Co znamená trade v Angličtina?

Jaký je význam slova trade v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat trade v Angličtina.

Slovo trade v Angličtina znamená obchod, branže, řemeslo, řemeslo, vyměnit, směnit, vyměnit za, směnit za, podnikat, obchodovat s, vyměnit za, směnit za, obchodovat, vyměnit si, zákazníci, obchodníci, profesní, obchodní, prodejní, pasáty, , vykupovat a prodávat, obchodovat s, prodat na protiúčet, zneužívat, vyměnit, směnit, vyměnit za, směnit za, obchodní bilance, fair trade, férový obchod, fair trade, svobodný obchod, volný obchod, obchod s otroky, , obchodní bilance, veletrh, deficit obchodní bilance, profesní časopis, značka, označkovat, obětovat za, výměna, směna, kompromis, odbory, vyměnit za, směnit za, fígle, Světová obchodní organizace. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova trade

obchod

noun (commerce)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
International trade has been increasing over the last few years.
Mezinárodní obchod v uplynulých několika letech rostl.

branže

noun (profession) (určitá profese)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He's one of the best doctors in the trade.
Je jedním z nejlepších doktorů v branži.

řemeslo

noun (handicraft) (způsob práce)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The printer's trade has changed since the days of metal type. Not everyone wants to pursue an intellectual career and many young people with manual skills go into trade.
Tiskařské řemeslo se od doby kovové sazby změnilo.

řemeslo

plural noun (business: manual work) (obor podnikání)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
After completing an apprenticeship, he got a job in the trades.

vyměnit, směnit

transitive verb (mainly US (swap: exchange)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Want to trade baseball cards with me?
Chceš si se mnou vyměňovat baseballové kartičky?

vyměnit za, směnit za

(mainly US (swap: exchange [sth] for [sth] else) (něco za něco)

He traded his bar of chocolate for her biscuit.
Vyměnil tabulku čokolády za sušenku.

podnikat

intransitive verb (do business)

Our company has been trading for over fifty years.
Naše společnost podniká již více než padesát let.

obchodovat s

(do business with) (někým, něčím)

I trade with him from time to time.
Čas od času jsem s ním obchodoval.

vyměnit za, směnit za

(informal (exchange or swop [sth] with) (něco za něco)

Jack traded the cow with a merchant for a handful of beans.
Jack vyměnil s obchodníkem krávu za hrstku fazolí.

obchodovat

intransitive verb (deal in the stock market) (na burze, s akciemi)

What does he do in the city? Does he trade?
Co dělá ve městě? Obchoduje?

vyměnit si

noun (informal (exchange)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I like your coat. Do you want to do a trade for my new skirt?

zákazníci

noun (customers)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
Let them have the table cheap. They are good trade.

obchodníci

noun (informal (people involved in a trade)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
We sell wholesale to them because they are trade.

profesní

noun as adjective (professional)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The trade magazine was read by everybody in the industry.
Ten profesní časopis čte v oboru každý.

obchodní

noun as adjective (business to business) (týkající se obchodu)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
This is a trade newsletter, which we send to similar businesses.

prodejní

noun as adjective (edition: for general sale) (určený k prodeji)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
A trade edition is one intended for general distribution to the public.

pasáty

plural noun (trade winds) (typ větru)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
The trades usually helped the merchant ships to sail faster.

(sell)

This company trades in industrial machinery.

vykupovat a prodávat

transitive verb (buy and sell)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
This shop trades second-hand video games.
Tenhle obchod vykupuje a prodává videohry.

obchodovat s

phrasal verb, transitive, inseparable (sell, deal in)

He trades in stocks and bonds.

prodat na protiúčet

phrasal verb, transitive, separable (exchange as part-payment for [sth])

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
I traded my old car in for a new one.

zneužívat

phrasal verb, transitive, inseparable (exploit for sales) (k prodeji)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Counterfeiters trade off brand name reputations.

vyměnit, směnit

phrasal verb, intransitive (exchange [sth] for [sth] of higher value) (za něco lepšího, dražšího)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

vyměnit za, směnit za

phrasal verb, transitive, separable (exchange for [sth] of higher value) (něco lepšího, dražšího)

obchodní bilance

noun (difference: imports, imports)

The growth in imports has lead to a worsening of the balance of trade.

fair trade

noun (legal or ethical commerce)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Fair trade combines good prices for farmers with strict environmental standards.
Používá se anglické označení.

férový obchod

noun (informal (satisfactory exchange)

20 Canadian dollars for 20 US dollars is not a fair trade.
20 kanadských dolarů za 20 amerických, to tedy není férový obchod.

fair trade

noun as adjective (ethical)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
James buys fair trade products whenever he can.
James kupuje fair trade výrobky, jak jen nejčastěji může.

svobodný obchod, volný obchod

noun (unrestricted commerce)

The USA has a free trade agreement with Mexico and Canada.

obchod s otroky

noun (trafficking in people)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

noun as adjective (relating to people-trafficking)

The number of slave-trade convictions has risen in recent years.

obchodní bilance

noun (imports compared to exports)

Despite fluctuations, China's trade balance looks healthy.

veletrh

noun (exhibition by a particular industry) (určitého odvětví)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

deficit obchodní bilance

noun (difference in value between nation's imports and exports)

The United States is very worried about its large trade gap with China.

profesní časopis

noun (periodical of a profession)

The Grocer is the UK's leading trade journal for the retail industry.

značka

noun (brand name, proprietary name)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Prescription drugs have both trade names and generic names.

označkovat

transitive verb (give brand name to)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

obětovat za

verbal expression (figurative (sacrifice for [sth])

The new speakers look stylish, but I would not trade the sound off for the appearance.

výměna, směna

noun (exchange)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The tradeoff is that I will teach you Dutch in exchange for Russian lessons.

kompromis

noun (figurative (compromise)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
We proposed a tradeoff that both sides could agree to.

odbory

noun (worker's syndicate)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
The trade union has voted to strike on two weekends in March.

vyměnit za, směnit za

verbal expression (exchange: for [sth] of higher value) (něco lepšího, dražšího)

fígle

plural noun (expert techniques)

She'll be spending the first three weeks learning the tricks of the trade.

Světová obchodní organizace

noun (initialism (World Trade Organization)

(vlastní jméno ženského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu ženského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Micka, Praha, Popelka).)
Trade Ministers from the 149 member states of the WTO met in Hong Kong.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu trade v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova trade

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.