Co znamená ride v Angličtina?

Jaký je význam slova ride v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat ride v Angličtina.

Slovo ride v Angličtina znamená jet na, jet, jezdit na koni, jezdit, jezdit na koni, svezení, atrakce, cesta, super auto, skvělé auto, dorážet, otravovat, posunovat, vyhrnovat, hrnout, jet, jezdit na, kotvit, jezdit, vozit se na, nosit se na, ovládat, jet, nést, jet na, klouzat na, odjet, být v sázce, přečkat, vyhrnovat se, jízda na kole, vyjížďka lodí, výlet autem, zadarmo, jít se projet, stopnout si, nesení na zádech, jezdit na kole, jet na, být nesen na zádech, vyhrnovat se, podvést, vzít na projížďku, stopnout. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova ride

jet na

transitive verb (bicycle) (kolo)

He rides his bike to school every day.
Každý den jede (or: jezdí) na kole do školy.

jet

transitive verb (to travel as passenger) (vézt se)

I ride the bus into work every day.
Každý den jedu (or: jezdím) do práce autobusem.

jezdit na koni

transitive verb (go on: a horse)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The girls love to ride horses.
Dívky rády jezdí na koni.

jezdit

transitive verb (jockey) (na koni)

The jockey was riding the favourite horse.
Žokej jel na svém oblíbeném koni.

jezdit na koni

intransitive verb (go on horseback)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
She loves to ride and has her own horse.
Ráda jezdí na koni, má svého vlastního.

svezení

noun (US, informal (transport: lift in a vehicle)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Thanks for the ride! I'd never have made it here on time without it.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Děkuji za svezení domů.

atrakce

noun (fairground attraction) (pouťová)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The Ferris wheel is my favourite ride at the park.
Ruské kolo je moje nejoblíbenější pouťová atrakce.

cesta

noun (informal (trip)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
It was an enjoyable ride through the mountains of West Virginia.
Byla to příjemná cesta po horách Západní Virginie.

super auto, skvělé auto

noun (US, slang (car, truck)

Man, you have a nice ride! When did you get that car?

dorážet, otravovat

verbal expression (US, informal, figurative (harass)

She kept riding him to get him to follow the rules.

posunovat, vyhrnovat, hrnout

intransitive verb (clothing: shift upwards) (oblečení)

His pants tend to ride on his hips.

jet

intransitive verb (travel by vehicle)

We rode for 50 miles but then the car broke down.

jezdit na

intransitive verb (be supported or carried)

The conveyor belt rides on a series of rollers.

kotvit

intransitive verb (lie at anchor)

There was a fishing boat riding in the bay.

jezdit

intransitive verb (automobile: perform) (auto)

This new car rides so smoothly!

vozit se na, nosit se na

(be carried) (na ramenou)

His son likes to ride on his shoulders.

ovládat

transitive verb (usually passive (fill, overwhelm: with an emotion) (pocit)

He was ridden with anxiety about his exams.

jet

transitive verb (travel, traverse: distance)

We rode 30 km today on our bikes.

nést

transitive verb (carry) (na ramenou)

I ride my son on my shoulders.

jet na, klouzat na

transitive verb (be carried on: water, wave) (vlně)

The surfer rode the wave.

odjet

phrasal verb, intransitive (cycle away) (na kole)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

být v sázce

phrasal verb, transitive, inseparable (informal, figurative (be at stake in)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
There's a lot riding on the outcome of this contest - not least, my reputation!

přečkat

phrasal verb, transitive, separable (endure)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We rode out the storm in the cabin.
Bouřku jsme přečkali v seníku.

vyhrnovat se

phrasal verb, intransitive (clothing: move upwards) (oblečení směrem nahoru)

This short skirt rides up when I sit down.

jízda na kole

noun (informal (bicycle journey)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
They put on their helmets and went off for a bike ride.

vyjížďka lodí

noun (trip or outing in a water craft)

We went for a boat ride out to the island.

výlet autem

noun (journey, outing in a car)

When I was a child, my family went for a car ride every Sunday.

zadarmo

noun (slang (get without working for it) (co si člověk nemusí zasloužit)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
There are no free rides here: if you don't work, you don't eat.
Tady není nic zadarmo, když nepracuješ, nejíš.

jít se projet

verbal expression (take: car, bike trip) (na kole)

I'm bored; let's go for a ride by the coast.

stopnout si

verbal expression (informal (hitchhike)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I might be able to hitch a ride to the airport.

nesení na zádech

noun (informal (ride on [sb]'s back)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The child got a piggyback ride from her older brother.

jezdit na kole

verbal expression (informal (go cycling, use a pushbike)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
You never forget how to ride a bike.

jet na

(be mounted on: horse, bicycle, etc.) (koni apod.)

I will ride on the camel's back.

být nesen na zádech

verbal expression (informal (ride on [sb]'s back) (trpný rod)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
When Cindy hurt her ankle, she rode piggyback on her husband to get to the car.

vyhrnovat se

(clothing: move up on) (oblečení směrem nahoru)

That jumper is far too small for you - it's riding up your back!

podvést

verbal expression (figurative, informal (deceive, fool [sb])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
When he discovered his wallet was missing, he realized she'd taken him for a ride.

vzít na projížďku

verbal expression (transport [sb] in a car)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
He took her for a ride along the coast at sunset.

stopnout

verbal expression (hitchhike) (auto)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We had to thumb a lift to Glasgow as we had no money left for the bus.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu ride v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova ride

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.