Co znamená white v Angličtina?

Jaký je význam slova white v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat white v Angličtina.

Slovo white v Angličtina znamená bílá barva, bílý, bílý, světlý, bílý, bílek, s velkou dávkou mléka, bílé, bílý, bílý, zasněžený, bílý, bílé místo, nepopsané místo, mezera mezi řádky, běloši, bílé oblečení, bíle oblečení, bílé prádlo, černobíle, černobílý, černobílý, anton, černobílá fotografie, ořech, ořešák popelavý, ořešák popelavý, žíhaný, vaječný bílek, sněhurka, bílá krvinka, bílý chléb, danajský dar, bílé spotřebiče, domácí prádlo, Bílý dům, milosrdná lež, vánice, bílá kniha, jitrnice, white tie, bílý motýlek, peřeje, bílé víno, úřednický, úředník, úřednice, zmizík, vyzmizíkovat, barvoslepost. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova white

bílá barva

noun (palest colour)

Do you have this dress in white or black?

bílý

adjective (white in colour) (barva)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
She printed the document on white paper.
Vytiskla ten dokument na bílý papír.

bílý, světlý

adjective (skin: pale) (pokožka)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
My skin's naturally so white that I never tan.
Jsem tak bílý, že se nikdy neopálím.

bílý

adjective (fair-skinned) (rasa)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
While there are many white people in this city, the number of other races has increased dramatically.
V tomto městě je mnoho bílých obyvatel, ale zastoupení jiných ras roste.

bílek

noun (egg white) (vejce)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Separate the white of the egg from the yolk.

s velkou dávkou mléka

adjective (coffee: milky) (káva)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
My husband doesn't like milk in his coffee, but I take mine white.

bílé

adjective (wine: Chardonnay, etc.) (víno)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
We usually drink white wine with fish.

bílý

noun (white piece in games) (barva ve hře)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Do you want to be white or black in the chess match?

bílý, zasněžený

adjective (with snow)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
We will have a white Christmas if the weather prediction comes true.

bílý

noun (player using white piece) (hráč hrající s figurkami bílé barvy)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
White moved his king one space. Now it is black's turn.

bílé místo, nepopsané místo

noun (unmarked part of page) (strana knihy)

You can write your comments in the white of the page.

mezera mezi řádky

noun (space in printing)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Leave more white between the lines of type.

běloši

plural noun (pale-skinned people)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
The whites generally voted for one candidate, while the blacks tended to vote for another.
Běloši obvykle volili jiného kandidáta než černoši.

bílé oblečení

plural noun (cricket, tennis outfit) (kriket, tenis)

He put on his whites for the tennis game.

bíle oblečení, bílé prádlo

plural noun (washing: white items) (na praní)

I just washed the colours, so now I need to wash the whites.

černobíle

noun (grayscale)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He asked the director why she had chosen to use black and white for her movie.
Zeptal jsem se režiséra, proč se rozhodl svůj film natočit černobíle.

černobílý

adjective (in grayscale)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Black-and-white photography relies on composition rather than color.

černobílý

adjective (figurative (clear, defined) (přen.: jasně definovaný)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The situation may seem very black and white to you, but actually it's more complicated.
Může ti to připadat černobílé, ale ve skutečnosti je to daleko složitější.

anton

noun (US, informal (police car) (slang: policejní vozidlo)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

černobílá fotografie

noun (taking photos without colour)

He specialized in black-and-white photography.

ořech

noun (US (type of edible nut) (plod ořešáku popelavého)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
John prepared a side dish of butternuts.

ořešák popelavý

noun (US (nut tree: North America)

Marsha walked through a forest of butternuts.

ořešák popelavý

noun (US (wood of butternut tree) (dřevo tohoto stromu)

Tim made a table out of butternut.

žíhaný

noun as adjective (cat: with coloured markings) (o kočce)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

vaječný bílek

noun (albumen: non-yolk part of an egg)

You can't make meringues without egg whites.

sněhurka

noun (female character in a fairy tale)

Snow White bit into the poisoned apple and fell fast asleep.

bílá krvinka

noun (white corpuscle, leukocyte)

As she recovered, her white blood cell count dropped into the normal range.

bílý chléb

noun (bread baked with bleached flour)

Wholewheat bread is more nutritious than white bread.

danajský dar

noun (figurative (unwanted item) (nechtěný dar)

bílé spotřebiče

plural noun (household appliances) (lednice apod.)

White goods often go on sale after Christmas.

domácí prádlo

plural noun (US (bed sheets)

The company manufactures white goods for hotel bedrooms.

Bílý dům

noun (official residence of US President) (sídlo prezidenta USA)

(vlastní jméno: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu.)
President Obama and family were the residents of the White House from January 2009 to January 2017.

milosrdná lež

noun (fib)

His baby was ugly, but I told a little white lie and said it was cute.

vánice

noun (mainly US (weather conditions: snowing heavily)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

bílá kniha

noun (official document) (úřední dokument)

White papers are issued by governments, companies, or other important organizations.

jitrnice

noun (UK (type of sausage) (typická pro VB)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
White pudding is made of pork meat and fat, together with oatmeal, bread, and suet.

white tie

noun (men's formal dress) (oblek pro formální události)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I'll be wearing white tie to the mayor's ball.

bílý motýlek

noun (men's bow tie) (doplněk mužského obleku)

Ron was wearing a white tie with his tux.

peřeje

noun (fast-moving foamy water) (vodní)

(podstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).)
White water rafting is a very adventurous sport.

bílé víno

noun (pale alcoholic drink made from grapes) (nápoj)

She sat at the bar drinking a glass of white wine.

úřednický

adjective (figurative (professional, middle class)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
This is a white-collar area.

úředník, úřednice

noun (office employee, clerical worker)

The Labor Party seeks to represent both white-collar and blue-collar workers.

zmizík

noun (US, uncountable (corrective fluid) (ve formě tekutiny)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I use white-out to cover my errors before making a copy of the report.

vyzmizíkovat

transitive verb (US, informal (erase using corrective fluid)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

barvoslepost

noun (vision: loss of color)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu white v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova white

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.