Co znamená me v Angličtina?

Jaký je význam slova me v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat me v Angličtina.

Slovo me v Angličtina znamená mě, mně, mnou, mně, mi, -, , já, chronický únavový syndrom, ME, námořní inženýr, strojní inženýr, střední angličtina, důlní inženýr, lékař, lékařka, Dovolte!, Dovol!, dovolte mi, dovol mi, pokud jde o mě, Měj se mnou strpení!, mezi námi, trhni si, polib si, promiňte, cože, dovol, pomněnka, promiň, promiňte, plácnout si, oblečení po starším sourozenci, obnošené oblečení, obnošené oblečení, pomoc, je mi jedno, Nech mě na pokoji!, dej mi vědět, já také, kopírující, imitující, Promiňte!, Omlouvám se!, Promiňte!, Prosím?, Co prosím?, životabudič, já mám takovou smůlu, přesně tak. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova me

mě, mně, mnou

pronoun (I: direct object) (přímý předmět)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Could you help me?
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Podíval se na mne. Chtěl mě zabít.

mně, mi

pronoun (to me: indirect object) (nepřímý předmět)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Lend me some money, please.
Půjč mi prosím nějaké peníze.

-

pronoun (colloquial (before gerund)

He's very much against me coming to visit you.
Je proti tomu, abych tě jela navštívit.

noun (initialism (Methodist Episcopal)

Erin attends a local ME church.

pronoun (colloquial, nonstandard (I: subject)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Me and my friends spent the day at the park. You and me are going to fall out if you don't apologise!
Já a mí přátelé jsme byli celý den v parku.

chronický únavový syndrom

noun (initialism (myalgic encephalomyelitis)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The patient suffered from ME, which causes chronic fatigue.
Pacient trpěl chronickým únavovým syndromem.

ME

noun (written, abbreviation (US state: Maine) (zkr.: Maine, stát USA)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)

námořní inženýr

noun (initialism (marine engineer)

Zoe works as an ME on a research vessel on the Pacific Ocean.

strojní inženýr

noun (initialism (mechanical engineer)

Tom is an ME at the factory.

střední angličtina

noun (initialism (middle English) (vývojová fáze: sředověká)

The manuscript is written in ME.

důlní inženýr

noun (initialism (Mining Engineer)

Fred is an ME at the mine.

lékař, lékařka

noun (initialism (medical examiner)

Dovolte!, Dovol!

interjection (offer)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
"Allow me!" a bellboy said, and took my heavy suitcase.

dovolte mi, dovol mi

interjection (offer) (něco udělat)

Miss, allow me to open the door.

pokud jde o mě

adverb (as far as I am concerned)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
My husband is going to work. As for me, I will stay home and take care of the baby.

Měj se mnou strpení!

interjection (Please be patient)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Please bear with me - this will only take five minutes.

mezi námi

adverb (confidentially, in confidence)

Between you and me, I think Stella has fallen in love with him.

trhni si, polib si

interjection (slang (expressing contempt) (hovorový výraz)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
If you don't like it that's too bad - bite me!
Když se ti to nelíbí, je to tvůj problém – trhni si!

promiňte

interjection (polite interruption)

(citoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj). )
Excuse me, where's the post office, please?
Promiňte, kde je tu prosím pošta?

cože

interjection (request to repeat)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Excuse me? I didn't quite catch what you said.
Cože? Neslyšel jsem dobře.

dovol

interjection (ironic (indignance)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Well, excuse me! I won't bother asking you again!
No dovol! Už se tě nikdy nebudu na nic ptát!

pomněnka

noun (plant with small blue flowers) (kytička)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Forget-me-nots are my favorite flower.

promiň, promiňte

interjection (pardon me, excuse me)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Forgive me, sir, but you are mistaken. Forgive me, I thought I had already sent that information.
Promiňte pane, ale mýlíte se.

plácnout si

interjection (slang (congratulatory)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You passed your driving test? Give me five!

oblečení po starším sourozenci

noun (used garment)

Bill became used to wearing his brother's hand-me-downs.

obnošené oblečení

noun (used item)

Mandy saved a lot of money on items for her baby thanks to hand-me-downs from her family.

obnošené oblečení

adjective (second-hand)

Emma was given all her sister's hand-me-down clothes.
Emma dostala všechno oblečení po sestře.

pomoc

interjection (expressing need for assistance)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Help me! That man just stole my purse!
Pomoc! Ten chlap mi právě ukradl peněženku!

je mi jedno

expression (informal (I have no preference.)

You can stay or leave; it's all the same to me.

Nech mě na pokoji!

interjection (go away)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Stop picking on me! Just leave me alone!

dej mi vědět

interjection (tell me)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Can you come to my party? Let me know!

já také

interjection (so do I, so will I, etc.)

You're going to her party? Me too! I'll see you there.

kopírující

adjective (mainly US, informal (copying a peer, competitor) (vrstevníka, konkurenta)

(příčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.)
Voters weren't fooled by the senator's me-too policies.

imitující

adjective (mainly US, informal (copying [sth] established)

(příčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.)
That's such a me-too company; all its products are just inferior versions of someone else's.

Promiňte!

interjection (excuse me) (upoutání pozornosti)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Pardon me sir, does this train go to Chattanooga? Pardon me, could you tell me where the library is?

Omlouvám se!, Promiňte!

interjection (I'm sorry)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Pardon me, I didn't mean to bump into you.

Prosím?, Co prosím?

interjection (What did you say?)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)

životabudič

noun (informal ([sth] that makes you feel better)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
When I need a little pick-me-up, I eat one of my favorite candy bars.

já mám takovou smůlu

interjection (expressing self-pity)

I have such a tremendous amount of work: woe is me!

přesně tak

interjection (slang (I know, I'm well aware)

“Petrol's so expensive these days!” “You're telling me!”

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu me v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova me

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.