Co znamená and v Angličtina?

Jaký je význam slova and v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat and v Angličtina.

Slovo and v Angličtina znamená a, s, a, a, a, a, a, a, a, a, nad rámec, sečíst, koneckonců, znovu a znovu, ve věku, živý a zdravý, spojit, střídat mezi, slít, spojit, spojit, sloučit, sloučit, a půl, a proto, a tak dále, a tak dále, a podobně, a pak, a potom, umělecká řemesla, Arts and Crafts, sem a tam, sem a tam, debata, tam a zpět, důkladně, penzion, ubytování se snídaní, mezi námi, černobíle, černobílý, černobílý, anton, černobílá fotografie, pohupovat se, i, i, i, luk a šíp, chléb s máslem, živobytí, základní, zhroutit se a brečet, cihly a malta, cihlový, hmatatelný, co nevidět, nakonec, celkem, vcelku, žíhaný, příčina a následek, systém brzd a protiváh, srazit se, sloučit, chodit sem a tam, vypadávat, být pomíjivý, sloučit, ukázat rozdíl, kopírovat a vložit, dát do souvislosti, country hudba, zkřížit, čestné slovo!, vyjmout a vložit, vyjmout a vložit, černobílý, nonstop, nepřetržitě, mrtvý, zemřelý, pohřbený, pod drnem, dávno ukončený, závazky a pohledávky, rozhodnout se mezi, odlišit mezi, rozlišit mezi, rozlišovat, rozlišovat mezi, proplétat se, temné vyhlídky, doporučení a varování, vytvořit paralelu mezi, úplně každý, úplně každý, příliv a odliv, výkyvy, ECDC, ambulance, srovnávat, tu a tam, čas od času, jako šafránu, malý rozdíl, v první řadě, především, smažená ryba s hranolky, dát dohromady s, maso a kosti, krev, navždy, odpusť a zapomeň, plný energie, propojit. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova and

a

conjunction (as well as) (souřadicí poměr)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
I bought beer and wine.
Koupil jsem pivo a (or: i) víno.

s

conjunction (with)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
I'd like some strawberries and cream.
Chtěl bych jahody se šlehačkou.

a

conjunction (as a result) (důsledek)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
Try harder and you will succeed.
Snaž se více a podaří se ti to.

a

conjunction (then) (následnost)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
I got dressed and went downstairs.
Oblékl jsem se a šel jsem dolů.

a

conjunction (mathematics: plus)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
Two and two make four.
Dvě a (or: plus) dvě jsou čtyři.

a

conjunction (giving alternatives) (alternativy)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
I have to choose between walking and driving.
Musím si vybrat mezi chůzí a autem.

a

conjunction (at the same time) (současně)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
This will make you warm and comfortable.

a

conjunction (repeating for emphasis) (opakování pro zdůraznění)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
She walked miles and miles.

a

conjunction (as opposed to) (odporovací poměr)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
There are teachers, and then there are teachers!

a

conjunction (another thing)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
The police have studied the evidence and I understand they have charged someone with the crime.

nad rámec

preposition (figurative (more than expected) (více než je očekávání)

She always goes above and beyond what is expected of her.

sečíst

transitive verb (mathematics: calculate total) (dohromady)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
If you add one and six, the total is seven.

koneckonců

expression (ultimately)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
After all is said and done, the decision to have a baby is a personal one.

znovu a znovu

adverb (repeatedly) (opakovaně)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
When you practice you must do the same thing again and again.

ve věku

(in a given age range)

This program is designed for young people aged from 18 to 25.

živý a zdravý

adjective (colloquial, figurative (in good health)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
It's my father's 98th birthday, and he's still alive and kicking.

spojit

transitive verb (join together)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The continuing crisis allied the two nations and strengthened their relationship.
Pokračující krize spojila oba národy a utužila jejich vztahy.

střídat mezi

(switch between options)

In some spas, people alternate between hot and cold baths.

slít, spojit

transitive verb (blend, mix)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Brass is obtained by amalgamating copper and zinc.

spojit, sloučit

transitive verb (combine)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We workers will have greater power if we amalgamate our two main unions.

sloučit

transitive verb (business, etc.: merge) (firmy)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

a půl

expression (plus 0.5)

If you divide three oranges equally between two people, each person will have one and a half oranges.

a proto

adverb (therefore)

The student did not turn in his final research paper, and so he earned a failing grade for the course.

a tak dále

adverb (et cetera)

I had to fill in a form with my name, address, and so forth.

a tak dále

adverb (et cetera)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Victims of the disaster urgently need drinking water, food, medical supplies, and so on.

a podobně

expression (and similar)

There are a lot of waterfowl out on the lake—mergansers, geese, coots, and the like.

a pak, a potom

conjunction (immediately afterwards)

We'll finish painting, and then we'll eat dinner.

umělecká řemesla

plural noun (fine arts, handicrafts)

Being a mother of ten children, Madeline learned to love arts and crafts.

Arts and Crafts

noun as adjective (of fine arts, handicrafts) (návrhářský styl)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
William Morris was a prominent textile designer of the Arts and Crafts movement at the end of the nineteenth century.

sem a tam

adverb (move: to and fro) (pohybovat se)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The little girl rocked back and forth on the swing.

sem a tam

adjective (movement: to and fro) (pohyb)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
It is relaxing to sit on the beach and watch the back-and-forth motion of the waves.

debata

noun (informal (conversation)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Rebecca could hear the back and forth of a conversation outside her window.

tam a zpět

adverb (to and fro)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I've spent the whole day rushing backwards and forwards.

důkladně

adverb (US, figurative (thoroughly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Ed searched the records backwards and forwards.

penzion

noun (small guesthouse)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I like to stay in a bed and breakfast instead of in a big hotel.
Používá se anglického názvu.

ubytování se snídaní

noun (uncountable (lodging with morning meal)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Several houses in this village offer bed and breakfast.
Několik domů v této vesnici poskytuje ubytování se snídaní.

mezi námi

adverb (confidentially, in confidence)

Between you and me, I think Stella has fallen in love with him.

černobíle

noun (grayscale)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He asked the director why she had chosen to use black and white for her movie.
Zeptal jsem se režiséra, proč se rozhodl svůj film natočit černobíle.

černobílý

adjective (in grayscale)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Black-and-white photography relies on composition rather than color.

černobílý

adjective (figurative (clear, defined) (přen.: jasně definovaný)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The situation may seem very black and white to you, but actually it's more complicated.
Může ti to připadat černobílé, ale ve skutečnosti je to daleko složitější.

anton

noun (US, informal (police car) (slang: policejní vozidlo)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

černobílá fotografie

noun (taking photos without colour)

He specialized in black-and-white photography.

pohupovat se

intransitive verb (used in compounds (move up and down: on water) (na vodě)

The toy boat bobbed along on the surface of the lake.

i

adjective (one and the other: person)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
Both he and his brother are left-handed.
Jeho bratr i on jsou leváci.

i

adverb (equally)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
He's both tall and handsome.
V Montrealu se mluví jak francouzsky, tak anglicky.

i

conjunction (equally)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
She's admired both for her kindness and for her talent.
Oba obdivovala pro jejich laskavost i pro jejich talent.

luk a šíp

noun (archery: weapon)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The crossbow replaced the bow and arrow as a weapon.

chléb s máslem

noun (bread with butter spread on it)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
A glass of milk with bread and butter for breakfast is the best.

živobytí

noun (informal, figurative (livelihood)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Cooking is his bread and butter; he's a chef.

základní

adjective (informal, figurative (staple, basic)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

zhroutit se a brečet

verbal expression (burst into tears)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Helen broke down and cried when she heard the sad news.

cihly a malta

plural noun (building materials)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
We can either erect a fence around the garden or build a wall with bricks and mortar.

cihlový

noun as adjective (made of bricks and mortar)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Most houses here are stick-built, but in countries where wood is expensive, they're bricks-and-mortar buildings.

hmatatelný

noun as adjective (figurative (existing physically: not virtual) (přeneseně: ne virtuální)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
It's so easy to buy books on the internet but I prefer browsing in a bricks-and-mortar store on the High Street.

co nevidět

adverb (in a while)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

nakonec

adverb (eventually)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Be patient! I'll get around to it by and by.

celkem, vcelku

adverb (in general, on the whole)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Not everything about my job is good, but by and large, I enjoy it.

žíhaný

noun as adjective (cat: with coloured markings) (o kočce)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

příčina a následek

noun (principle of causality)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The law of cause and effect (Karma) is an important principle in Buddhism.

systém brzd a protiváh

plural noun (system: self-regulation) (ústavní systém)

There are many checks and balances in the system to ensure the minimum number of errors.

srazit se

transitive verb (smash two things together)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Scientists collided the particles in a reactor.

sloučit

(add together)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Combine the sum from this column with the sum from that column to get the total.
Sečti sumu z tohoto sloupce a z tamtoho sloupce a dostaneš celkový výsledek.

chodit sem a tam

verbal expression (walk to and fro)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
During recess the students are allowed to come and go as they please.

vypadávat

verbal expression (be intermittent)

The wireless reception is unreliable here, my connection keeps coming and going.

být pomíjivý

verbal expression (be fleeting)

As the Great Depression taught us, financial security can come and go.

sloučit

transitive verb (merge, bring together)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It is important to try not to conflate real people and stereotypes.

ukázat rozdíl

transitive verb (show differences)

Let me contrast the correct and incorrect posture for this dance.
Ukážu vám rozdíl mezi správným a nesprávným držením těla při tomto tanci.

kopírovat a vložit

transitive verb (copy data and insert it elsewhere)

It's easy to copy and paste text to move it from one part of your document to another.

dát do souvislosti

transitive verb (relate two or more things)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Scientists can correlate brain activity and eye movement.

country hudba

noun (pop music style of western US)

Garth Brooks dominated country music in the 1990's.

zkřížit

transitive verb (hybridize) (stvořit křížence)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The biologist was trying to cross a rose and a lily.

čestné slovo!

interjection (infantile (promise)

Mum, I'll clean my room in the morning. Cross my heart and hope to die!

vyjmout a vložit

verbal expression (move: text on screen) (text v počítači)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
To cut and paste text, first highlight the text you wish to move.

vyjmout a vložit

verbal expression (move: text on screen) (text v počítači)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
You can cut and paste internet images into the word processing document.

černobílý

adjective (easily decided) (přeneseně: jednoduchý, nespletitý)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

nonstop, nepřetržitě

adverb (all the time)

Edgar's been working day and night to get the house ready in time.

mrtvý, zemřelý

adjective (dead, deceased)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I remember my fourth grade teacher, but she's long since been dead and buried I'm sure.

pohřbený

adjective (no longer in effect) (přeneseně: projekt apod.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
That law is dead and buried.

pod drnem

adjective (dead, deceased)

Cyril has been dead and gone for over twenty years now.

dávno ukončený

adjective (figurative (long since over, finished)

The mining industry in this country is dead and gone.

závazky a pohledávky

plural noun (expenditures and income)

The first stage in creating accounting records is to record debits and credits.

rozhodnout se mezi

(choose from among)

I couldn't decide between the two dresses, so I bought both.
Nemohla jsem se rozhodnout mezi dvěma šaty.

odlišit mezi, rozlišit mezi

(see difference)

It can be hard to differentiate between a severe panic attack and a heart attack.

rozlišovat

(differentiate between things)

It's hard to discriminate between the individual cells.

rozlišovat mezi

(know the difference)

I can't distinguish between the black and the dark brown.

proplétat se

verbal expression (weave in and out) (přeneseně: davem apod.)

The car was speeding along the busy road, dodging in and out of the traffic.

temné vyhlídky

noun (informal (pessimistic outlook)

doporučení a varování

plural noun (informal (rules and regulations)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Here's a useful list of dos and don'ts for keeping tropical fish.

vytvořit paralelu mezi

verbal expression (identify as being similar)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
We can draw a parallel between restrictions on law making powers of the earliest British Parliaments, and that of the modern European Parliament.

úplně každý

adjective (all)

You need to check each and every quotation for word-for-word accuracy.

úplně každý

pronoun (all)

Each and every one filed in and sat down.

příliv a odliv

noun (tidal movement)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The boats move gently at their moorings in response to the ebb and flow of the tide.

výkyvy

noun (figurative (fluctuations) (v ekonomice)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
Consumer spending on such products tends to follow the ebb and flow of the economy.

ECDC

noun (initialism (European Centre for Disease Prevention and Control) (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí)

ambulance

noun (hospital: casualty department) (v nemocnici)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The ambulance took the injured man to the emergency room. The casualty department was filled with victims of the accident.

srovnávat

transitive verb (consider equal) (považovat za stejné)

How can you equate wealth and moral authority?

tu a tam

adverb (occasionally)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I love a take-away curry every now and again.

čas od času

expression (informal (occasionally)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Every now and then, a stray cat comes into our yard.

jako šafránu

adjective (colloquial (rare) (přenesené úsloví)

These days, public telephone boxes are few and far between.
Dnes je již telefonních budek jako šafránu.

malý rozdíl

noun (figurative (little distinction)

There's a fine line between genius and insanity.
Od geniality je jen krůček k šílenství.

v první řadě

adverb (primarily)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
First and foremost, let's review the minutes from last week's meeting.
Pojďme se v první řadě podívat na zápis ze schůze z minulého týdne.

především

adverb (above all else)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
What parents want, first and foremost, is for their child to be happy.

smažená ryba s hranolky

noun (UK (British fried meal)

Fish and chips is a common Friday-night meal in the UK.

dát dohromady s

verbal expression (informal (pair romantically) (někoho s někým)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Joan is trying to fix me up with one of her single friends.

maso a kosti

noun (human body, human nature) (přeneseně)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Mám doma nafukovací pannu, ale upřednostňuji ženy z masa a kostí.

krev

noun (relative, offspring) (přeneseně, příbuzný)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Moje dcera je mé krve, proto věřím, že se rozhodne správně.

navždy

adverb (for eternity)

Charles promised to love Lucy for ever and ever.

odpusť a zapomeň

verbal expression (be reconciled)

Rather than simply forgive and forget, Nicholas became more and more angry.

plný energie

adjective (figurative, vulgar, slang (person: energetic, lively)

Well, aren't you full of piss and vinegar today! Why so enthusiastic?

propojit

transitive verb (join)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
This film fuses horror and humour to provide both frights and laughs.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu and v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova and

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.