Co znamená want v Angličtina?

Jaký je význam slova want v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat want v Angličtina.

Slovo want v Angličtina znamená chtít, chtít, chtít, nedostatek, chtíč, strádat, chtít, potřebovat, chtít, potřebovat, toužit, hledat, pátrat, postrádat, chtít, Chci tě!, pokud si přeješ, chtít, inzerce, chtít odejít, chtít ven. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova want

chtít

transitive verb (desire) (přání)

I want to eat.
Chci jíst.

chtít

verbal expression (would like: to do [sth])

I want to be a doctor when I grow up.
Až vyrostu, chci být doktor.

chtít

verbal expression (would like [sb] to do) (po někom něco)

I want you to tidy your room.
Chci, aby sis uklidil pokoj.

nedostatek

noun (lack)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Jeremy's mother reproved him for his want of manners.

chtíč

noun (sexual desire) (sexuální)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
He looked at her with want in his eyes.

strádat

intransitive verb (archaic (be destitute, poverty-stricken) (materiálně)

chtít

transitive verb (request the presence of) (žádost)

I want you here by nine o'clock tonight.

potřebovat

transitive verb (informal (need)

You'll want to arrive there before the film starts.

chtít

transitive verb (require, would like: [sth])

Hello. I want film for my camera, please.

potřebovat

transitive verb (UK, informal (+ ing: need)

The kitchen window wants cleaning - it's filthy!

toužit

transitive verb (desire sexually) (sexuálně)

I want you so badly; when can we be alone?

hledat, pátrat

transitive verb (usually passive (police: be seeking) (policie)

Linda's friends were surprised when they found out she was wanted by the police.

postrádat

phrasal verb, transitive, inseparable (need, be without)

My cute little sister never wants for attention.

chtít

phrasal verb, transitive, inseparable (have a desire to) (něco dělat)

If you want to come, get in the car!
Jestli chceš jet s námi, tak nasedej!

Chci tě!

interjection (informal (I am sexually attracted to you) (sexuálně)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
I want you. Let's leave this party and go back to my place.

pokud si přeješ

adverb (as you please)

I can lend you some money if you want.

chtít

transitive verb (informal (want to)

inzerce

noun (US, informal, abbreviation (classified advertisement)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Let's check the want ads and see if anyone's selling a bicycle cheap.

chtít odejít

intransitive verb (desire to leave)

After her boyfriend hit her, Ophelia decided she wanted out.

chtít ven

intransitive verb (desire to go outside)

Open the door; the cat wants out.
Otevři ty dveře, kočka chce ven.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu want v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.