Co znamená fish v Angličtina?

Jaký je význam slova fish v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat fish v Angličtina.

Slovo fish v Angličtina znamená ryba, ryba, rybařit, chytat, lovit, hledat, pátrat, dolar, toužit po, prohledávat, extrahovat, extrahovat z, ulovit, vytáhnout, leklá ryba, smažená ryba s hranolky, akvárium, akvárium, akvárium, lovná ryba, mít lepší věci na práci, hejno, tuňák. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova fish

ryba

noun (aquatic animal)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
My son has a pet fish.
Je mnoho různých druhů ryb.

ryba

noun (fish meat as food) (jídlo)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I prefer to eat fish for health reasons.
Ze zdravotních důvodů jím radši ryby.

rybařit

intransitive verb (go angling)

On Sundays I go down to the river and fish.
O nedělích chodívám rybařit.

chytat, lovit

transitive verb (attempt to catch fish) (ryby)

He's fishing trout.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Dnes jsem ulovil dva kapry.

hledat, pátrat

intransitive verb (figurative (search, rummage)

Looking for her lipstick, she fished in her bag.
Přehrabovala se v kabelce a hledala rtěnku.

dolar

noun (US, dated, slang (dollar)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Hey, man, do you have a spare twenty fish?

toužit po

(figurative (seek: compliments, etc.)

She's fishing for compliments. Just ignore her.

prohledávat

transitive verb (figurative (search through)

They're fishing the whole region for leads.

extrahovat

phrasal verb, transitive, separable (informal (retrieve, pick out)

extrahovat z

phrasal verb, transitive, separable (informal (retrieve, pick out)

He fished the twenty pound note out of the toilet.

ulovit

phrasal verb, transitive, separable (US (from the water) (rybu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

vytáhnout

phrasal verb, transitive, separable (US, figurative (dubious information) (diskreditující informace)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'll see if I can fish up any ideas for my next article.

leklá ryba

noun (informal, figurative (person: unfriendly) (přeneseně)

She's such a cold fish that she wouldn't even talk to me when I said hello.

smažená ryba s hranolky

noun (UK (British fried meal)

Fish and chips is a common Friday-night meal in the UK.

akvárium

noun (container for pet fish)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I need to clean the fish bowl this week.

akvárium

noun (figurative (place, situation: no privacy) (přeneseně)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I can't stand living in this fish bowl a minute longer!
Nevydržím už v tomhle akváriu žít ani minutu.

akvárium

noun (aquarium)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
A large fish tank occupied one wall of the room. Clean the filter regularly to keep your fish tank free from algae.

lovná ryba

noun (caught for sport)

The crew hope to catch a variety of game fish such as tuna, blue marlin, and sailfish.

mít lepší věci na práci

verbal expression (figurative (have [sth] else to do)

I can't wait around here, I've other fish to fry.

hejno

noun (group of fish) (ryb)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
A shoal of fish was visible in the clear water.

tuňák

noun (uncountable (flesh of tuna) (maso)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I ate seared tuna with a lime dressing.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu fish v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova fish

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.