told ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า told ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ told ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า told ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง บอก, พูด, กล่าว, เล่า, สนทนา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า told

บอก

พูด

กล่าว

เล่า

สนทนา

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Before she died, she told me something...
ก่อนที่เธอตาย เธอบอกผมบางอย่าง
Please give me what you told me about a while ago.
ขอไอ้เจ้าสิ่งที่ฉันได้ขอเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
We finished LaGuerta's cacerola de camarones and Masuka's chocolate lava cake, and Astor told me she hated living here.
แล้วก็ชอคโกแลตเค้กของมาซุกะ แล้วเอสเตอร์้ก็บอกฉันว่า เธอเกลียดที่ต้องอยู่ที่นี่
Interestingly, Satan had also told Eve that she would be “like God”!—Genesis 3:5.
น่า สนใจ ซาตาน ได้ บอก ฮาวา ด้วย ว่า เธอ จะ เป็น “เหมือน พระเจ้า”!—เยเนซิศ [ปฐม กาล] 3:5, ฉบับ แปล ใหม่.
6:2) The newly enthroned King was told: “Go subduing in the midst of your enemies.”
6:2) พระ ยะโฮวา ตรัส กับ กษัตริย์ ที่ เพิ่ง ขึ้น ครอง ราชย์ ผู้ นี้ ว่า “จง ออก ไป ปราบ ปราม ท่ามกลาง ศัตรู ของ เจ้า.”
But a lot of people tried it, and over a five-day run we ended up with 54 pages of guest book comments, and we were told by the curators there that they'd never seen such an outpouring.
คนจํานวนมากก็ลองเล่นดู ห้าวันที่เปิดให้ชม ลงท้าย เราได้ความคิดเห็นยาว 54 หน้าในสมุด ภัณฑ์รักษ์พิพิธภัณฑ์ที่นั่น บอกเราว่า ไม่เคยเห็น การพูดที่พรั่งพรูออกมาอย่างนั้น
I need to know what else you told him.
ฉันอยากรู้ว่าพวกเขาบอกอะไรเธออีก
Would you have told them to wait?
คุณจะบอกให้พวกเขารอหรอ?
I told you I'll give it back once you tell me.
ก็บอกว่าให้บอกมาก่อนแล้วจะคืนให้
We were told the wall would separate Palestine from Israel.
จะแบ่งแยกปาเลสไตน์จากอิสราเอล ที่บูดรุสนี้
The sister told her that ever since she had been a Witness for Jehovah, she had not been afraid of anything.
ซิสเตอร์ คน นั้น บอก เธอ ว่า ตั้ง แต่ เธอ ได้ มา เป็น พยาน พระ ยะโฮวา เธอ ไม่ กลัว อะไร เลย.
In response Jesus repeats two prophetic illustrations regarding the Kingdom of God, ones that he told from a boat on the Sea of Galilee about a year earlier.
เพื่อ ตอบ สนอง ความ ยินดี ของ เขา พระ เยซู ทรง กล่าว ซ้ํา อุทาหรณ์ เชิง พยากรณ์ สอง เรื่อง เกี่ยว กับ ราชอาณาจักร ของ พระเจ้า ซึ่ง พระองค์ เคย กล่าว ขณะ ประทับ ที่ เรือ ใน ทะเล ฆาลิลาย ประมาณ หนึ่ง ปี ก่อน หน้า นั้น.
After all, we told ourselves they were nothing.
ทั้งหมดนั่น เราบอกตัวเราเอง มันไม่มีอะไร
I've never told anyone that before.
ผมไม่เคยบอกใครเรื่องนี้มาก่อน
If I had told you what you'd find out there, you would have thought I was crazy.
ถ้าฉันบอกคุณ ว่าจะเจออะไรข้างนอกนั่น คุณคงคิดว่าฉันคงบ้าไปแล้ว
I was told she didn't make it through the night.
มีคนบอกว่าเธอไปไม่รอด ในคืนนั้น
He told you that?
เขาบอกคุณเหรอ
He probably told you you had nice hair too.
เขาคงบอกด้วยว่าผมคุณก็สวย
I was knocked to the ground and told, “We will see who recommends whom here!”
ผม ถูก ซ้อม จน ลง ไป กอง กับ พื้น และ ผม ได้ ยิน เสียง พูด ว่า “เรา จะ ตัดสิน ใจ เอง ว่า ใคร ควร ได้ รับ คํา ชม ที่ นี่!”
Our guide told us to stay together and to be on the lookout for elephants, since we would be hiking on trails that they used daily to search for food.
ไกด์ บอก ให้ เรา เกาะ กลุ่ม กัน ไว้ และ ให้ ระวัง ช้าง ด้วย เนื่อง จาก พวก เรา จะ ใช้ เส้น ทาง ที่ พวก มัน หา กิน เป็น ประจํา.
I told you to wait.
ฉันบอกนายแล้วไงว่าให้รอ
He told me, "Nobody has to tell me what I should draw.
เขาบอกผมว่า "ไม่ต้องมีใครบอกหรอก ว่าผมควรจะวาดอะไร
Another mother expressed her feelings when told that her six-year-old son had suddenly died because of a congenital heart problem.
มารดา อีก คน หนึ่ง อธิบาย ความ รู้สึก ของ เธอ เมื่อ ทราบ ว่า บุตร ชาย วัย หก ขวบ ของ เธอ เสีย ชีวิต กะทันหัน เนื่อง จาก ปัญหา เกี่ยว กับ หัวใจ ซึ่ง มี ตั้ง แต่ เกิด.
In one study, they told us they would probably cheat the next time instead of studying more if they failed a test.
ในการศึกษาวิจัยครั้งหนึ่ง พวกเขาบอกว่า อาจจะลองโกงการสอบในครั้งหน้า แทนที่จะเตรียมตัวให้มากขึ้น ถ้าพวกเขาสอบตก
When there was enough money, he told his children to go and buy one. He did everything to support his wife and his children.
หลังจากวันนั้นไม่นาน เขาก็มายื่นเงินมาให้ บอกให้ไปซื้อแท็ปเบล็ตให้ลูกใช้

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ told ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ told

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว