Co znamená water v Angličtina?

Jaký je význam slova water v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat water v Angličtina.

Slovo water v Angličtina znamená voda, voda, voda, zalít, vodní, voda, voda, vodní hladina, vodní hladina, roztok, vody, mokvat, slzet, napojit, rozředit, zředit, naředit, zmírnit, křidélka, bahno, blbost, vodní masa, vařící voda, destilovaná voda, pitná voda, pitná voda, podzemní voda, spodní voda, karma, historická výška hladiny, největší úspěch, horká voda, v bryndě, odliv, sliny se sbíhají, minerální voda, dešťová voda, zadržování, tekoucí voda, slaná voda, solný roztok, soda, perlivá voda, pramenitá voda, neperlivá minerální voda, voda z kohoutku, šlapat vodu, přešlapovat na místě, odpadní voda, pet lahev, ohřívací láhev, vodní kaštan, záchod, zásobník na vodu, kašna, pítko, bojler, leknín, vodovodní potrubí, akvapark, aquapark, vodovodní trubka, vodní dýmka, vodní pólo, právo na vodu, tobogán, hladina podzemní vody, mučení pomocí vody, čára ponoru, vodovod, pruh hladiny vody, vodní lyžování, peřeje. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova water

voda

noun (liquid)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
There was water on the floor where the bath had overflowed.
Nešlapej do té vody!

voda

noun (drink) (k pití)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Waiter, please bring us some water.
Pane vrchní, doneste nám prosím vodu.

voda

noun (glass of water) (sklenice vody)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Waiter, please bring us three waters.
Pane vrchní, doneste nám prosím tři vody.

zalít

transitive verb (irrigate)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I need to water the plants.
Musím zalít květiny.

vodní

adjective (relating to water)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Can you get the water bottle for me?

voda

noun (rain) (dešťová)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
After the storm, there were puddles of water everywhere.

voda

noun (contents of a river, ocean) (v řece, moři)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I'm going swimming in the water. Are you coming?

vodní hladina

noun (tide) (stav)

The water is rising. Let's move our beach towels.

vodní hladina

noun (surface of a lake, pond) (povrch)

Look how smooth the water is in the morning.

roztok

noun (a liquid solution) (smíchaná voda s něčím)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Some people say you should drink sugar water when you are ill.

vody

plural noun (territorial) (námořní teritorium určitého státu)

(podstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).)
We are in French waters now.

mokvat

intransitive verb (discharge) (rána)

The sore on Fred's leg started watering.

slzet

intransitive verb (secrete)

Alison's eyes started to water.

napojit

transitive verb (animals) (zvíře)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You need to feed and water the horses.

rozředit

transitive verb (stock: issue in excess of worth) (akcie)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

zředit, naředit

phrasal verb, transitive, separable (dilute)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I don't like this orange juice; it's too watered down!

zmírnit

phrasal verb, transitive, separable (figurative, informal (make weaker)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
John's publishers advised him to water down his polemic.

křidélka

plural noun (flotation aids worn on arms) (nafukovací)

(podstatné jméno středního rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního v množném čísle (např. kuřata, letadla).)
I put my little girl's armbands on so that she could splash about in the pool.

bahno

noun (dirty or stagnant water)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The bilge needs to be pumped out so that the ship does not end up sinking.

blbost

noun (informal, figurative (drivel: worthless talk)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

vodní masa

noun (lake, ocean, etc.)

He was ready to take his canoe to any body of water within a five mile radius.

vařící voda

noun (water: heated)

There was a pan of boiling water on top of the stove.

destilovaná voda

noun (chemically-purified water)

You need to use distilled water when topping up the battery.

pitná voda

noun (water that is safe to drink)

The pioneers only settled in areas where they could find safe drinking water.

pitná voda

noun (water that is not salty)

I only swim in fresh water. Perch is strictly a freshwater fish.

podzemní voda, spodní voda

noun (water beneath the soil)

The state passed several new regulations to prevent the contamination of groundwater.

karma

noun (boiler)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Melanie hired a plumber to fix the broken water heater.

historická výška hladiny

noun (sea, river: highest level) (řeka)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The high-water mark is easy to identify on a beach by a line of debris such as seaweed.

největší úspěch

noun (figurative (achievement)

The end of the second century was the high-water mark of the Roman Empire.

horká voda

noun (heated water)

Hot water is better than cold water for taking a bath.

v bryndě

expression (figurative (in trouble) (hovorový výraz)

He found himself in hot water for being late for work.

odliv

noun (sea's tide at lowest elevation) (moře)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
At low tide, you can see a wrecked ship sticking out of the sand.

sliny se sbíhají

verbal expression (informal (food: look appetizing)

The smell of that steak on the grill is making my mouth water.

minerální voda

noun (drinking water containing minerals)

The tap water is safe but I prefer to drink mineral water.

dešťová voda

noun (fallen rain)

The farmers need rainwater to grow their crops.

zadržování

noun (bodily fluids: not excreting) (vody v těle)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Dandelion tea is supposed to help if you suffer from water retention.

tekoucí voda

noun (water available on tap)

People who don't have running water have to rely on wells for their water supply.

slaná voda

noun (water with high salt content)

Chesapeake Bay is a mix of fresh water from the rivers and salt water from the ocean. This fish only lives in salt water.

solný roztok

noun (saline solution)

My dentist recommended I gargle with salt water after my extraction.

soda

noun (drink: fizzy water)

Would you like soda water in your whisky? Soda water instead of milk in the recipe will make your pancakes light and fluffy.

perlivá voda

noun (effervescent drinking water)

You can buy imported sparkling water in litre bottles.

pramenitá voda

noun (water from natural underground source)

Spring water is inexpensive in Alaska.

neperlivá minerální voda

noun (mineral water without bubbles)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I prefer still water to carbonated.

voda z kohoutku

noun (drinking water from a faucet)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Would you like bottled water or tap water?

šlapat vodu

verbal expression (keep head above water by moving limbs) (být ve vodě na místě)

Beginners' swimming lessons include teaching students how to tread water.

přešlapovat na místě

verbal expression (figurative (exert energy without making progress) (přeneseně: neposouvat se dál)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
We're treading water until the Euro/Pound exchange rate improves. I'm just treading water now because I don't know how to progress.
Právě teď jen přešlapuji na místě, protože nevím, jak postupovat dál.

odpadní voda

noun (used water)

Treatment of the wastewater begins in the septic tank.

pet lahev

noun (container that holds drinking water)

I always recycle my water bottles.

ohřívací láhev

noun (rubber container for hot water)

When I was little and got an ear ache, my mother had me lay my ear on a hot water bottle.

vodní kaštan

noun (nut-like fruit used in Chinese cooking)

Water chestnuts add a nice crunch to Chinese food.

záchod

noun (UK, formal (toilet)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The first public water closets were opened in Fleet Street in London in 1852.

zásobník na vodu

noun (cold-water dispensing machine)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Ten water coolers were set on a table for the athletes in the gym. A lot of workers gather around the water cooler for gossip as well as water.
Hodně zaměstnanců se shromažďuje u zásobníku na vodu, nejen aby se napili, ale také aby drbali o ostatních.

kašna

noun (ornamental feature: jet of water)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

pítko

noun (tap dispensing drinking water) (na pití pro lidi)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
After gym class the children lined up for a sip of water at the water fountain. The drinking fountain is a fine example of Victorian decorative street furniture.

bojler

noun (boiler, hot-water tank)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I wanted to take a shower but the water heater wasn't working so we had no hot water.

leknín

noun (flowering aquatic plant)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Pink water lilies were blooming on the surface of the pond. Monet is famous for his paintings of water lilies.

vodovodní potrubí

noun (pipe supplying water)

When the water main burst, the street quickly flooded.

akvapark, aquapark

noun (aquatic leisure venue)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The water park features slides, rafting, and a giant wave pool.

vodovodní trubka

noun (conduit that supplies water)

No wonder your house flooded: this water pipe burst!

vodní dýmka

noun (hookah, smoking apparatus using water as filter)

vodní pólo

noun (ball game played in water)

Water polo is one of the official aquatic sports of the Olympic Games.

právo na vodu

plural noun (rights to use water flowing over or next to property) (common law)

When I bought the house, the price included its water rights.

tobogán

noun (UK (flume)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

hladina podzemní vody

noun (underground level: water beneath) (výška hladiny)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

mučení pomocí vody

noun (water onto forehead)

The secret police used water torture on Schmidt to extract information.

čára ponoru

noun (ship: line on hull)

vodovod

noun (Chiefly US (pipe carrying water)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

pruh hladiny vody

noun (mark of water level) (označující dosah vody, např. po povodni)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The flood had left a watermark on the wall.

vodní lyžování

noun (ski on water behind a boat)

peřeje

noun (fast-moving foamy water) (vodní)

(podstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).)
White water rafting is a very adventurous sport.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu water v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova water

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.