Co znamená found v Angličtina?

Jaký je význam slova found v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat found v Angličtina.

Slovo found v Angličtina znamená nalezený, založit, založit, postavit, lít, odlévat, najít, potkat, najít, nalézt, připadat, shledat, zjistit, nález, objev, najít, nalézt, najít, nalézt, nález, dosáhnout, znovunalezený. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova found

nalezený

verb, past participle (find)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
We had found a dollar on the ground.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Nalezený dolar hned utratil za bonbóny.

založit

transitive verb (set up, establish) (dát vzniknout)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The city was founded centuries ago.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Krajský úřad zřídil konto pro veřejnou sbírku na operaci pro nemocného Lukáška.

založit, postavit

transitive verb (base a theory) (teorii na něčem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The scientist founded his theory on the work of his mentor.

lít, odlévat

transitive verb (metal: cast) (kov)

The metal is founded in the furnace.

najít

transitive verb (come across) (co)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I found ten dollars in the street yesterday.
Včera jsem našel na ulici deset dolarů.

potkat

transitive verb (encounter) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I found John at the station waiting for a taxi.
Potkal jsem Johna na nádraží, čekal tam na taxi.

najít, nalézt

transitive verb (recover, retrieve)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I lost my phone last week but I found it this morning.
Minulý týden jsem ztratil telefon, ale dnes ráno jsem ho našel.

připadat

transitive verb (regard)

I find modern music rather repetitive.
Moderní hudbu shledávám (or: pokládám za, or: považuji za) poněkud monotónní.

shledat

transitive verb (verdict) (rozsudek)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The jury found the defendant guilty on all charges.
Porota shledala obžalovaného vinným ve všech bodech obžaloby.

zjistit

transitive verb (learn)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We found that the cars performed just as well as each other.
Zjistili jsme, že výkon všech aut byl stejný.

nález, objev

noun (discovery)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
This rare book was really quite a find.
Tato vzácná kniha byla vskutku šťastným objevem.

najít, nalézt

transitive verb (discover, encounter)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Leave everything exactly as you found it.
Nech všechno přesně tak, jak jsi to našel.

najít, nalézt

transitive verb (ascertain)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It is a problem, and we must find the solution to it.
Je to problém, ale musíme najít řešení.

nález

noun (informal (act of finding)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The team's find made them famous.

dosáhnout

transitive verb (reach, attain)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The arrow found its target.

znovunalezený

adjective (newly discovered)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
After visiting Japan, I have a newfound love of sushi.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu found v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova found

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.