Co znamená wrap v Angličtina?

Jaký je význam slova wrap v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat wrap v Angličtina.

Slovo wrap v Angličtina znamená zabalit, zabalit, obalit, zabalit, zabalit, zabalit do, rolka, přehoz, zabalit, zabalit, shrnout, zabalit se, potravinová fólie, Končíme!, hotovo, zabalit do, shrnutí, závěr, vychvalování, závěrečný, zavinovací, zaoblený, , , . Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova wrap

zabalit

transitive verb (gift: cover with paper) (dárek)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Ellen wrapped Olivia's birthday present.
Ellen zabalila Olivii narozeninový dárek.

zabalit

(gift: cover)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Peter wrapped his Christmas presents in shiny paper.
Peter zabalil své vánoční dárky do lesklého papíru.

obalit, zabalit

transitive verb (enclose)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Alan wrapped the leftovers and put them in the fridge.
Alan zabalil zbytky a dal je do ledničky.

zabalit

(cover, enclose in [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Rachel wrapped some salad in a tortilla for lunch.
K obědu si Rachel srolovala trochu salátu do tortilly.

zabalit do

(envelop, clothe in [sth])

Emily wrapped her baby in a towel and put talc on his feet.
Emily zabalila své dítě do ručníku a napudrovala mu chodidla.

rolka

noun (type of sandwich) (k jídlu)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Ned ate a falafel wrap for lunch.
Ned měl k obědu falafelovou rolku.

přehoz

noun (shawl)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The evening was a little chilly, so Imogen pulled a wrap around her shoulders.
Večer byl trochu chladný, a tak si Imogen oblékla přes ramena přehoz

zabalit

phrasal verb, transitive, separable (cover, envelop)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'll wrap it up securely and put it in the post to you.

zabalit

phrasal verb, transitive, separable (gift-wrap, turn into a parcel) (dárek)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I have to wrap up the birthday presents.

shrnout

phrasal verb, transitive, separable (figurative, informal (complete, summarize)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Let's wrap the meeting up - I have a plane to catch.

zabalit se

phrasal verb, intransitive (figurative, informal (dress in warm clothing) (přeneseně: teple se obléci)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Wrap up if you're going outside – you don't want to catch a cold.

potravinová fólie

noun (transparent film for wrapping food)

Končíme!

interjection (informal (movie: filming has ended) (konec natáčení filmu)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
The director shouted, "That's a wrap!"

hotovo

interjection (figurative, slang (the job is finished)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
"That's a wrap," the boss announced, at the end of the project.

zabalit do

verbal expression (cover, envelop with)

I wrapped ribbon around it to make it look pretty.

shrnutí

noun (final summary)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)

závěr

noun (concluding of [sth])

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

vychvalování

noun (AU, slang (enthusiastic recommendation) (doporučování)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)

závěrečný

adjective (relating to the end or final summary)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

zavinovací

adjective (folding round the body)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Sarah was wearing a wraparound shawl.

zaoblený

adjective (curving at the edges) (na koncích)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
There is a large wraparound mural painted on one of the walls of our school.

adjective (porch, etc.: on multiple sides)

Our new house has a wraparound deck on two sides.

noun (piece of wraparound clothing)

Kelly always wears a wraparound during the fall to keep warm.

noun (computing feature)

I think I'll need to use wraparound when I add another screen to my setup.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu wrap v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.