Co znamená night v Angličtina?

Jaký je význam slova night v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat night v Angličtina.

Slovo night v Angličtina znamená noc, noc, noční, noční, noční, noc, noční, soumrak, večer, celou noc, celonoční, v noci, pánská jízda, nonstop, nepřetržitě, každou noc, dobrou noc, Dobrou noc, Dobrou noc., na dobrou noc, v noci, minulou noc, během minulé noci, pozdě v noci, pozdně noční, ve dne v noci, večerní zábava, noční sova, noční směna, noční směna, noční klub, noční stolek, šláftrunk, noční čepička, noční klub, noční život, noc, noční, sex na jednu noc, té noci, předchozí noc, noc předtím, zítra večer. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova night

noc

noun (hours without light)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
It was a cold, dark night.
Byla studená, temná noc.

noc

noun (nightfall) (soumrak)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The fireworks display will begin at night, when the sky darkens.
Ohňostroj začne v noci (or: večer), až se setmí.

noční

noun as adjective (nocturnal)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Rats are night animals. They usually sleep during the daytime.
Krysy jsou noční zvířata.

noční

noun as adjective (of, during the night)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The night sky is filled with stars.
Noční obloha je plná hvězd.

noční

noun as adjective (for use at night)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The kids like the night light to be on so the room is not totally dark.
Děti mají rády noční světlo, protože v ložnici není úplná tma.

noc

noun (after dark: on given day)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Friday night is poker night.
Páteční noc je pokerová noc.

noční

noun as adjective (working at night) (pracující v noci)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The night guard works from midnight to six in the morning.
Noční hlídač pracuje od půlnoci do šesti ráno.

soumrak

noun (figurative (misfortune) (úpadek)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The Civil War was the night of American history.

večer

noun (day, evening)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
They gave their best performance on the third night.

celou noc

adverb (throughout the night)

The convenience store is open all night.

celonoční

adjective (continuing through the night)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
These all-night study sessions are tiring me out.

v noci

adverb (during the nighttime)

Bats only feed at night. My cat is often the most alert and playful at night.
Netopýři loví hlavně v noci.

pánská jízda

noun (party for a husband-to-be) (loučení se svobodou)

Bachelor parties tend to be wild and crazy. // We're going to a nightclub for Simon's stag do.

nonstop, nepřetržitě

adverb (all the time)

Edgar's been working day and night to get the house ready in time.

každou noc

adverb (nightly)

I brush my teeth every night before I go to bed.

dobrou noc

noun (enjoyable evening, night)

We had a steak dinner and lots of laughs--it was a good night.

Dobrou noc

interjection (on [sb] going to bed)

I'm going to sleep. Goodnight.

Dobrou noc.

interjection (in evening: goodbye) (při loučení)

I'll be leaving now; goodnight!

na dobrou noc

noun as adjective (indicating farewell)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
He gave her a good-night kiss.

v noci

adverb (between sunset and sunrise)

At some point in the night I awoke to the sound of screaming.

minulou noc

adverb (yesterday evening)

I went to bed very early last night - just after nine.

během minulé noci

adverb (yesterday during the night)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
There was heavy snowfall in the area last night.

pozdě v noci

adverb (at a late hour, during the night)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I used to stay up late at night listening to music and reading.

pozdně noční

adjective (taking place at a late hour)

I saw it on the late-night news.

ve dne v noci

adverb (all the time, constantly)

We worked night and day to meet the deadline. I have been working night and day to get this project finished on time.

večerní zábava

noun (evening or nighttime social outing)

We had a great night out on Friday – you should've come.

noční sova

noun (figurative ([sb] who is active at night) (přeneseně: člověk aktivní v noci)

I am at my best in the morning, but my husband is a night owl.

noční směna

noun (nocturnal work period)

People who work the night shift often have trouble adjusting their sleep schedule.

noční směna

noun (team working overnight) (tým pracující přes noc)

The night shift are just starting work when most of the rest of us are going to bed.

noční klub

noun (late-night entertainment venue)

Gary and his friends decided to explore the night spots near their hotel.

noční stolek

noun (small bedside table)

I keep a glass of water on my night table.

šláftrunk

noun (alcoholic drink) (hovorový výraz)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Would you like to come to my place for a nightcap?

noční čepička

noun (hat worn for sleep)

My grandfather wears a nightcap to bed.

noční klub

noun (bar with dancing)

Some of the nightclubs stay open till 2 am.

noční život

noun (night-time entertainment)

The beach was great but the town had no nightlife.

noc

noun (period of night) (část dne)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
They skyline is especially beautiful during nighttime.

noční

adjective (nocturnal)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Owls are nighttime hunters.

sex na jednu noc

noun (isolated sexual encounter with [sb])

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Betty's not my girlfriend; we had a one-night stand, that's all.

té noci

adverb (on a specified night in the past) (v minulosti)

Sixteen ships were sunk that night. Do you remember what you were doing that night?
Té noci ztroskotalo šestnáct lodí.

předchozí noc

noun (previous night or evening)

noc předtím

adverb (on the previous night or evening) (kdy)

zítra večer

adverb (on the evening of next day)

See you tomorrow night!
Uvidíme se zítra večer!

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu night v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova night

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.