Co znamená dark v Angličtina?

Jaký je význam slova dark v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat dark v Angličtina.

Slovo dark v Angličtina znamená tmavý, temný, tmavý, tma, tma, temnota, tmavý, tmavý, hluboký, temný, podivný, tmavý, temný, tma, temnota, temno, temno, tmářství, námořnická modř, tmavomodrý, hořká čokoláda, tmavé vlasy, tajnůstkář, tajnůstkářka, černý kůň, černý kůň, tmavá pleť, snědá pleť, snědý, tmavý, opálený, tmavovlasý, ve tmě, nevědět, netušit, černočerná tma, úplná tma, černočerný, rána naslepo. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova dark

tmavý, temný

adjective (without light) (bez světla)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The house was dark when I woke up. Make sure you're home before it gets dark.
Když jsem se probudil, dům byl temný.

tmavý

adjective (colour tone) (odstín)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Richard is wearing a dark green shirt.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Oblékl si tmavý oblek.

tma

noun (end of daylight) (noc)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
My parents want me home before dark.
Rodiče chtějí, abych byl doma dřív, než bude tma.

tma

noun (lack of light) (absence světla)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He couldn't see the phone in the dark.
Ve tmě neviděl telefon.

temnota

noun (without electricity) (absence elektřiny)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The town was left in the dark after the storm.

tmavý

adjective (opaque) (neprůhledný)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
We opened the dark lantern to let out a ray of light.

tmavý

adjective (threatening) (hrozivě)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The sky was full of dark clouds.

hluboký

adjective (tone: deep) (tón)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The viola has a darker tone than the violin.

temný

adjective (evil) (zlý)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Many people consider him good, but he has a dark side, too.
Mnoho lidí si o něm myslí, že je dobrý, ale má i svou temnou stránku.

podivný

adjective (mysterious)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
A dark stranger came to town.

tmavý

adjective (complexion) (o kůži)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Many people find dark skin attractive.

temný

adjective (figurative (gloomy) (přeneseně: nepříznivý)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
With a recession predicted to hit soon, these are dark days for the economy.

tma, temnota

noun (no light)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Darkness swiftly followed the setting of the sun.
Západ slunce rychle doprovázela tma.

temno

noun (figurative (evil) (zlo)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The preacher warned his congregation against the powers of darkness.
Kazatel varoval shromáždění před mocí temna.

temno, tmářství

noun (figurative (ignorance)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Education provides us with a light in the darkness.

námořnická modř

noun (navy, deep blue)

People wearing dark blue are hard to see at night.

tmavomodrý

adjective (navy, deep blue)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
People wearing dark blue clothing are hard to see at night.

hořká čokoláda

noun (plain or non-milk chocolate)

Dark chocolate has become very popular of late.

tmavé vlasy

noun (brunette or brown hair)

She has naturally dark hair but she dyes it blond.

tajnůstkář, tajnůstkářka

noun (figurative (secretive person)

You're such a dark horse! - you never told me you'd got married.
Ty jsi takový tajnůstkář! Nikdy jsi mi neřekl, že ses oženil.

černý kůň

noun (racehorse about which little is known) (neznámý závodní kůň)

černý kůň

noun (figurative (little known political candidate) (přeneseně: nepravděpodobný vítěz)

At first Obama was something of a dark horse, but he went on to win the election!

tmavá pleť, snědá pleť

noun (brown or olive complexion)

African American mothers often have difficulty finding dolls with dark skin.

snědý, tmavý

adjective (person: non-white) (barva kůže)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The dark-skinned locals made us all look like ghosts!

opálený

adjective (tanned)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Sheila was so dark skinned after all those years abroad that I hardly recognised her.

tmavovlasý

adjective (brunette)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Is Jane the dark-haired girl or the blonde?

ve tmě

expression (where there is no light)

The lights in the cave went out, leaving the tourists in the dark. With heavy clouds covering the stars and moon, they walked along the path in the dark.

nevědět, netušit

expression (figurative (uniformed, without knowledge of [sth])

There must be an answer to this problem, but I admit I'm in the dark.

černočerná tma, úplná tma

noun (total darkness)

He walks this road every night, in the pitch dark!

černočerný

adjective (totally dark) (tma)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
There was no moon and the night was pitch black.

rána naslepo

noun (informal, figurative (wild guess) (přeneseně: náhodný odhad)

He took a shot in the dark and guessed the correct answer on the test.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu dark v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova dark

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.