Co znamená computer v Angličtina?

Jaký je význam slova computer v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat computer v Angličtina.

Slovo computer v Angličtina znamená počítač, počítačový, počtář, počtářka, počítačový, počítače, počítačová hra, počítačová studovna, myš, programátor, programátorka, informatika, monitor, hlavní počítač. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova computer

počítač

noun (computing device)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Tony has a powerful computer.
Tony má výkonný počítač.

počítačový

noun as adjective (of computer devices)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He stared at the computer screen.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Pracuje jako správce počítačové sítě.

počtář, počtářka

noun (dated (person who computes)

The accountant is the computer of tax payments.

počítačový

noun as adjective (of software)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Curtis works in the computer industry.

počítače

plural noun (industry, job)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
Pete works in computers.

počítačová hra

noun (interactive video game)

He's busy playing his computer games again.

počítačová studovna

noun (abbr (room with computers for use)

When I was in school I worked in the computer lab as part of my work-study program.

myš

noun (computing: pointing device) (přen.: počítačová)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Use the computer mouse to click on the button.

programátor, programátorka

noun ([sb]: writes software)

I'm a computer programmer but my job title is Chief Software Developer.

informatika

noun (field of study)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Liz has a degree in computer science.

monitor

noun (computer monitor)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
You can adjust the colour and contrast of the computer display.
Můžeš si seřídit barvy a kontrast monitoru (or: displeje, or: obrazovky).

hlavní počítač

noun (central computer)

Important information is stored on the mainframe.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu computer v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova computer

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.