beach ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า beach ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ beach ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า beach ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง หาด, ชายหาด, ชายทะเล หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า beach

หาด

noun (sandy shore)

The beach isn't far from here.
ชายหาดอยู่ไม่ไกลจากที่นี่

ชายหาด

noun (sandy shore)

The beach isn't far from here.
ชายหาดอยู่ไม่ไกลจากที่นี่

ชายทะเล

noun

Who wants to be in the city when you can be on the beach?
ใครจะไปอยากอยู่ในเมือง ตอนที่คุณจะไปเที่ยวชายทะเล

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Maintaining Beaches and Dunes
การ บํารุง รักษา หาด ทราย และ เนิน ทราย
Waves and inshore currents then progressively shift sand to the beach, where sun and wind take over, drying it and blowing it inland.
ครั้น แล้ว คลื่น และ กระแส น้ํา ที่ พัด เข้า หา ฝั่ง จะ พัด ทราย เข้า ไป ที่ ชาย หาด มาก ขึ้น เรื่อย ๆ ซึ่ง แสง อาทิตย์ และ ลม จะ ทํา หน้า ที่ ต่อ โดย ทํา ให้ ทราย แห้ง และ พัด เข้า ไป ใน แผ่นดิน.
30,000 marines landed on the beaches of Iwo Jima.
นาวิกโยธิน 3หมื่นนาย ขึ้นบกที่ชายหาดอิโว จิม่า
Nanny, we're going to the beach.
พี่เลี้ยง เราจะไปชายหาดกัน
It was an incredible experience, one I'll never forget, because amidst those harsh conditions, I felt like I stumbled onto one of the last quiet places, somewhere that I found a clarity and a connection with the world I knew I would never find on a crowded beach.
มันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก ที่ผมจะไม่มีวันลืมเลย เพราะว่าท่ามกลางสภาวะที่แสนโหดร้ายนั้น ผมรู้สึกเหมือนผมเจอเข้ากับ ที่เงียบสงัดแห่งสุดท้ายบนโลก สถานที่ซึ่งผมพบกับความบริสูทธิ์ และความเชื่อมโยงกับโลก ผมรู้ว่าผมจะไม่พบกับชายหาด ที่เต็มไปด้วยผู้คน
Perhaps white sandy beaches, pristine waters, swaying coconut palm trees, and warm nights on lanais lit by romantic tiki torches.
บาง คน อาจ จะ คิด ถึง หาด ทราย สี ขาว, น้ํา ทะเล ใส สะอาด, ต้น มะพร้าว ที่ พลิ้ว ไหว โอนเอน, และ คืน ที่ อบอุ่น บน ระเบียง บ้าน ซึ่ง มี ติกิ หรือ คบไฟ อัน เล็ก ๆ ที่ น่า หลงใหล จุด ไว้ เพื่อ ให้ แสง สว่าง.
What could be better than the volcanically heated sand on the beaches of Savo?
อะไร ล่ะ จะ ดี ไป กว่า ทราย บน หาด เซ โว ที่ ร้อน เนื่อง จาก ภูเขา ไฟ?
In Mexico a hotel has set aside an area for those who are embarrassed to step onto a beach that is packed with slender people, reports El Economista newspaper.
หนังสือ พิมพ์ ชื่อ เอล เอโคโนมิสตา รายงาน ว่า โรงแรม แห่ง หนึ่ง ใน เม็กซิโก ได้ กัน พื้น ที่ ส่วน หนึ่ง ไว้ สําหรับ คน ที่ ไม่ กล้า เดิน บน ชาย หาด ซึ่ง เต็ม ไป ด้วย คน หุ่น ดี.
Nobody misses that dog I took a picture of on a Carmel beach a couple of weeks ago.
คงไม่มีใครคิดถึงเจ้าสุนัขที่ผบถ่ายภาพไว้ ที่หาดคาเมลเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อน
Maybe we can talk about planning a trip to the beach house.
บางทีเราควรคุยเรื่อง วางแผนไปเที่ยวบ้านชายทะเล
In some instances, the ripened nut rolls down the beach toward the water.
บาง ครั้ง ลูก มะพร้าว ที่ แก่ แล้ว จะ กลิ้ง จาก ชาย หาด ลง ไป ใน น้ํา.
The beaches are open, and people are having a wonderful time.
หาดเปิดรับผู้คนให้ได้สนุกกันเต็มที่
One of his worst memories was of the other tourists on the beach just gaping at the sea.
สิ่ง เลว ร้าย ที่ สุด อย่าง หนึ่ง ที่ อยู่ ใน ความ ทรง จํา ของ เขา ก็ คือ นัก ท่อง เที่ยว คน อื่น ๆ มัว แต่ มอง ท้อง ทะเล ด้วย ความ อัศจรรย์ ใจ.
When my wife and I were assigned to Grenada, which boasts a gorgeous coastline with some 45 beaches, we could not help but wonder what those beaches would be like.
เมื่อ ผม กับ ภรรยา ได้ รับ มอบหมาย ให้ ไป ที่ เกาะ เกรเนดา ซึ่ง มี ชาย หาด ราว ๆ 45 หาด ตลอด ชายฝั่ง ทะเล ที่ สวย งาม เรา ก็ อด สงสัย ไม่ ได้ ว่า ชาย หาด เหล่า นั้น จะ สวย ขนาด ไหน.
We're safe here on the beach.
พวกเราดูเหมือนจะปลอดภัยตรงนี้
People sort of think I went away between "Titanic" and "Avatar" and was buffing my nails someplace, sitting at the beach.
คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่า ผมหายไป ระหว่างการทําหนัง "ไททานิค" กับ "อวตาร" คิดว่าผมไปนั่งทําเล็บ หรืออยู่ที่ไหนซักที่ ตากอากาศตามชายทะเล
I, I was down at the cottage on the beach the other day.
เมื่อวันก่อนฉันลงไปที่กระท่อมริมหาด
You need beach attire!
คุณต้องการชุดสําหรับชายหาด
Walk on the beach?
ไปที่ชายหาดมั้ยครับ
Occasionally, they go to the beach and other places of interest.
บาง ครั้ง พวก เขา ไป เที่ยว ชาย ทะเล และ สถาน ที่ ต่าง ๆ ที่ น่า สนใจ.
Wait. Who's " the beach hottie "?
เดี๋ยว ใครคือ " สุดฮอตบนชายหาด "?
So go to the beach and start again on Monday.
ดังนั้นโปรดไปทะเล แล้วเริ่มงานอีกทีวันจันทร์
Can i go down to the beach?
ผมลงไปที่ชายหาดได้มั้ยครับ
We'll ride horses on the beach, in the surf.
ขี่ม้าบนชายหาด ลงไปโต้คลื่น
European beach grass
หญ้า ชาย หาด ยุโรป

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ beach ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ beach

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว