Co znamená four v Angličtina?

Jaký je význam slova four v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat four v Angličtina.

Slovo four v Angličtina znamená čtyři, čtyři, čtyři, čtyři, čtyři, čtyři, čtyři, čtvrtého, čtvrtého, čytřka, čtyřka, čtyřka, 24hodinový, non-stop, čtyři sta, čtyřtaktní motor, čtyřkolové vozidlo, čtverný, čtyřikrát, nefalšovaný. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova four

čtyři

noun (cardinal number: 4)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
Four is an even number.

čtyři

noun (symbol for number 4)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
I can't read your handwriting; is this a 4 or a 7?

čtyři

noun (people, things: set, group of 4)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
The four of them went out last night.

čtyři

noun (time: 4 o'clock) (hodiny)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
What time is it? It's four.

čtyři

adjective (4 in number)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
She drank four beers that night.
Za tu noc vypila čtyři piva.

čtyři

adjective (4 years of age) (věk)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
My son will be four tomorrow.

čtyři

pronoun (people, things: 4 of them)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
Out of 20 questions, Millie answered just four correctly.

čtvrtého

noun (US, written (fourth day of specified month) (4. den daného měsíce)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
I was born on August 4, so my star sign is Leo.

čtvrtého

noun (mainly UK, written (fourth day of specified month) (4. den daného měsíce)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
The deadline for submissions is 4 August.

čytřka

noun (sports: rowing crew) (veslařská)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
We have an excellent four, and hope to win the contest.

čtyřka

noun (playing card: with 4 pips) (karta)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He showed that he had three fours and won the hand.

čtyřka

noun (die: with 4 pips) (na hrací kostce)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

24hodinový

noun as adjective (lasting 24 hours)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

non-stop

noun as adjective (open all day, night) (otevřený non-stop)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
There's a 24-hour ATM on the corner.
Na rohu je non-stop bankomat.

čtyři sta

adjective (400 of [sth])

He claimed he could eat four hundred hot dogs in three hours.

čtyřtaktní motor

noun (internal combustion engine)

čtyřkolové vozidlo

noun (vehicle: SUV)

Drivers in rural areas need a four-wheel drive to cope with winter conditions.

čtverný

adjective (having four parts)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
The stages of this plan are fourfold, beginning with the identification of key factors.

čtyřikrát

adverb (by four, four times)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
This microscope increases the size of the specimen fourfold.

nefalšovaný

noun as adjective (figurative, informal (genuine) (přen.: opravdový)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
If John believes that, he is a 24-carat idiot.
Jestli tomu Jan věří, tak je to nefalšovaný debil.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu four v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova four

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.