away ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า away ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ away ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า away ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ในทิศทางอื่น, ไปที่อื่น, ไป, ไม่อยู่ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า away

ในทิศทางอื่น

adverb

ไปที่อื่น

adverb

She was trying to slip away. When all others stood fixed.
เธอพยายามที่จะหลบลี้หนีหาย เมื่อคนอื่น ๆ ทั้งหมดคงยืน

ไป

adverb

ไม่อยู่

(An item on the user's My Status menu. This is a status that the user can select while signed in to make it appear to other users that he is currently away.)

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

“It is a humbling experience to come here and spend time listening to instruction,” Brother Swingle said, adding: “You go away from here much better equipped to magnify Jehovah.”
บราเดอร์ สวิงเกิล กล่าว ว่า “นับ เป็น ประสบการณ์ ที่ ทํา ให้ ถ่อม ใจ ใน การ มา ที่ นี่ และ ใช้ เวลา ฟัง คํา แนะ นํา สั่ง สอน” ท่าน เสริม ว่า “คุณ ไป จาก ที่ นี่ โดย ได้ รับ การ เตรียม พร้อม ที่ ดี กว่า มาก เพื่อ ยกย่อง สรรเสริญ พระ ยะโฮวา.”
The infected potatoes literally rotted in the ground, and those in storage were said to be “melting away.”
มันฝรั่ง ที่ ติด เชื้อ เน่า ตาย ไป ใน ดิน และ กล่าว กัน ว่า มันฝรั่ง ที่ เก็บ ไว้ ใน โรง นา ก็ “ละลาย หาย ไป.”
Although, God knows, of late, in our hubris, we seem to have drifted away.
แม้ว่า,พระเจ้ารู้ดี,ไม่นานมานี้,ในความหยิ่งจองหองของเรา เราดูเหมือนจะล่องลอยไป
In an effort to turn him away from serving God, the Devil brings one calamity after another upon that faithful man.
ด้วย ความ พยายาม จะ ทํา ให้ โยบ เลิก รับใช้ พระเจ้า พญา มาร นํา ภัย พิบัติ มา สู่ ชาย ผู้ ซื่อ สัตย์ คน นี้ อย่าง แล้ว อย่าง เล่า.
Soon after working with such ink, a person could take a wet sponge and wipe the writing away.
หลัง จาก ที่ เขียน ด้วย หมึก ชนิด นี้ และ ทิ้ง ไว้ ไม่ นาน เกิน ไป ผู้ เขียน ก็ สามารถ ใช้ ฟองน้ํา เปียก เช็ด ข้อ ความ ที่ เขียน ไว้ นั้น ออก ไป ได้.
In 1977 my beloved wife and faithful companion passed away.
ปี 1977 ผม สูญ เสีย ภรรยา สุด ที่ รัก อีก ทั้ง เป็น เพื่อน ที่ ซื่อ สัตย์ มั่นคง.
Go away!
ไปให้พ้น
Kane'll walk away scat-free, and you'll go away for life.
เคนจะเดินออกไปไปซิฟรี, คุณจะหายไปในชีวิต
Go away.
ไปให้พ้น
I dressed her up, and sent her away.
ฉันแต่งศพเธอ และส่งเธอไปสู่สุคติ
Same guy who almost got away with a stolen car but he ran a woman down in Bisbee.
คนเดียวกับเกือบหนีไปได้ พร้อมกับรถที่ขโมยมา แต่เค้าขับรถชนผู้หญิงในบิสบี
I pushed him away and he said he'd have my hands cut off for stealing their silver.
พอข้าผลักตัวเขาออกไป เขาก็บอกจะสั่งตัดมือข้า
It was just nine years later that Addis Ababa was connected by phone to Harare, which is 500 kilometers away.
และแค่เก้าปีให้หลังเท่านั้นที่แอดดิส อบาบา สามารถต่อสายโทรศัพท์ระหว่างฮาราเร ซึ่งอยู่ห่างออกไป 500 กิโลเมตร
Are you really going to run away like this?
พี่จะวิ่งหนีอย่างนี้จริงใช่ไหม
Walk away from it and it stays closed forever.
เดินห่างจากมัน แล้วมันจะปิดอยู่ตลอดกาล
Get your gear squared away.
เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมด้วย
She's getting away!
มันจะหนีแล้ว
Now, Mr. Kellogg, how did you get away from the attacker?
คุณหนีจากคนร้ายคนนั้นได้ยังไง?
So Daddy's gotta go away for a really long time.
ดังนั้นพ่อคงต้องจากไป เป็นเวลานานมากทีเดียว
Take him away.
เอาตัวเค้าไป
I repeat, keep away from the windows.
ขอย้ํา ว่าให้ออกมาห่างๆหน้าต่าง
Mister, I'm not running away.
คุณค่ะ หนูไม่ได้วิ่งหนี
You took my brother away from me.
นายพรากพี่ชายฉันไป
Shop's a couple hours away in Enid, Oklahoma.
ร้านนี้อยู่ห่างออกไป 2-3 ชั่วโมงใน อีนิดด์ โอกลาโฮมา
(Isaiah 17:12, 13) This wild beast began to emerge out of the sea of turbulent humanity away back in the days of Nimrod (about the 21st century B.C.E.), when a post-Flood system of things, opposed to Jehovah, first manifested itself.
(ยะซายา 17:12, 13) สัตว์ ร้าย ตัว นี้ เริ่ม โผล่ ขึ้น จาก ทะเล แห่ง มนุษยชาติ ที่ วุ่นวาย ย้อน หลัง ไป ใน สมัย นิมโรด (ประมาณ ศตวรรษ ที่ 21 ก่อน สากล ศักราช) เมื่อ ระบบ หลัง น้ํา ท่วม โลก ซึ่ง ต่อ ต้าน พระ ยะโฮวา ปรากฏ ออก มา เป็น ครั้ง แรก.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ away ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ away

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว