Co znamená came v Angličtina?

Jaký je význam slova came v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat came v Angličtina.

Slovo came v Angličtina znamená jít, přijít, přicházet, blížit se, jet, prodávat se v, dostat se, objevit se, stát se, přihodit se, nastat, sálat, dařit, vyvrcholit, žít, přijet, přihodit se, stát se, udát se, křižovat, narazit na, narazit na, vyznít, mít odezvu, pronásledovat, honit, postoupit vpřed, přijet, objevit se, doprovodit, jít s, rozpadnout se, nastat, stavit se, zastavit se, přistoupit, probrat se, , vzdálit se, vrátit se, vrátit se, vybavit se, vrátit, oplatit, předstoupit před, stanout před, rozdělit, oddělit, postavit se do cesty, navštívit, narazit na, jít dolů, zřítit se, vystřízlivět, došlápnout si na, spadnout na, spočívat v, onemocnět, nahlásit, přihlásit se, předstoupit, vejít, vstoupit, dorazit, skončit, , přijít, přijít k, podařit se, vydařit se, povést se, vyjít, přestat brát, balit, zkoušet to na, lézt na, zlepšit se, působit jako, následovat po, cože? prosím?, působit realisticky, ožít, Pospěš!, Pospěšte!, chodit sem a tam, vypadávat, být pomíjivý, překvapit, odejít od, odstoupit od, oddělit se od, , předcházet, být důležitější než, kápnout božskou, kápnout božskou, přiblížit se, sestoupit, zlevnit, vrátit se nohama na zem, čelit, skončit první, být první v pořadí, být na prvním místě, pocházet z, být z, pocházet z, dostat se zpátky na začátek, Pojď sem!, vrátit se domů, přijít do kontaktu s, seznámit se s, sklidit kritiku, hodit se, přijít na svět, být stvořený, být vytvořený, vejít v platnost, být poslední, být poslední, být nejníže, následovat, stát se plnoletým, dospět, utrhnout se, Rychle!, No tak!, Nene!. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova came

jít

intransitive verb (move toward) (k mluvčímu)

Come here and read this.
Pojď sem a přečti si to.

přijít

intransitive verb (arrive)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
What time are they coming?
V kolik hodin přijdou?

přicházet, blížit se

intransitive verb (approach in time) (čas)

Winter is coming.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Vánoce klepou na dveře a já ještě nemám žádné dárky!

jet

intransitive verb (reach) (dosahovat)

The bus line doesn't come this far.
Ta autobusová linka nejede tak daleko.

prodávat se v

intransitive verb (be available) (typ balení)

Shaving cream comes in a can.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Tyto plechovky s pivem se prodávají po šesti.

dostat se

intransitive verb (reach a state, condition) (mít příležitost něco dělat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
How did you come to be a marine biologist? That shirt just won't come clean.
Jak ses dostal k mořské biologii?

objevit se

intransitive verb (appear)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The rain came from nowhere.

stát se, přihodit se

intransitive verb (occur, happen)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Good things come to those who wait.

nastat

intransitive verb (occur in relation to [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Friday comes at the end of the week.

sálat

intransitive verb (emanate)

A great heat was coming from the fireplace.

dařit

intransitive verb (to fare, manage)

How's that report coming?

vyvrcholit

intransitive verb (slang (have an orgasm) (přeneseně: mít orgasmus)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They came at the same time, crying out in joy.

žít

intransitive verb (place: live currently)

I come from New York, although I grew up in Connecticut.

přijet

intransitive verb (place: previous location)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I came from Chicago yesterday.

přihodit se, stát se, udát se

phrasal verb, intransitive (happen)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Dave's idea to start his own business came about after he lost his job.

křižovat

phrasal verb, intransitive (nautical: tack) (s lodí)

The yacht came about.

narazit na

phrasal verb, transitive, inseparable (encounter [sth]) (náhodně najít)

I came across an interesting article in the newspaper today.

narazit na

phrasal verb, transitive, inseparable (encounter [sb] by chance) (někoho)

We came across Monica in the post office.

vyznít

phrasal verb, intransitive (figurative (message: be clear) (sdělení)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The President's message came across very clearly in his speech.

mít odezvu

phrasal verb, intransitive (give impression)

I'm not sure how my speech comes across.

pronásledovat, honit

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (pursue, chase)

The police came after the robbers in a patrol car.

postoupit vpřed

phrasal verb, intransitive (informal (progress) (pokrok)

My history project is coming along nicely.

přijet

phrasal verb, intransitive (appear, arrive)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Suddenly, two buses came along at the same time.

objevit se

phrasal verb, intransitive (figurative (enter [sb]'s life) (v něčím životě)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I was 30 when Jason came along and changed my life forever.

doprovodit

phrasal verb, intransitive (accompany, go with)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Jack and I are going to the movies this afternoon; you can come along if you like.

jít s

(accompany) (někým)

Nancy came along with us to the park.

rozpadnout se

phrasal verb, intransitive (fall to pieces)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The delicate necklace came apart in Gisela's hands.

nastat

phrasal verb, intransitive (date, event: occur again) (pravidelná událost)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Jill always feels sad when the anniversary of her husband's death comes round.

stavit se, zastavit se

phrasal verb, intransitive (visit [sb]) (navštívit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
If you come round later, we can do our homework together.

přistoupit

phrasal verb, intransitive (figurative (be persuaded) (na něčí stanovisko)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

probrat se

phrasal verb, intransitive (informal (recover consciousness) (k vědomí)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The patient came round soon after his operation.

(revise your opinion)

Steve eventually came round to my opinion.

vzdálit se

phrasal verb, intransitive (step back, leave)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I had to come away or I would have ended up swearing at them.

vrátit se

phrasal verb, intransitive (return)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I came back from the office at about 6.30pm.

vrátit se

phrasal verb, intransitive (return to success) (na výslunní)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
In 2013, the pop singer came back with a best-selling album.

vybavit se

(return to memory)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The name of the film suddenly came back to me.

vrátit, oplatit

(informal (retort) (nadávku apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
James wanted to come back with a witty retort, but couldn't think of one.

předstoupit před

phrasal verb, transitive, inseparable (formal (appear in court)

The defendant came before the court for sentencing.

stanout před

phrasal verb, transitive, inseparable (formal (appear before: magistrate, judge, etc.) (soudem apod.)

Miller came before the judge two months after pleading guilty to assault.

rozdělit, oddělit

phrasal verb, transitive, inseparable (separate, obstruct)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
A brick wall came between the wooden building and the store.

postavit se do cesty

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (cause estrangement)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
We are such good friends that nothing can come between us.

navštívit

phrasal verb, intransitive (informal (pay a visit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He doesn't come by often.

narazit na

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (find, obtain by chance) (cestou okolo)

We came by these old coins in our garden when we were digging over the vegetable plot.

jít dolů

phrasal verb, intransitive (descend) (sejít ze schodů)

Go upstairs and tell your sister to come down for dinner.

zřítit se

phrasal verb, intransitive (structure: collapse)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
After the wrecking ball hit the side of the building it came down quickly.

vystřízlivět

phrasal verb, intransitive (slang, figurative (cease to be high on drugs) (z drog)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
That weed was so good that it took me 3 hours to finally come down.

došlápnout si na

(figurative, informal (punish) (přeneseně)

The teacher came down on him for his repeated absence.

spadnout na

(collapse)

The bedroom ceiling came down on us during the hurricane.

spočívat v

(be essentially)

What this strike comes down to is a failure to communicate with your staff.

onemocnět

(figurative, informal (fall ill)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I've just come down with a cold.

nahlásit

phrasal verb, intransitive (go to police) (na policii)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The investigators pleaded for anyone with information about the crime to come forward.

přihlásit se

phrasal verb, intransitive (figurative (volunteer) (jako dobrovolník)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
When they requested volunteers, I came forward since I had nothing better to do.

předstoupit

phrasal verb, intransitive (move to front)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The preacher said; "Come forward now if you feel the spirit."

vejít, vstoupit

phrasal verb, intransitive (enter, go indoors)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Please come in; the door is open.

dorazit

phrasal verb, intransitive (be available) (být dostupný)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The shipment of parts did not come in, so we will not be able to fill that order.

skončit

phrasal verb, intransitive (finish race: in nth place) (kolikátý v závodě)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I don't care if I win the race, I just don't want to come in last.

phrasal verb, intransitive (figurative (become involved)

We need expert advice, and that's where you come in.

přijít

phrasal verb, transitive, inseparable (enter)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

přijít k

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (money: acquire, inherit) (penězům)

He came into a large inheritance when he was quite young.

podařit se, vydařit se, povést se

phrasal verb, intransitive (slang (be a success) (uspět)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I thought your class presentation came off really well.

vyjít

phrasal verb, transitive, inseparable (US ([sth]: finish period of) (ze školy apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The country is coming off a year of huge economic growth.

přestat brát

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (stop using: drugs) (drogy)

Dave came off heroin two years ago and he has been clean ever since.

balit

phrasal verb, intransitive (slang (flirt) (přen., hovor.: flirtovat)

Henry isn't just being friendly; he is definitely coming on.

zkoušet to na

(slang (flirt with [sb]) (přen., hovor.: flirtovat)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Are you coming on to me?
Zkoušíš to na mě?

lézt na

phrasal verb, intransitive (informal (illness, weather condition: start) (přen.: nemoc v prvotní fázi)

Megan's sniffing a lot today; she must have a cold coming on. I can feel a storm coming on.
Megan dnes hodně popotahuje, asi na ní leze rýma.

zlepšit se

phrasal verb, intransitive (informal (make progress)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Aliyah's tennis has really come on since Marcus started coaching her.

působit jako

verbal expression (give certain impression) (na někoho nějak)

I don't know Emily very well, but she comes across as an intelligent girl.
Emily moc dobře neznám, ale působí jako inteligentní dívka.

následovat po

(follow in sequence)

The letter Q comes after P in the English alphabet.

cože? prosím?

interjection (slang (what did you say?)

Come again? I didn't hear what you said.

působit realisticky

(figurative (fiction: seem real) (ve filmu)

The characters in the film really come alive thanks to the director.

ožít

(figurative (become lively) (město apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Despite a quiet first half, the match came alive after the break.

Pospěš!, Pospěšte!

interjection (hurry)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Come along! We don't want to be late!

chodit sem a tam

verbal expression (walk to and fro)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
During recess the students are allowed to come and go as they please.

vypadávat

verbal expression (be intermittent)

The wireless reception is unreliable here, my connection keeps coming and going.

být pomíjivý

verbal expression (be fleeting)

As the Great Depression taught us, financial security can come and go.

překvapit

verbal expression (be unexpected)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The letter offering me a job came as a total surprise.

odejít od

verbal expression (leave)

Lucy came away from the interview feeling confident that she had got the job.

odstoupit od

verbal expression (move further)

Come away from that cliff edge; it may crumble.

oddělit se od

verbal expression (become detached)

The cupboard door had come away from one of its hinges.

verbal expression (return in order to do [sth])

Ava left home at 18, but came back ten years later to care for her mother.

předcházet

(precede) (v řadě číslic apod.)

The number 2 comes before 3, and 4 comes before 5.

být důležitější než

(figurative (be more important than)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The welfare of my family comes before anything else.

kápnout božskou

(informal (confess) (hovorový výraz)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

kápnout božskou

(informal (confess to [sth]) (hovorový výraz)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
You might feel better if you go to your boss and just come clean about what you did.

přiblížit se

intransitive verb (approach, get nearer)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
If you come closer to the nest, you will be able to hear the birds better.

sestoupit

(descend)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
An avalanche prevented them from coming down the mountain.
Kvůli lavině nemohli sestoupit z hory do údolí.

zlevnit

verbal expression (informal (become less expensive) (stát se levnějším)

That computer will come down in price when a faster model becomes available.

vrátit se nohama na zem

verbal expression (figurative (be realistic)

He came down to earth with a real bump when he was forced to get his first job.

čelit

verbal expression (literal, figurative (be confronted by, meet [sb], [sth])

I knew that at some point, I would have to come face to face with my ex.

skončit první

(finish first in race) (v závodě)

Mark came first in the race.

být první v pořadí

(be first in sequence)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Which came first, the chicken or the egg?

být na prvním místě

(figurative (be top priority)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Caring for her children comes first; her job is second priority.

pocházet z, být z

(be born or raised in)

She comes from India. He comes from a very poor part of the country.

pocházet z

(have as its source) (zdroj)

Three-quarters of our daily water supply comes from lakes, rivers, and streams.

dostat se zpátky na začátek

verbal expression (figurative (return to original situation)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Today I'm starting work back at the firm where I had my first job; I feel like my career's come full circle.

Pojď sem!

interjection (beckoning)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Come here and look at the painting.

vrátit se domů

verbal expression (return to your home)

Come straight home after school today, young man! Finn's parents were anxious when he failed to come home after going to the pub with his friends.

přijít do kontaktu s

verbal expression (be exposed to: [sth] harmful)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
I phoned the doctor as soon as I found out I had come in contact with someone who had Swine Flu.

seznámit se s

verbal expression (meet: [sb])

sklidit kritiku

verbal expression (informal (suffer: criticism, etc.)

hodit se

verbal expression (informal (prove useful)

I always keep paper clips in my wallet; you never know when they'll come in handy.
Vždycky mám v peněžence pár sponek na papír, nikdy nevíš, kdy se mohou hodit.

přijít na svět

verbal expression (be born)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
The Internet didn't just come into being spontaneously. It is the result of decades of research and development.

být stvořený, být vytvořený

verbal expression (be created)

vejít v platnost

verbal expression (become applicable, active)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
The new law does not come into force until February of next year.

být poslední

(lose a race, be the slowest) (v závodě)

I came last in the race.

být poslední

(be last in sequence)

In the English alphabet, Z comes last.

být nejníže

(figurative (be lowest in priority) (priority)

Too many people allow their physical fitness to come last in their list of priorities.

následovat

verbal expression (follow, be next in sequence)

After the letter S, T comes next in the English alphabet.

stát se plnoletým

verbal expression (reach adulthood)

Many cultures have a ritual to celebrate when a youth comes of age.

dospět

verbal expression (figurative (be fully developed)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Has blogging finally come of age as a way to make money?

utrhnout se

(detach itself)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Once they are firmly stuck on, the labels won't come off.

Rychle!

interjection (informal (prompt)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Come on, hurry up! We're going to be late!
Rychle, pospěš si! Přijdeme pozdě!

No tak!

interjection (informal (encouragement)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Oh, come on! It'll be fun.
Ale no tak! Bude to sranda.

Nene!

interjection (slang (disbelief) (hovorový výraz)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Come on! You must be joking!
Nene! To si děláš srandu.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu came v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.