birthday ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า birthday ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ birthday ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า birthday ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง วันเกิด, ชาตะ, วันครบรอบ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า birthday

วันเกิด

noun (anniversary)

Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
วันนี้วันที่ 18 มิถุนายน และมันก็เป็นวันเกิดของ Muiriel

ชาตะ

noun

วันครบรอบ

noun

That was my fifth birthday party, my first dive.
นั่นเป็นงานฉลองครบรอบ 5 ขวบของฉัน การดําน้ําครั้งแรก

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

“Even though I don’t get presents on my birthday, my parents still buy me gifts on other occasions.
“ถึง ผม จะ ไม่ ได้ รับ ของ ขวัญ ใน วัน เกิด คุณ พ่อ คุณ แม่ ก็ ซื้อ ของ ขวัญ ให้ ผม ใน โอกาส อื่น.
There is no place in the Bible that says anything about a birthday party for Jesus.
ไม่ มี สัก แห่ง ใน พระ คัมภีร์ ที่ กล่าว ถึง เรื่อง งาน วัน เกิด สําหรับ พระ เยซู.
Your Mom's birthday?
วันเกิดเเม่จริงหรอ?
I just celebrated my 40th Birthday!
ฉันพึ่งฉลองวันเกิดปีที่ 40 ของฉัน!
I'm just texting Lydia " thank you " for the birthday stuff.
ฉันจะส่งข้อความขอบคุณสิเดียสําหรับพวกของขวัญวันเกิด
Oh. Happy birthday.
สุขสันต์วันเกิดจ๊ะ
It is my birthday after all.
ยังไงเสีย วันนี้ก็วันเกิดฉัน
How can I help my children not to feel sad because of not celebrating a holiday or their birthday?
ฉัน จะ ทํา อย่าง ไร เพื่อ ไม่ ให้ ลูก เสียใจ ที่ ไม่ จัด งาน วัน เกิด ให้ เขา?
Well, it's not my birthday.
ไม่ใช่วันเกิดหนูใช่ไหม
Of course I remember my birthday.
ฉันจํางานวันเกิดตัวเองได้หรอกน่ะ
Happy birthday!
สุขสันต์วันเกิด
Both of these birthday parties were for men who did not serve Jehovah.
งาน วัน เกิด ทั้ง สอง ครั้ง เป็น งาน ของ คน ที่ ไม่ ได้ รับใช้ พระ ยะโฮวา.
If they do, they usually think of Christmas as Jesus Christ’s birthday, a time for family and, of course, lots of presents.
ถ้า เขา คิด พวก เขา ก็ มัก จะ คิด ว่า คริสต์มาส เป็น วัน ประสูติ ของ พระ เยซู คริสต์, การ อยู่ กับ ครอบครัว, และ แน่นอน ของ ขวัญ มาก มาย.
When's your birthday?
เธอเกิดวันที่เท่าไหร่
Birthday?
วันเกิดเหรอ?
I had to cancel my birthday party.
ฉันยกเลิกปาร์ตี้วันเกิดไปแล้ว
Birthday gifts?
ของขวัญวันเกิดเหรอคะ?
It's Kate birthday.
วันเกิดเคท
Happy birthday, big sis.
สุขสัตน์วันเกิด พี่สาว
A birthday is an anniversary of when you were born.
วัน เกิด ก็ เป็น วัน ครบ รอบ การ เกิด ของ คุณ.
Happy birthday.
แฮปปี้เบิร์ธเดย์
Let us get the background of those birthday anniversaries.
ให้ เรา มา ดู ภูมิ หลัง ของ การ ฉลอง ครบ รอบ วัน เกิด เหล่า นั้น กัน.
Ran away just before her 18th birthday.
หนีออกมาก่อนวันเกิดอายุ 18
(b) Why were birthdays no longer celebrated?
(ข) เหตุ ใด ไม่ มี การ ฉลอง วัน เกิด อีก ต่อ ไป?
Sir, Landy told Bourne that his birthday was 4-15-71.
แลนดี้บอกบอร์นว่าเขาเกิดเดือน 4วันที่ 15 ปี 71

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ birthday ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ birthday

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว