Co znamená man v Angličtina?

Jaký je význam slova man v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat man v Angličtina.

Slovo man v Angličtina znamená muž, člověk, člověk, člověk, obsluhovat, člověče, páni, páni, muž, chlap, komorník, člověk, chlap, hráč, figurka, milovník, , obsadit, obsluhovat, pracovník v reklamě, Batman, být muž, být chlap, dospět, svědek, jeskynní muž, neandrtálec, obyčejný člověk, prostý občan, podvodník, podvodnice, mrtvý muž, starý prasák, starý chlípník, starý kanec, odvedený voják, vyhnání z ráje, popelář, dospělý muž, nájemný vrah, pohůnek, muž, herec v hlavní roli, jako muž, jako muž, muž mála slov, muž držící slovo, muž, muž přes palubu, umělý, pracovní síla, pracovníci, zprostředkovatel, mezičlánek, prostředník, neutrální oblast, území nikoho, starší muž, starej, táta, opravdový muž, pravák, podsunutý argument, kaskadér, kaskadérka, transka, mladík. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova man

muž

noun (adult male)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The name's Chris? Is that a man or a woman?
Jmenuje se Chris? Je to muž nebo žena?

člověk

noun (person, individual)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
That man over there is the one who stole my purse.
Tamten člověk mi ukradl kabelku.

člověk

noun (figurative (humanity) (lidstvo)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Is man destined to repeat the mistakes of the past?
Je člověk předurčen k opakování všech svých omylů?

člověk

noun (uncountable (homo sapiens) (lidský druh)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Some people still deny that apes and man are related.
Někteří lidé stále popírají, že člověk a opice jsou příbuzní.

obsluhovat

transitive verb (staff)

My friends and I manned the booth at the fair.
Mí přátelé a já jsme obsluhovali stánek na veletrhu.

člověče

interjection (colloquial (friend: usually male) (hovorový výraz: oslovení)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
How are you doing, man?

páni

interjection (slang (surprise) (hovorový výraz)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Oh man! Look what I just found.

páni

interjection (slang (exhaustion) (hovorový výraz)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Man! That was a difficult climb of the stairs.

muž

noun (informal (husband, boyfriend)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Her man fixed the light bulb for her.

chlap

noun (strong male)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Ooh, look at his muscles! He's such a man!

komorník

noun (valet)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The name of Lord Peter Wimsey's man was Bunter.

člověk

noun (male subordinate) (zaměstnanec)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I have three men working on the project.

chlap

noun (male lover) (hovorový výraz)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Do you have a man, or are you still alone?

hráč

noun (sports: male player) (sport)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
A man from the defence comes up to try to score.
Jeden hráč z obrany přechází do útoku a pokouší se skórovat.

figurka

noun (chess piece) (šachy)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He moved his man forward two squares.

milovník

noun (fan of [sth])

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
He's a watermelon man, but I prefer apples.
Je to milovník melounů, ale já mám radši jablka.

noun (US, figurative, uncountable (authority)

He spent his whole life working for the Man.

obsadit

transitive verb (military: position)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They manned the barricades to stop the enemy breaking through.

obsluhovat

transitive verb (serve at)

I manned the cash register while Steve poured the beer.

pracovník v reklamě

noun (dated (male who works in advertising)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

Batman

noun (comic book superhero) (superhrdina)

(vlastní jméno mužského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu mužského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Jan, Cheb, Merkur).)
Batman has been a popular comic book character since 1939.

být muž, být chlap

verbal expression (figurative (male: show strength)

You have to be a man about this, and admit that you made a mistake.

dospět

verbal expression (male: reach adulthood)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Dan's young son wants to be an astronaut when he is a man.

svědek

noun (bridegroom's male attendant) (ženichův)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Pete was the best man at Mick and Lucy's wedding.

jeskynní muž

noun (prehistoric man)

Contrary to many depictions in popular culture, cavemen did not exist at the same time as dinosaurs.

neandrtálec

noun (figurative, pejorative (rough or coarse person) (obecně: o někom nevychovaném)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Dom is such a caveman; he chews with his mouth open and is always belching loudly.

obyčejný člověk

noun (ordinary citizen, lay person)

The political parties are all trying to appeal to the common man.

prostý občan

noun (male commoner, without title) (bez šlechtického titulu)

If a common man married the daughter of a nobleman, she would lose her title.

podvodník, podvodnice

noun (informal (confidence trickster)

The con man persuaded the elderly lady to give him a cheque for £400.

mrtvý muž

noun (slang, figurative (man who is likely to die) (výhrůžka)

Touch me again and you're a dead man!

starý prasák, starý chlípník, starý kanec

noun (informal, pejorative (elderly, lecherous man) (pejorativně)

If you keep looking at her like that she'll think you're a dirty old man.

odvedený voják

noun (initialism (military: enlisted man)

vyhnání z ráje

noun (Bible) (podle Bible)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
In the Bible, the serpent brought on the Fall.

popelář

noun (informal (dustman, binman: refuse collector)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The garbage men collect the trash on my block every Friday at 8:00 AM.

dospělý muž

noun (adult male)

His story was so sad, it could make grown men cry.

nájemný vrah

noun (hired murderer)

The politician was arrested for hiring a hitman to kill one of his rivals.

pohůnek

noun (does unpleasant tasks) (přen.: kdo dělá nepříjemnou práci za vás)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

muž

noun (dated, slang (man)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Every jack is being drafted into the army.

herec v hlavní roli

noun (actor in central role)

Bellamy was the leading man in many low-budget action movies.

jako muž

adverb (in a masculine way)

She walks like a man.

jako muž

adverb (informal, figurative (with stoicism) (přeneseně: statečně)

Ben gritted his teeth and prepared to take his punishment like a man.

muž mála slov

noun (man who speaks very little)

He may be a man of few words, but when he does say something it's worth hearing.

muž držící slovo

noun (male: keeps promises)

I've worked with him, and I know him to be a man of his word.

muž

noun (responsible head of household) (nejdospělejší v domácnosti)

Jim became man of the house after his father died.

muž přes palubu

interjection (dated ([sb] has fallen off ship or boat)

Man overboard! Toss him a life preserver before the sharks get him!

umělý

adjective (artificial or synthetic) (vytvořený člověkem)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Nylon is a man-made fibre used in the clothing industry.

pracovní síla

noun (workforce)

The company is restructuring in order to use its manpower more efficiently.

pracovníci

noun (number of workers)

(podstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).)
We need more manpower if we're going to finish construction on time.

zprostředkovatel

noun (go-between, intermediary)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I won't be your middleman; talk to her yourself!

mezičlánek

noun (intermediate trader) (v obchodě)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The middlemen negotiated on behalf of their clients.

prostředník

noun (figurative (third party) (nepřímé vyjednávání)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

neutrální oblast

noun (war: unoccupied area) (ve válce)

During the war, he wandered into no man's land and was very nearly shot by his own troops.

území nikoho

noun (wasteland) (pustina)

The Sahara Desert is mostly a no man's land.

starší muž

noun (elderly male)

The old man was slow to cross the street.

starej

noun (figurative, dated, slang (boyfriend, husband) (slangový výraz: manžel)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
My old man is still at work.

táta

noun (informal (father) (neformální)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Why don't you ask your old man if we can borrow his car tonight?

opravdový muž

noun (figurative (adult male who is strong and masculine)

Well, he certainly acts like a real man, yes. Real men aren't afraid to express their feelings in public.

pravák

noun (closest aide, personal advisor)

Julia's my right-hand man when it comes to planning parties.

podsunutý argument

noun (figurative (insubstantial argument) (jeden z řecnických triků)

The argument was a straw man, which the Prime Minister put up to divert attention away from his own weaknesses.

kaskadér, kaskadérka

noun (male: performs dangerous feats)

Neil isn't interested in acting, but he wants to become a Hollywood stuntman.

transka

noun (transgender man) (hovor.: transsexuál)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

mladík

noun (male child or youthful adult)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu man v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova man

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.