Co znamená evidence v Angličtina?

Jaký je význam slova evidence v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat evidence v Angličtina.

Slovo evidence v Angličtina znamená důkaz, důkaz, svědectví, dokázat, prokázat, poskytnout důkazy, sbírat důkazy, jedna paní povídala, na základě důkazů. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova evidence

důkaz

noun (things that indicate)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
There is some evidence that he stole the money, but I'm not certain.
Máme nějaké důkazy, že ty peníze ukradl, ale jistá si nejsem.

důkaz

noun (uncountable (proof)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The DNA tests could not be admitted as evidence.
Testy DNA nemohly být přijaty jako důkaz.

svědectví

noun (uncountable (testimony)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The doctor gave his evidence on the third day of the trial.
Třetího dne soudního procesu podal doktor své svědectví.

dokázat, prokázat

transitive verb (prove)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
This evidences that he actually did it.
Toto dokazuje, že to udělal.

poskytnout důkazy

verbal expression (provide proof)

If you can furnish evidence of innocence, the charges will be dropped.

sbírat důkazy

(collect proof)

The sheriff left without gathering any evidence from the crime scene.

jedna paní povídala

noun (indirect, second-hand testimony)

The allegations rested mainly on hearsay evidence. Hearsay evidence is usually excluded, but there are many exceptions to this rule.

na základě důkazů

adverb (judging by testimony given)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
On the evidence given, the jury was unable to find her guilty.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu evidence v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova evidence

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.