Co znamená animals v Angličtina?

Jaký je význam slova animals v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat animals v Angličtina.

Slovo animals v Angličtina znamená zvíře, zvířecí, zvířecí, zvíře, živočich, zvířecí útulek, hmyz, domácí zvíře, král večírků, člověk s politickými instinkty, osvojené zvíře, plyšák, vycpané zvíře, divoké zvíře, divoká zvěř. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova animals

zvíře

noun (creature)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Cats are one of the few domesticated animals.
Kočky patří mezi několik málo druhů domácích zvířat.

zvířecí

adjective (of or from animals)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Ivana's coat was made of animal fur.

zvířecí

adjective (sexual) (sexuálně)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Rob could not deny his animal attraction to Sara.

zvíře

noun (figurative (uncivilized person) (přeneseně: nekulturní člověk)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Look at the way he eats! What an animal!

živočich

noun (uncountable (type of matter)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Most objects can be classified as animal, vegetable or mineral.

zvířecí útulek

noun (home for unwanted pets)

Stray dogs are sent to the animal shelter.

hmyz

noun (informal (insect, etc.)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
My brother's always startled by the creepy-crawlies we see while weeding the garden.

domácí zvíře

noun (pet)

The dog was the earliest domestic animal.

král večírků

noun (figurative, informal (person who frequents drinking parties) (neformální, přeneseně)

She was a real party animal when she was younger. That party animal must be exhausted when the holidays are over.

člověk s politickými instinkty

noun (figurative ([sb] active in politics)

Simpson continued to be a political animal who was active in the communist party.

osvojené zvíře

noun (pet from animal shelter) (z útulku)

plyšák

noun (soft toy)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
We have a range of stuffed animals on the bed, mainly teddy bears.

vycpané zvíře

noun (embalmed animal)

The taxidermist has a number of stuffed animals displayed in his shop window.

divoké zvíře

noun (untamed creature) (nedomestikované)

Keeping wild animals as pets is a bad idea. When children eat too much sugar, they can begin to behave like wild animals.

divoká zvěř

noun (savage or fierce creature)

The explorer was attacked and eaten by wild animals.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu animals v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova animals

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.