party ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า party ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ party ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า party ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง งานเลี้ยง, พรรค, งาน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า party

งานเลี้ยง

noun (social gathering)

There was no doctor on duty, and the nurses had all gone to a party.
ช่วง นั้น หมอ ไม่ อยู่ เวร และ พวก พยาบาล ต่าง ก็ ไป งาน เลี้ยง สังสรรค์ กัน หมด.

พรรค

noun (political group)

Several prominent party members have been murdered, chief inspector.
สมาชิกที่มีชื่อเสียงของพรรคหลายคน ถูกฆาตกรรม, ท่านสารวัตร.

งาน

noun (social gathering)

I don't want to be dumped before my party.
ฉันไม่อยากทุ่มเททุกอย่างก่อนงานเลี้ยงของฉันเริ่มนะ

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

The " house party " protocol, sir?
ปฏิบัติการเปิดบ้านฉลองนะหรอครับ
Can I do it after the party?
ฉันค่อยจัดการเรื่องนั้นหลังปาร์ตี้ได้ไหม
Please don't tell me it's a surprise party.
อย่าบอกนะว่า มีเซอร์ไพรซ์ปาร์ตี่้
Why didn't you stay for the after party?
ทําไมเธอไม่อยู่ที่ ปาร์ตี้หลังงานล่ะ
What party?
ปาร์ตี้อะไร
It is not a time for outbursts, for partying, or for hilarity.
นั่น ไม่ ใช่ เวลา สําหรับ การ แสดง ออก ทาง อารมณ์ อย่าง อึกทึก, หรือ การ เลี้ยง สังสรรค์, หรือ การ สนุกสนาน เฮฮา.
The party is that way.
งานปาร์ตี้ต้องไปทางนั้น
The sun is sinking on the horizon as Jesus and his party descend the Mount of Olives.
ดวง ตะวัน กําลัง ลับ ขอบ ฟ้า ขณะ ที่ พระ เยซู กับ คณะ พรรค ของ พระองค์ ลง มา จาก ภูเขา มะกอก เทศ.
There is no place in the Bible that says anything about a birthday party for Jesus.
ไม่ มี สัก แห่ง ใน พระ คัมภีร์ ที่ กล่าว ถึง เรื่อง งาน วัน เกิด สําหรับ พระ เยซู.
I believe Vincent arranged tonight's party
ฉันเชื่อว่าวินเซนต์ จะจัดงานปาร์ตี้คืนนี้
Now it just feels like a pity party.
และตอนนี้มันรู้สึก เหมือนปาร์ตี้น่าสมเพช
Are you the one who poisoned J-Cub's drink at our party?
เธอเป็นคนวางยาเจคอบในงานปาร์ตี้หรือเปล่า?
Any ties to the Nazi party?
มีส่วนเกี่ยวข้อง กับพรรคนาซีไหม
There was no doctor on duty, and the nurses had all gone to a party.
ช่วง นั้น หมอ ไม่ อยู่ เวร และ พวก พยาบาล ต่าง ก็ ไป งาน เลี้ยง สังสรรค์ กัน หมด.
Hi, I'm the genius who brought my kid to this Christmas party.
หวัดดี ฉันมันอัจฉริยะที่พาลูกมางานปาร์ตี้คริสมาส
You can't even let me have my own bachelorette party?
จะปล่อยให้ฉันมีงานสละโสดไม่ได้เลยรึ
9 Now the aLamanites and the Lemuelites and the Ishmaelites were called Lamanites, and the two parties were Nephites and Lamanites.
๙ บัดนี้ เรียกชาวเลมันและชาวเลมิวเอลและชาวอิชมาเอลว่าชาวเลมัน, และสองฝ่ายนั้นคือชาวนีไฟกับชาวเลมัน.
This party.
ปาร์ตี้เนี้ย
I'm sorry she tried to ruin your party.
ขอโทษที่เค้า จะมาทําลายปาร์ตี้ของเธอ
I think Annie wants a little pity party.
ชั้นคิดว่า Annie ต้องการคนมาสงสาร
This does not require devising a catchy theme to make it unique or memorable but which would imitate worldly parties, such as costume balls or masquerade parties.
ทั้ง นี้ ใช่ ว่า ต้อง คิด ประดิษฐ์ ให้ งาน นั้น เป็น ที่ จับ ใจ เพื่อ ให้ ดู แปลก พิสดาร หรือ อยู่ ใน ความ ทรง จํา แต่ อาจ เป็น การ เลียน แบบ งาน เลี้ยง ของ ชาว โลก เช่น งาน เต้น รํา ชุด แต่ง ตัว โบราณ หรือ งาน เต้น รํา แต่ง แฟน ซี.
Several prominent party members have been murdered, chief inspector.
สมาชิกที่มีชื่อเสียงของพรรคหลายคน ถูกฆาตกรรม, ท่านสารวัตร.
Earlier, on the first Sabbath after the arrival of the Prophet and his party in Jackson County, Missouri, a religious service had been held, and two members had been received by baptism.
๑๘๓๑ (History of the Church, 1:190–195). ในวันสะบาโตแรกหลังจากท่านศาสดาพยากรณ์และคณะของท่านมาถึงเทศมณฑลแจ๊คสัน, รัฐมิสซูรี, มีพิธีทางศาสนา, และได้รับสมาชิกสองคนโดยบัพติศมา.
And what happens as a result of this is, when those parties are elected, and inevitably they fail, or inevitably they make political mistakes, democracy takes the blame for their political mistakes.
ผลที่ตามมาก็คือ เมื่อพรรคเหล่านี้ได้รับเลือกตั้ง และก็ล้มเหลวอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ หรือไม่ก็ต้องทําอะไรสักอย่างผิดพลาด ในทางการเมือง เขากลับโทษระบอบประชาธิปไตย ว่าเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุดังกล่าว
You and Ashley party it up?
นายกับแอสลีย์เป็นไงบ้าง?

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ party ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ party

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว