Leave all that to me."

adjective (slang (especially impressive)

He thinks he's God's gift to women, but he's not all that.

zase tolik

adverb (particularly, especially)

My dog isn't actually all that mean, but his size scares people.

připustit

transitive verb (concede)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I will allow that this time I am wrong.
Připouštím, že se tentokrát mohu mýlit.

uznat

transitive verb (acknowledge)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The law allows that there may be exemptions.

prohlásit, ohlásit, oznámit

transitive verb (with clause: proclaim)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Naomi unexpectedly announced that she did not want to attend her friend's wedding.
Naomi nečekaně prohlásila, že nechce jít na kamarádovu svatbu.

očekávat

transitive verb (with clause: expect)

The manager anticipates that the store will reopen in March, once the renovation is complete.

tvrdit

transitive verb (with clause: assert, maintain)

Many physicists argue that black holes exist.
Mnoho fyziků tvrdí (or: se domnívá), že černé díry existují.

zjistit

transitive verb (with clause: determine)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It is simply impossible to ascertain whether or not the department will receive enough funding next year.
Je nemožné zjistit, jestli příští rok oddělení dostane dostatek peněz.

prohlašovat, tvrdit

transitive verb (with clause: say as true)

Vivian asserted her dog was not to blame for the mess.
Vivian prohlašovala (or: tvrdila), že její pes není vinen za nepořádek.

za předpokladu

conjunction (supposing)

We will have a picnic tomorrow, assuming that it doesn't rain.

ujišťovat, ubezpečovat

transitive verb (with clause: say confidently) (sebejistě tvrdit)

The tour guide assured the group that they would be able to see whales from the boat.
Průvodce skupinu ujišťoval, že z lodě uvidí velryby.

navíc

expression (in addition)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The car is too expensive, and it's ugly at that.

a potom, a pak

expression (and then)

At that, the chairman ended the meeting.

v tu chvíli

adverb (at a specified instant in the past)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
At that moment, I realized that she truly loved me. I was about to tell her, but at that instant the phone rang.

tehdy

adverb (during a specified past period)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I was born in 1999. At that time my father was a captain, but now he is a major.

vědomý

adjective (knowing [sth])

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I'm well aware that you're ready to leave, but would you please be patient?
Jsem si plně vědoma toho, že jsi připraven k odchodu, ale mohl bys být prosím trpělivý?

obořit se

transitive verb (figurative (with clause: say angrily)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Roger barked that he wasn't ready yet.

i přes to

expression (despite [sth])

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The weather forecast says there will be heavy rain tomorrow. Be that as it may, we will not cancel the open-air concert.

nezapomínat

verbal expression (consider, take into account)

Bear in mind that we already have an enormous sum invested in the project.
Nezapomínejte, že už jsme do toho projektu investovali velkou částku.

vzhledem k tomu, že

conjunction (considering that)

That is a great score, bearing in mind that you just started studying yesterday.

kvůli tomu

expression (informal (for reason specified)

She won't quit smoking and because of that we are breaking up.

věřit

transitive verb (have faith) (mít víru)

I believe God exists.
Věřím, že Bůh existuje.

věřit

transitive verb (with clause: have confidence)

I believe he will return as promised.
Věřím, že se vrátí, jak slíbil.

myslet si, věřit

transitive verb (with clause: think, suppose) (předpokládat)

I believe that it won't rain tomorrow, but I'm not sure.
Věřím, že zítra nebude pršet, ale jistý si nejsem.

vsadit se

transitive verb (figurative, informal (with clause: expect) (vsadil bych se, že)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I bet Ian won't come to work today.
Vsadil bych se, že Ian dneska nepřijde do práce.

čekat, očekávat

transitive verb (informal, figurative (with clause: expect)

I bet you the math test will be easy.

chlubit se, chvástat se, vychloubat se

transitive verb (claim arrogantly)

Elaine boasted that she can do a backflip, but no one has actually seen her do it.
Elaine se chlubila (or: chvástala), že umí salto pozadu, ale nikdo to nikdy neviděl.

chlubit se, že

transitive verb (with clause: boast)

John bragged that he owned ten motorcycles.
John se chlubil, že vlastní deset motocyklů.

do té doby

adverb (in the past) (v minulosti)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

do té doby

adverb (in the future) (v budoucnosti)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Where will you be in 50 years? By that time, I will be an old man!

ověřit, prověřit

transitive verb (with clause: verify)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Please check that the balance of my account is at least four hundred dollars.
Ověřte, že stav mého účtu je alespoň čtyři sta dolarů.

připustit

transitive verb (admit) (nepříjemný fakt)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You have to concede that you misunderstood the question.

přijít na

transitive verb (think up: an idea, etc.) (myšlenku)

We conceived a plan to sneak away in the night.
Přišli jsme na plán, jak se v noci vyplížit.

dospět k závěru

transitive verb (with clause: decide that)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
After reviewing the clues, the detective concluded that the butler had committed the murder.
Po přezkoumání stop dospěl detektiv k závěru, že vraždu spáchal komorník.

jistý

adjective (with clause: feeling certain)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Janine is confident that she will win.
Je si jistá, že vyhraje.

znamenat

transitive verb (imply, have as a nuance)

His statement connoted that he would not be attending the event.

být si vědomý

verbal expression (with clause: aware that)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
When I took the exam, I was conscious that my parents were expecting a lot of me.
Když jsem dělal zkoušku, tak jsem si uvědomil, jak moc ode mě rodiče očekávají.

vzhledem k tomu, že

conjunction (given that)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Considering that you've decided to go, I'll come too.
Vzhledem k tomu, že ses rozhodl jít, já přijdu také.

tvrdit, prohlašovat

transitive verb (argue)

The scientist contended that global warming is mostly due to human activities.
Vědci tvrdí, že globální oteplování je způsobeno hlavně lidskou činností.

přesvědčit

transitive verb (make [sb] believe [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The jury had been sceptical, but the evidence convinced them the defendant was not guilty. Reading the manifesto convinced me that this was the party I wanted to vote for.

odvětit

intransitive verb (respond to argument)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He countered that the plan was impractical.

oznámit, ohlásit

transitive verb (with clause: announce that)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Julie declared that she was taking the afternoon off.
Julie oznámila, že si bere odpoledne volno.

nařídit

transitive verb (with clause: order officially) (úředně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The king decreed that every maiden in the kingdom had to try on the glass slipper.

přijít na

transitive verb (work out)

How did you deduce that no one had been here?

vyžadovat

transitive verb (with clause: require) (aby)

The job demanded that he arrive at 8:30 every day.
Jeho zaměstnání vyžaduje, aby tam každý den dorazil v 8:30.

přesto

adverb (nevertheless)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Thomas had slight leg injury, but, despite that, he managed to win the race.

přestože

conjunction (even though)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
Despite the fact that he had revised really hard, Billy could not answer a single question on the exam paper.

rozhodnout se

transitive verb (with clause: resolve)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Charlie determined that he would do everything in his power to raise money for the charity.
Charlie se rozhodl, že udělá cokoli v jeho silách, aby vybral peníze na charitu.

oznámit

transitive verb (with clause: make known that)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The company disclosed that it had lost money on the deal.
Společnost oznámila, že obchod byl ztrátový.

zjistit, že

transitive verb (with clause: realise)

She discovered that she still had money in that account.
Zjistila, že má na účtě stále peníze.

namítat

transitive verb (deny, argue against)

The board does not dispute that these changes will cause some temporary difficulties, but we feel the end result justifies this.

prorokovat, že

transitive verb (with clause: predict)

The oracle divined that the emperor would die a violent death.

uhádnout, že

transitive verb (with clause: guess, infer that)

From Tim's unhappy expression, I divined that something terrible had happened.

pochybovat, že

transitive verb (not believe)

He doubted that her story was true.
Pochyboval, že je ta historka pravdivá.

pochybující

adjective (unconvinced, not sure) (člověk)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
John is doubtful about whether he made the right choice.
John je nejistý ohledně správnosti své volby.

snít

transitive verb (with clause: imagine while asleep) (o něčem)

I dreamed that you would come.
Snila jsem o tom, žes přišel.

zdůraznit, že

transitive verb (say, repeat for clarity) (v řeči)

He emphasized that he didn't want to stay working there.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Prezident podtrhnul význam odboje pro obnovu demokracie v zemi.

odhodlaný

adjective (adamant, determined)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Kevin was emphatic that the event be canceled.

zajistit si, pojistit si

transitive verb (with clause: make sure)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
George wanted to ensure that he got a good seat, so he bought his theater tickets a month early.

odhadovat, že

transitive verb (with clause: judge, guess)

Glenn estimated that his team would lose.

ale

preposition (were it not for the fact that)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
Liz would have come with us except that she had already accepted another invitation.
Liz by šla s námi, ale už přijala jinou pozvánku.

čekat, očekávat, předpokládat

transitive verb (with clause: anticipate)

I expect our team will lose again. Big business is expected to maintain America's ability to compete in the world market.
Čekám (or: očekávám), že náš tým opět prohraje.

předpokládat

transitive verb (with clause: suppose, speculate)

I expect that he got lost again.
Předpokládám, že zase prohrál.

vysvětlit, osvětlit

transitive verb (with clause: make clear)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Parents should explain that it is dangerous to play with matches.
Rodiče by dětem měli vysvětlit, že hrát si se zápalkami je nebezpečné.

představit si

transitive verb (UK (imagine)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He fancied that we would win the sweepstake.

No teda!, No tohle!

interjection (dated (expressing amazement) (ohromení)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)

představovat si, že

transitive verb (with clause: imagine)

Vicky often fantasizes that she is married to a famous footballer.

myslet si

transitive verb (with clause: think)

He felt that her actions were unfair.
Myslel si, že její jednání je nespravedlivé.

mít špatný pocit z

(feel guilty)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)

považovat

transitive verb (US, informal (with clause: reckon)

I figure that I better get my hair cut soon.

předpokládat

transitive verb (mainly US (with clause: assume, conclude)

When I didn't see him at school, I figured that he'd probably stayed home sick.

adjective (appropriate, justified)

It's fitting that Jimmy was punished for his bad behavior.

přese všechno

adverb (even so, in spite of this)

He was a scoundrel and a wastrel but, for all that, she still loved him.
Byl to ničema a budižkničemu, ale ona ho přese všechno milovala.

z obavy, že

conjunction (fearing that)

She stayed home all week for fear that she would catch the swine flu.

když už jsme u toho

adverb (intensifier: what is more)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I know she doesn't like his music - for that matter, neither do I.
Vím, že se jí nelíbí jeho muzika – a mně taky ne, když už jsme u toho.

z toho důvodu

adverb (consequently)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
She's always so much fun at parties. For that reason, I'm sorry she can't come tonight.

chápat, rozumět

transitive verb (understand)

I gather that you've decided to resign from your post.
Chápu, že chcete rezignovat na svoji pozici.

mrkej

interjection (slang (look at that) (mrkej na to, apod.)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)

mít pocit

verbal expression (with clause: sense)

I'm getting the impression that the election didn't really change anything.

ujistit, že

(with clause: guarantee)

dát ujištění o

verbal expression (with clause: guarantee)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

informovat o

(warn, inform)

The Council's letter gave notice of the election to all the voters.

dát své slovo

verbal expression (promise)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Rachel had given her word that she would lend me the money.

vzhledem k tomu

conjunction (in view of the fact that)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Given that you weren't really listening, I see why you don't understand.

rozhodně, nepochybně

adverb (admittedly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Granted, John did badly on that test, but the teacher had no right to call him out in front of the class the way he did.
Johnovi se poslední test nepochybně nezdařil, ale učitel nemá žádné právo takto mu před celou třídou vynadat.

garantovat

transitive verb (with clause: promise)

Tina guaranteed that the store would still be open.

zaručit

transitive verb (with clause: promise [sb])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

říkat, tvrdit, vyprávět

transitive verb (declare, assert)

Legend has it that the lakes are the footprints of a giant.

mít tušení

verbal expression (informal (suspect, sense)

I have a hunch that the show will be cancelled; they haven't sold many tickets.

mít tušení o

verbal expression (suspect, sense)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
We had an inkling that the film might be a success, but we weren't sure.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu that v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova that

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.