Co znamená there v Angličtina?

Jaký je význam slova there v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat there v Angličtina.

Slovo there v Angličtina znamená tam, na tomto místě, -, v tom, tam, tam, vidíš, vidíte, tam dole, tam dole, tam dole, tu a tam, čas od času, tam, bezpředmětný, nemající smysl, tam venku, tam venku, támhle, tak, a máš to!, není to tak jednoduché, jak to vypadá, bez debat, bezpochyby, vidíš, vidíš. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova there

tam

adverb (in or at that place)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He was there at the bar.
Byl tam na baru.

na tomto místě

adverb (at that point)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
OK, class, let's stop there. It's time for lunch.
Kapitola tři je na konci první části té knihy. Na tomto místě přestaňte číst a přečtěte si poznámky kritika.

-

pronoun (introductory pronoun)

There is a way.
Existuje nějaký způsob. Nějak to půjde.

v tom

adverb (on that issue)

I agree with you there.
V tom s tebou souhlasím.

tam

adverb (to that place) (na nějaké místo)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I'm going there tonight.

tam

adverb (indicating location) (na nějakém místě)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
There he is.

vidíš, vidíte

interjection (approval) (souhlasné)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
There! That's just what we need.
Vidíš! To jsme přesně potřebovali.

tam dole

adverb (in that lower place)

I don't want to go down there; the basement looks scary!

tam dole

adverb (figurative, euphemism (in or to Hell) (přeneseně: v pekle)

tam dole

adverb (figurative, euphemism (in genital area) (přeneseně: v oblasti genitálií)

tu a tam

adverb (in various places)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
He lived an aimless existence, wandering here and there but never settling anywhere.
Vede život bez cíle, toulá se všude možně a nikdy se nikde neusadí.

čas od času

adverb (from time to time)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

tam

adverb (in or into that place)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I'm going in there. Are you coming too?

bezpředmětný

expression (it is pointless)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
It's no use calling out his name, he can't hear you any more.

nemající smysl

expression (it is pointless)

There's no point in asking Jake if you can borrow his car; he'll say no. There's no use in telling me now that I shouldn't put that vase there; you should have mentioned it before I knocked it over and broke it.

tam venku

adverb (outside)

Be sure to put a coat on; it's freezing out there!

tam venku

adverb (informal (in space) (přeneseně: ve vesmíru)

Have you ever looked at the stars and wondered if there's anyone out there?

támhle

adverb (in that direction or place)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The cake is over there.

tak, a máš to!

interjection (informal (expressing defiance, determination) (zlomyslnost)

I don't need your help anyway! So there!

není to tak jednoduché, jak to vypadá

expression (This is not what it seems)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
It seems like he's vanished into thin air, but that's impossible. There's more to this situation than meets the eye.

bez debat

interjection (it is indisputable)

He's an evil man; there is no question.
Je to zlý člověk, bez debat.

bezpochyby

expression (it is indisputable that)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
There is no question many citizens resent paying taxes.
Je jasné, že mnoho lidí nerado platí daně.

vidíš

expression (just as expected)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
There you go; I knew the cat wouldn't come when you called his name.
Vidíš, říkala jsem, že ta kočka na zavolání nepřijde.

vidíš

expression (good job)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
There you go! I knew you could do it!
Vidíš! Já věděla, že to dokážeš!

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu there v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova there

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.