Co znamená traced v Angličtina?

Jaký je význam slova traced v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat traced v Angličtina.

Slovo traced v Angličtina znamená nastínit, načrtnout, stopovat, sledovat, vystopovat, vystopovat až k, obkreslit, vystopovat až do, stopa, stopa, odposlouchávání, vystopovat, sledovat, ani náznak, vystopovat, vypátrat zdroj, vypátrat původ. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova traced

nastínit, načrtnout

transitive verb (outline)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The architect traced the plans carefully.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Architekt načrtnul plán budovy.

stopovat, sledovat

transitive verb (find)

Police are trying to trace witnesses to the accident.
Policie se pokouší vystopovat svědky nehody.

vystopovat

transitive verb (identify origin)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The gas company is trying to trace the source of the leak.
Plynárenská společnost se snaží zjistit původ úniku.

vystopovat až k

(find origin, originator)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Karen finally traced the strange smell to the pile of clothes on her teenage daughter's bedroom floor.
Karen konečně vystopovala podivný pach až k hromadě oblečení na podlaze ložnice její dospívající dcery.

obkreslit

transitive verb (draw on translucent paper)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The schoolboy traced the map.
Školák obkreslil mapu.

vystopovat až do

(follow to source)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Grace can trace her family tree to the sixteenth century.
Grace vystopovala svůj rodokmen až do šestnáctého století.

stopa

noun (detectable amount) (sotva patrné množství)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
There were traces of mud on the carpet where Simon had walked through without taking his boots off first.
Kudy šel Simon, tak byly na koberci stopy bláta, protože se předtím nezul.

stopa

noun (indication of presence) (důkaz)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
There are traces that Olivia has been home, but she isn't here now.
Jsou tu stopy, že Olivia byla doma, ale teď tady není.

odposlouchávání

noun (tracking a phone call) (telefonní hovor)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The trace helped the police to catch the criminal.
Odposlouchávání pomohlo policii chytit zločince.

vystopovat

transitive verb (phone call: track) (telefonní hovor)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Police tried to trace the call from the kidnapper, but he hung up too quickly.

sledovat

transitive verb (follow course of)

Robert traced the course of events leading to the crisis.

ani náznak

noun (no sign)

Come April, there is not a trace left of the snow. There is not a trace of any sugar in this tea.

vystopovat

verbal expression (often passive (identify origin, owner)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The origins of Halloween can be traced back to the Celts.

vypátrat zdroj

verbal expression (find the source of)

Ian tried in vain to trace the origin of the slanderous rumor. Doctors are hoping to trace the origin of the salmonella outbreak.

vypátrat původ

verbal expression (learn the ancestry of) (rodinný)

The internet makes the task of tracing the origins of your family much easier.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu traced v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.