him ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า him ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ him ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า him ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง การไม่รู้หนังสือ, นิ้, เขา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า him

การไม่รู้หนังสือ

noun

Legless, with only one arm, illiterate, unskilled -- what job for him?
คนที่ไม่มีขา มีแต่แขนข้างเดียว ไม่รู้หนังสือ ไม่มีความชํานาญ แล้วจะหางานอะไรให้เขาทําล่ะ?

นิ้

pronoun interjection

เขา

pronoun

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Do you want to be with him or not?
แม่อยากอยู่กับพ่อรึเปล่าคะ?
“Although [the deceptive talker] makes his voice gracious,” the Bible warns, “do not believe in him.” —Proverbs 26:24, 25.
คัมภีร์ ไบเบิล เตือน ว่า “แม้ [นัก พูด ที่ หลอก ลวง] จะ พูด คํา ไพเราะ อย่า เชื่อ เขา เลย.”—สุภาษิต 26:24, 25.
I could paint him into the ground!
ผมจะฝังเขาให้จมดิน!
I figured that if his father made him come home, then he wanted to leave everything from this life behind.
ใช่ ฉันแค่ ฉันบอกว่าถ้าพ่อของเขา ทําให้เขากลับบ้าน แล้วเขาต้องการทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง จากชีวิตไว้ข้างหลัง
I need to be alone with him.
ผมต้องการอยู่ลําพังกับเขา
Would you rather we'd let them keep him?
ปล่อยพวกเค้าไปไม่ได้หรือ
In an effort to turn him away from serving God, the Devil brings one calamity after another upon that faithful man.
ด้วย ความ พยายาม จะ ทํา ให้ โยบ เลิก รับใช้ พระเจ้า พญา มาร นํา ภัย พิบัติ มา สู่ ชาย ผู้ ซื่อ สัตย์ คน นี้ อย่าง แล้ว อย่าง เล่า.
Oh, come, come unto Him.
โอ้ จง มา หา พระ องค์
I'll speak to him tomorrow.
ข้าจะคุยกับเขาพรุ่งนี
Then you can't see him again.
งั้นเธอก็ห้ามไปเจอเขาเลยนะ
They're calling him the Son of Gotham.
พวกเขาเรียกเขาว่า บุตรชายแห่งก็อธแธม
You can't do this to him.
คุณจะทําอย่างนี้กับเด็กไม่ได้นะ
He later met her again, this time in the market, and she was very happy to see him.
ต่อ มา เขา พบ เธอ อีก ครั้ง คราว นี้ อยู่ ใน ตลาด และ เธอ ดีใจ มาก ที่ เห็น เขา.
Adam wanted revenge on those of us who betrayed him.
อดัม ต้องการแก้แค้น กับคนที่ทรยศเขา
Additionally, Jehovah ‘will take us to glory,’ that is, into a close relationship with him.
นอก จาก นี้ พระ ยะโฮวา ‘จะ นํา เรา ให้ ได้ รับ เกียรติยศ’ ซึ่ง ก็ หมาย ถึง การ มี สัมพันธภาพ ใกล้ ชิด กับ พระองค์.
Hey, look, there ain't no use in tracking him, okay?
เฮ้ ฟังนะ ไม่จําเป็นต้องตามรอยเขา โอเคไหม?
I took care of him.
พี่จะจัดการเขาเอง
She meant the world to him.
เธอเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขา
How kind of him.
เขาช่างมีน้ําใจจริงนะ
Does it sound like him?
ฟังดูเหมือนเขาหรือ
I need to know what else you told him.
ฉันอยากรู้ว่าพวกเขาบอกอะไรเธออีก
Like why did you kill him?
อย่างเช่นทําไมคุณถึงฆ่าเขา?
We have him right where we want him.
เรามีเขา ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ตามที่เราต้องการ
My mother knew him well.
แม่ของฉันรู้ว่าเขาเป็นอย่างดี
Bicky followed him with his eye till the door closed.
Bicky ตามเขาด้วยตาของเขาจนถึงประตูที่ปิด

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ him ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ him

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว