Co znamená light v Angličtina?

Jaký je význam slova light v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat light v Angličtina.

Slovo light v Angličtina znamená světlo, světlo, světlo, lehký, slabý, nezřetelný, lehký, nenáročný, světlý, osvětlit, zapálit, lehký, light, slabý, lehký, lehký, slabý, lehký, lehký, banální, písčitý, lehký, bezstarostný, lehký, lehký, nalehko, lehce, žárovka, světlo, semafor, světlo, světla, maják, světlo, světlo, osobnost, záblesk, světlost, okénko, oheň, plíčky, světla, zapálit se, dietní, vystřelit, rozzářit se, rozzářit se, rozjasnit, zapálit si, zapálit, paprsek, vynést na světlo, žárovka, vzplanout, vznítit se, vyjít na světlo, tlumené světlo, zelená, povolení, svolení, povolit, ve světle, s ohledem na, ve světle, vůdčí osobnost, bleděmodrá barva, bleděmodrý, světle hnědá barva, světle hnědý, žárovka, světle zelená barva, vypínač, vypínač, osvětlit, osvítit, omámený, veselý, šťastný, lehká váha, odlehčený, lehká váha, člověk, který se rychle opije, bezvýznamný, nedůležitý, záblesk světla, zdroj radosti, červené světlo, červená, vykřičená čtvrť, vidět v novém světle, došlo mu to, spatřit světlo světa, paprsek, vrhat světlo, objasnit, vyjasnit, světýlko naděje, pouliční lampa, zadní světla, semafor, rozsvítit. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova light

světlo

noun (general: not darkness) (obecně, opak tmy)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
These particular plants grow better in the light than in the dark.
Tyto rostliny lépe rostou na světle než ve stínu.

světlo

noun (illumination)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Could we have some light in the room? It's too dark.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Potřebujeme více světla, na čtení je tu tma.

světlo

noun (lamp) (svítidlo)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
We have three lights in this room.
V tomto pokoji máme tři světla.

lehký

adjective (not heavy in weight) (hmotnost)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Give me the heavy bag, and you can carry the light one.
Dej mi tu těžkou tašku. Ty můžeš nést tu lehkou.

slabý, nezřetelný

adjective (faint)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
You could only see a light outline of the mountains.
Bylo vidět jen nezřetelnou linii pohoří.

lehký, nenáročný

adjective (easy, gentle)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Take a little light exercise - nothing too strenuous.
Potřebuješ trochu lehkého cvičení - nic příliš náročného.

světlý

adjective (color: pale) (barva)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Have you seen my light blue shirt?
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Neviděla jsi mou světlemodrou košili?

osvětlit

transitive verb (illuminate)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He finally found the lamp to light the room. The mayor flipped the switch to light the Christmas tree.
Konečně našel lampu, aby osvětlil místnost.

zapálit

transitive verb (ignite)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I will light the petrol to set off the fire.
Zapálím benzín a udělám oheň.

lehký

adjective (food: easy to digest) (o jídle)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
While her husband ordered a steak, she ordered something lighter.

light

adjective (food: has few calories) (o jídle)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
This light mayonnaise doesn't have much flavour.

slabý

adjective (drink: low alcohol) (s malým obsahem alkoholu)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Some people prefer light beer to very alcoholic beverages.

lehký

adjective ([sb]: not heavily built) (nevelký člověk)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
She is very strong for someone so light!

lehký

adjective (clothing: for warm weather) (o oblečení)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
You can wear a light jacket. It isn't too cold outside.

slabý

adjective (figurative (low volume) (přen.: malé intenzity)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
There was only light trading in the commodities markets due to the holiday.

lehký

adjective (low pressure)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The masseur had a very light touch.
Masér měl velmi lehký dotek.

lehký

adjective (figurative (not profound) (konverzace apod.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
We just engaged in light conversation, nothing serious.

banální

adjective (figurative (trivial)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Sam reassured me that it was a light matter and nothing to worry about.

písčitý

adjective (soil: sandy) (o půdě)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Carrots are best grown in a light soil, rather than heavy clay.

lehký

adjective (delicate) (krok apod.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The dancer executed some light and dainty steps.

bezstarostný

adjective (figurative (carefree)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The girls liked him for his light and carefree attitude towards life.

lehký

adjective (of low weight capacity) (s malou nosností)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He has a licence to fly light aircraft.
Má licenci na létání s lehkými letadly.

lehký

adjective (breeze: gentle) (vítr)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
It will be mainly sunny, with a light breeze.

nalehko

adverb (without burdens)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
She traveled light, carrying only a small case.
Cestovala nalehko, jen s malým kufrem.

lehce

adverb (poetic (lightly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
She walked so light that she barely left a footprint.
Našlapovala tak lehce, že za sebou téměř nezanechávala stopy.

žárovka

noun (light bulb) (ve svítidle)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The light has burned out in the kitchen. Can you replace it?

světlo

noun (daylight) (denní)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
You had better go to the shop while there is still light.
Měl bys jít do obchodu teď, dokud je ještě světlo.

semafor

noun (traffic light)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The traffic stopped when the light turned red.
Doprava se zastavila, když se na semaforu objevila červená.

světlo

noun (street lamp)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
They installed lights on the street to make it safer to walk at night.

světla

noun (car: headlight) (automobilu)

(podstatné jméno středního rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního v množném čísle (např. kuřata, letadla).)
When it got dark, he turned the car's lights on.

maják

noun (lighthouse)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The sailors were most relieved when they saw the Sambro Island Light in the distance.

světlo

noun (flame)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
He could see her face in the light of the candle.
Ve světle svíčky viděl její obličej.

světlo

noun (figurative (viewpoint) (přeneseně)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
He always saw things in a negative light.
Vždy vidí věci v negativním světle.

osobnost

noun (luminary) (význačná)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
She is a leading light in the art world.

záblesk

noun (gleam)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
She saw the light in his eyes and knew he had a good idea.

světlost

noun (art: effect) (v uměleckém díle)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Look at the light on the woman's face in this painting.

okénko

noun (small window)

Don't open the big window, just the corner light.

oheň

noun (fire to light a cigarette, etc.) (přeneseně: zapalovač)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Hey, do you have a light?

plíčky

plural noun (animal lungs as food) (jídlo)

(podstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).)
Cook the lights for an hour in the stock.

světla

plural noun (decorative) (dekorativní)

(podstatné jméno středního rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního v množném čísle (např. kuřata, letadla).)
We put the tinsel and lights on the Christmas tree.

zapálit se

intransitive verb (take fire)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He threw on a match and the bonfire lighted.

dietní

adjective (US, informal (light: low in fat, sugar, etc.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Brian bought the lite lunch option at the restaurant.

vystřelit

phrasal verb, intransitive (leave, set off) (neformální: rychle odjet)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

rozzářit se

phrasal verb, intransitive (figurative (brighten with joy) (tvář úsměvem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Her face lit up when she heard that her father was returning.

rozzářit se

phrasal verb, intransitive (become brighter) (světlem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Give it a moment and the room will light up.

rozjasnit

phrasal verb, transitive, separable (figurative (brighten)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I love you - you light up my life.

zapálit si

phrasal verb, intransitive (informal (light a cigarette) (cigaretu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
When she pulled out a cigarette and lit up, several people left the room.

zapálit

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (cigarette: apply flame) (cigaretu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Rob lit up a cigarette.

paprsek

noun (light ray)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The room was dark except for a thin beam of light shining through a small hole in the roof.
V místnosti byla tma až na tenký paprsek světla pronikající dírou ve střeše.

vynést na světlo

verbal expression (figurative (reveal [sth] secret) (přeneseně: odhalit pravdu)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
We should bring his outrageous actions to light.

žárovka

noun (light)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The bulb in the hallway needs to be replaced.
Žárovka na chodbě potřebuje vyměnit.

vzplanout, vznítit se

verbal expression (ignite)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Gasoline can catch fire very easily. If you knock that candle onto the rug, it will catch on fire.

vyjít na světlo

verbal expression (figurative (be revealed) (přeneseně: odhalení)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Every day more information about the scandal comes to light.

tlumené světlo

noun (low or soft light)

I'm not calling you ugly but you definitely look best in a dim light.

zelená

noun (traffic signal: go) (semafor)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
We'll never make it to the green light in time.

povolení, svolení

noun (figurative (authorization to begin)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Today we got a green light from the director to begin the new project. The committee gave my project the green light.

povolit

transitive verb (figurative (authorize)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The Federal Aviation Administration has green-lighted a request to extend the airport runway.

ve světle

preposition (considering, in view of) (čeho)

In light of the weather forecast, maybe we'd better postpone the picnic.

s ohledem na

preposition (figurative (in view of, given)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
In the light of recent developments, it would be appropriate to review the arrangements.

ve světle

preposition (illuminated by)

vůdčí osobnost

noun (figurative (person: inspirational)

Jacobi has been a leading light of the theatre through most of his career.

bleděmodrá barva

noun (pale blue color)

Do you have this shirt in light blue?

bleděmodrý

adjective (pale blue in colour)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

světle hnědá barva

noun (pale brown color)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The old leather bag had faded to light brown.

světle hnědý

adjective (pale brown in color) (o barvě vlasů)

The police described the attacker as tall, with short, light-brown hair.

žárovka

noun (electric light)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The light bulb flickered, then went out.

světle zelená barva

noun (pale green colour)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

vypínač

noun (lever or knob for controlling a light) (světla)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I entered the darkened room and reached for the light switch.

vypínač

noun (knob or dial controlling an electric light) (světla)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

osvětlit, osvítit

(illuminate)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The dim lamp hardly lights up the room.

omámený

adjective (dizzy, faint)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I'm feeling lightheaded; could we rest for a moment?

veselý, šťastný

adjective (cheerful, light in mood)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
So why are you in such a lighthearted mood today?

lehká váha

adjective (sport: of lightest weight division) (sport)

The lightweight match will start at 8 pm.

odlehčený

adjective (not serious, trivial) (humor, nálada apod.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
It's just a lightweight romance novel, but I enjoyed reading it.

lehká váha

noun (sport: lightweight contender) (sport)

The new lightweight looks like serious competition for the champion.

člověk, který se rychle opije

noun (informal, figurative (person who gets drunk quickly)

Stumbling after only two beers? You're such a lightweight!

bezvýznamný, nedůležitý

noun (figurative ([sb] of little influence) (člověk ve svém oboru)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Don't be concerned about his outburst: he's a lightweight.

záblesk světla

noun (light beam)

Suddenly a ray of light beamed in the darkness, helping us climb to safety.

zdroj radosti

noun (figurative (source of rare joy)

You, my precious, are a true ray of light in my troubled life.

červené světlo

noun (traffic light indicating stop) (semafor)

You should always stop at the red light.

červená

noun (figurative (signal not to act) (přen.: signál zastavit, skončit)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The building project got a red light from the town planners.
Stavba dostala červenou (or: stopku) od pracovníků územního plánování.

vykřičená čtvrť

noun (part of town frequented by prostitutes)

vidět v novém světle

verbal expression (figurative (fresh perspective) (přeneseně: z jiné perspektivy)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Since they repainted the town hall I'm seeing it in a new light.

došlo mu to

verbal expression (figurative (understand)

After Ann explained it to me I could finally see the light.

spatřit světlo světa

verbal expression (figurative (come into being)

Your plan is so bad it will never see the light of day.

paprsek

noun (ray: of light) (světla)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
A shaft of light broke through the clouds.

vrhat světlo

(be a source of illumination)

A reading lamp shed light over the surface of the desk.

objasnit, vyjasnit

verbal expression (figurative (clarify, explain)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The research project sheds light on how dolphins communicate with each other.

světýlko naděje

noun (figurative ([sb] excellent or inspirational)

Martin Luther King was one of the shining lights of the civil rights movement.

pouliční lampa

noun (lamp illuminating a road)

The streetlights come on at 6:30 p.m.

zadní světla

plural noun (npl (vehicle's rear lights) (u vozidla)

The deputy stopped us because one of our tail lights was out.

semafor

noun (usually plural (signal)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
When the traffic lights turn red, you must stop.

rozsvítit

verbal expression (switch the light on)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I always turn on the light when I walk into the room.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu light v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova light

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.