always ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า always ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ always ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า always ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ตลอด, เสมอ, บ่อย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า always

ตลอด

adverbadjective (at all times)

You are always digging at me about my clothes.
เธอนี่แขวะฉันเรื่องเสื้อผ้าตลอดเลยนะ

เสมอ

adverbadjective (constantly during a certain period, or regularly at stated intervals)

The simplest solutions are always the best.
ทางแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดมักจะเป็นทางที่ดีที่สุดเสมอ

บ่อย

adverb (constantly during a certain period, or regularly at stated intervals)

I've always liked to draw, so I'm doing it more even though I'm really very bad at it.
ฉันชอบวาดอยู่แล้ว ดังนั้นจึงวาดบ่อยขึ้น ถึงแม้ว่าจริงๆ แล้วจะวาดได้แย่ก็ตาม

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Always takes my owl, should I wish to register an opinion on the news of the day.
เขาสนใจอยากรู้เสมอ ว่าฉันรู้สึกยังไง กับข่าวแต่ละวัน
And that moment is right now, and those moments are counting down, and those moments are always, always, always fleeting.
ช่วงเวลาเหล่านั้นคือตอนนี้ และมันก็กําลังนับถอยหลังลงไปเรื่อยๆ และช่วงเวลาเหล่านั้นมันกําลังเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว
And many of them feel that suffering will always be a part of human existence.
และ หลาย คน คิด ว่า ความ ทุกข์ จะ เป็น ส่วน หนึ่ง ใน ความ เป็น อยู่ ของ มนุษยชาติ เสมอ.
If he does live - the blood of the scorpion will always flow through his veins.
จะไหลเวียนอยู่ในตัวเขาตลอดไป
They always last the lifetime of a fly!
ได้ทํางานแต่ละที่ นานพอๆกับชีวิตแมลงวันเลย
Unlike human laws, which often need to be amended or updated, Jehovah’s laws and regulations are always trustworthy.
ไม่ เหมือน กับ กฎหมาย ของ มนุษย์ ที่ มัก จําเป็น ต้อง ปรับ เปลี่ยน หรือ แก้ไข บ่อย ๆ กฎหมาย และ ข้อ กําหนด ของ พระ ยะโฮวา นั้น สมบูรณ์ และ เรา สามารถ ไว้ วางใจ ได้ ว่า การ เชื่อ ฟัง กฎหมาย นั้น เป็น ประโยชน์ สําหรับ เรา เสมอ.
Hence, Paul’s final exhortation to the Corinthians is as appropriate today as it was two thousand years ago: “Consequently, my beloved brothers, become steadfast, unmovable, always having plenty to do in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in connection with the Lord.”—1 Corinthians 15:58.
ฉะนั้น คํา หนุน ใจ ใน ตอน ท้าย สุด ที่ เปาโล ให้ แก่ ชาว โกรินโธ จึง เหมาะ อย่าง ยิ่ง สําหรับ ทุก วัน นี้ เช่น เดียว กับ เมื่อ สอง พัน ปี ที่ แล้ว ที่ ว่า “เหตุ ฉะนั้น พี่ น้อง ทั้ง หลาย ที่ รัก ของ ข้าพเจ้า, ท่าน ทั้ง หลาย จง ตั้ง มั่นคง อยู่, อย่า สะเทือน สะท้าน จง กระทํา การ ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ให้ บริบูรณ์ ทุก เวลา. ด้วย ว่า ท่าน ทั้ง หลาย รู้ ว่า, โดย องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า นั้น การ ของ ท่าน จะ ไร้ ประโยชน์ ก็ หา มิ ได้.”—1 โกรินโธ 15:58.
I always eat when I'm nervous.
ฉันต้องกินทุกทีที่ฉันเครียด
Shirley will always be giving.
แอนนี่จะเจ้ากี้เจ้าการ เชอร์ลีย์จะมีแต่ให้
Always let the teachers lead the way.
กับนักการศึกษาแห่งความสร้างสรรค์ในชุมชนของคุณ
Alice was always supportive, even when for health reasons she had to stop pioneering.
อลีส เป็น คน ที่ ให้ การ สนับสนุน เกื้อกูล เสมอ, แม้ แต่ เมื่อ เธอ จํา ต้อง เลิก งาน ไพโอเนียร์ ด้วย เหตุ ผล ด้าน สุขภาพ.
In the past, we always carried a rifle, especially when guiding night tours, but now we never take one.
เมื่อ ก่อน เรา มี ปืน ยาว ติด ตัว อยู่ เสมอ โดย เฉพาะ เมื่อ พา นัก ท่อง เที่ยว ออก ไป ดู สัตว์ ตอน กลางคืน แต่ ตอน นี้ เรา ไม่ เอา ปืน ไป อีก แล้ว.
We were always safe.
ก็ระวังมาตลอดล่ะน่า.
Most online classes, the videos are always available.
ห้องเรียนออนไลน์ส่วนมากจะมีวิดีโอให้ดูเสมอ
Paul affirmed: “We thank God the Father of our Lord Jesus Christ always when we pray [footnote, “praying always”] for you.”
เปาโล กล่าว ยืน ยัน ว่า “เรา ขอบพระคุณ พระเจ้า พระ บิดา แห่ง พระ เยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา, และ อธิษฐาน เสมอ เพื่อ ท่าน ทั้ง หลาย.”
Of course, advancing the causes of religion was not always the motivating force.
เป็น ความ จริง ที่ ว่า ไม่ ใช่ เหตุ ผล ทาง ด้าน ศาสนา เสมอ ไป ที่ กระตุ้น ผู้ คน เข้า สู่ สงคราม.
If I forgot something, I can always go back.
ถ้าลืมก็กลับมาเอาได้
People always say that.
ทุกคนชอบพูดแบบนั้น
He didn't like her flirting with the tourists, and like I said, he was always taking her money.
ก็อย่างที่บอก เขาชอบเอาเงินของเธอไป
I'm crazy about you and always have been.
ผมคลั่งคุณและเป็นแบบนั้นมาตลอด
□ Why should we always look to Jehovah for discernment?
▫ ทําไม เรา ควร หมาย พึ่ง พระ ยะโฮวา เสมอ เพื่อ การ สังเกต เข้าใจ?
And when they do, it's always because the American public shakes them.
และถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ก็เป็นเพราะ คนอเมริกันปลุกให้พวกเขาตื่นขึ้นมา
Of course there's always, um...
แน่นอนมันมีเสมอ อืม...
But such differences don’t mean that the subject of music must always become a battleground.
แต่ ถ้า เป็น เรื่อง ของ ดนตรี ก็ น่า จะ พูด คุย กัน ได้.
A young man named Jayson recalls: “In my family, Saturday mornings were always devoted to field service.
ชาย หนุ่ม คน หนึ่ง ชื่อ เจสัน จํา ได้ ว่า “ครอบครัว ของ ผม มัก จะ อุทิศ เช้า วัน เสาร์ ให้ กับ งาน ประกาศ.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ always ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ always

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว