Co znamená say v Angličtina?

Jaký je význam slova say v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat say v Angličtina.

Slovo say v Angličtina znamená říci, říct, říkat, tvrdit, říkat, přikázat, řekněme, řekněme, řekni, slovo, pravomoc, odříkat, přeříkat si, předpokládat, říkat, tvrdit, říkat, odříkat, sloužit, mít co říct k, ovlivnit, nemoci říci, mít slovo, troufám si říci, , podle mě, řekněme, že, nemluvit do větru, není třeba říkat, že, nevzdávej to, nemít co dodat k, nechtěně vyposlechnout, rozloučit se, rozloučit se, pozdravit, nezmínit se o, jinak řečeno, mírně řečeno, dovolit si říci, přesně tak. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova say

říci, říct

transitive verb (utter)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Dexter said, "I'm hungry." He said the book was blue.
Můj kamarád řekl (or: pravil): „Ahoj“.

říkat, tvrdit

transitive verb (give an opinion) (uvádět názor)

I say it's a bad idea.
Já říkám (or: tvrdím), že je to špatný nápad.

říkat

transitive verb (order) (přikazovat)

Mom says stop arguing or you'll be grounded.
Máma říká, abychom se přestali hádat, jinak dostaneme domácí vězení.

přikázat

(order to)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Dad says to come and eat dinner right now.
Táta říká, abych přisel a snědl večeři.

řekněme

adverb (for example) (jako příklad)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Take any number, say seven, and multiply by four.

řekněme

adverb (approximately)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
There must have been, say, 200 people there.

řekni

interjection (to gain attention)

Say, do you know where I can find a good restaurant?

slovo

noun (turn to speak) (přeneseně)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
When Richard had his say, he explained his side of the story.
Když měl Richard slovo, vysvětlil svoji verzi příběhu.

pravomoc

noun (authority)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The parents decided it was bedtime, and the children had no say in the matter.

odříkat, přeříkat si

transitive verb (recite: [sth] learned)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Jimmy can say his ABCs.

předpokládat

transitive verb (suppose)

Let's say that he's right.

říkat, tvrdit

transitive verb (affirm)

She is said to be the best painter of her generation.
Říká se, že je nejlepší malířkou své generace.

říkat

transitive verb (indicate) (přeneseně)

The thermometer says that it's seventy degrees.

odříkat

transitive verb (recite: a prayer)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The children said a prayer for their parents.
Děti odříkali modlitbu za svoje rodiče.

sloužit

transitive verb (conduct: a mass) (mši)

The priest said the Mass on Sunday.

mít co říct k

verbal expression (openly share one's opinions on)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
As a working mother, she has a lot to say about childcare facilities and unpaid, unscheduled overtime.

ovlivnit

verbal expression (influence outcome)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The assessor will have a say in how the money is spent.

nemoci říci

verbal expression (speak little)

His teacher had little to say about the incident.

mít slovo

verbal expression (informal (give your opinion)

She had her say, and she left before we could respond. Let Oscar speak, then you can have your say.

troufám si říci

verbal expression (I assume, I think likely)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I daresay you're hungry after your long walk.

interjection (UK, dated (well!)

I say, Jeeves! - that was a splendid party, was it not?

podle mě

expression (my opinion is as follows)

How can our company save money during this recession? I say we stop hiring and freeze salaries.

řekněme, že

interjection (informal (supposing that, imagine)

Let's say we don't make a profit this quarter. What can we change in order to become profitable?

nemluvit do větru

verbal expression (speak sincerely)

Does he mean what he says, or is he just making an empty promise?

není třeba říkat, že

adverb (of course, obviously)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Needless to say, I won't go there again.

nevzdávej to

interjection (figurative (do not give up)

Come on boys, you can still win this game! Never say die!

nemít co dodat k

preposition (no information or opinion about)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
When the reporter asked about his alleged affair, he answered "I have nothing to say about that."

nechtěně vyposlechnout

verbal expression (hear [sb] unintentionally)

Robert overheard Tina say she is getting a divorce.

rozloučit se

intransitive verb (bid [sb] farewell) (s někým)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Say goodbye to your cousin for me!

rozloučit se

verbal expression (figurative (no longer have [sth]) (přeneseně: s něčím)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

pozdravit

verbal expression (greet [sb])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I say hello to my neighbors every time I see them.

nezmínit se o

verbal expression (not mention)

She said nothing of her upcoming surgery for fear her family would worry. You don't need to thank me - say nothing of it!

jinak řečeno

adverb (in other words)

I'm sorry. That is to say, I won't do it again.

mírně řečeno

adverb (at the minimum)

He was a bit taken aback, to say the least. Her comment was highly inappropriate, to say the least.
Vypadal udiveně, mírně řečeno.

dovolit si říci

transitive verb (daresay, be so bold as to say)

I would venture to say that most people are living with the discontentment of envious feelings.

přesně tak

interjection (slang (yes: emphatically)

“This new gadget's just brilliant.” “You can say that again!”

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu say v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova say

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.