Co znamená excess v Angličtina?

Jaký je význam slova excess v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat excess v Angličtina.

Slovo excess v Angličtina znamená přemíra, přejídání, nadbytek, nadbytečný, přebytečný, přebytečný, nadměrný. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova excess

přemíra

noun (uncountable (overindulgence) (konzum)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Most religions warn against the dangers of excess.

přejídání

plural noun (overindulgence) (na Vánoce apod.)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
We are slowly recovering from the excesses of Christmas.

nadbytek

noun (amount over) (nad plán)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
There was an excess of thousands of pounds.

nadbytečný, přebytečný

adjective (surplus)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The retailer is trying to sell off her excess stock.

přebytečný, nadměrný

adjective (too much)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The children's excess energy was probably due to all the sweets they'd eaten.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu excess v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.