sleep ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า sleep ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ sleep ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า sleep ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง นอน, หลับ, นิทรา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า sleep

นอน

verb (to rest in state of reduced consciousness)

I have to go to sleep.
ฉันต้องไปนอนแล้ว

หลับ

verb (to rest in state of reduced consciousness)

It's time to go to sleep.
ถึงเวลาไปนอนหลับ

นิทรา

noun (state of reduced consciousness)

The photo you took of me as sleeping beauty on Halloween.
รูปที่คุณถ่ายฉัน ตอนเป็น เจ้าหญิงนิทราในคืนฮาโลวีนล่ะสิ

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

I haven't been sleeping much.
ฉันไม่ค่อยได้หลับ
Then Sleep with me.
งั้นคุณไปนอนกับฉันนะ
When did I sleep with him?
ฉันนอนกับเขาเมื่อไหร่?
Jesus also compared death to a sleep because people can be awakened from death, thanks to the power of God.
อีก เหตุ ผล หนึ่ง ที่ พระ เยซู ทรง เปรียบ เทียบ ความ ตาย กับ การ นอน หลับ ก็ เพราะ ผู้ คน จะ ถูก ปลุก ให้ ฟื้น จาก ความ ตาย ได้ โดย ฤทธิ์ อํานาจ ของ พระเจ้า.
The light has to be turned off to sleep.
ดับไฟแล้วเข้านอนกันเถอะ
You know that children sleep better in noise.
คุณรู้ไหมว่า เด็กหลับได้ดีกว่าในที่มีเสียง
I'm not going to sleep.
ฉันไม่หลับหรอกน่า
When will you rise up from your sleep?”
เมื่อ ไร เจ้า จะ ตื่น ลุก ขึ้น จาก การ หลับใหล ของ เจ้า?”
Mr. Lawrence, it's time we went to sleep.
คุณลอว์เร้นซ์, ได้เวลานอนแล้ว
Hours of Sleep
ชั่วโมง ที่ นอน หลับ
It's kind of gross you guys still sleep in here.
น่าเสียวนะ ที่พวกเธอนอนในห้องนี้
All he wanted to do was sleep.
มัวแต่นอนลูกเดียว
She does that when she can't sleep.
เธอทํา เมื่อเธอนอนไม่หลับ
Susanne is sleeping in death, waiting for Jehovah to resurrect her.
ซูซานนา หลับ อยู่ ใน ความ ตาย คอย พระ ยะโฮวา ปลุก เธอ ให้ กลับ เป็น ขึ้น จาก ตาย.
When's the last time you got some sleep?
ได้นอนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่น่
Don't you guys ever sleep?
พวกคุณไม่นอนกันบ้างรึไง
If the diabetic is getting up frequently at night to urinate, he cannot sleep soundly.
ถ้า ผู้ เป็น เบาหวาน ต้อง ลุก ไป ปัสสาวะ บ่อย ๆ ตอน กลางคืน เขา ก็ ไม่ สามารถ นอน ได้ อย่าง เต็ม อิ่ม.
He sleeping?
เขาหลับแล้วหรอ?
(Ecclesiastes 4:6) Without proper sleep, your performance will nosedive!
(ท่าน ผู้ ประกาศ 4:6) ถ้า นอน หลับ ไม่ เพียง พอ การ ทํา งาน ของ คุณ จะ แย่ ลง มาก!
After exhorting his fellow believers in Rome to awaken from sleep, Paul urged them to “put off the works belonging to darkness” and “put on the Lord Jesus Christ.”
หลัง จาก การ ปลุก เร้า เพื่อน ร่วม ความ เชื่อ ของ ท่าน ใน โรม ให้ ตื่น จาก หลับ เปาโล ได้ กระตุ้น เตือน พวก เขา ให้ “ปลด เปลื้อง การ ของ ความ มืด” และ “ประดับ ตัว ด้วย พระ เยซู คริสต์ เจ้า.”
2 As Jehovah’s great day approaches, mankind in general is sleeping in a spiritual sense.
2 ขณะ ที่ วัน ใหญ่ ของ พระ ยะโฮวา ใกล้ เข้า มา มนุษย์ โดย ทั่ว ไป กําลัง หลับใหล ฝ่าย วิญญาณ.
Probably helps him sleep better at night.
คงช่วยให้เขานอนหลับสบายขึ้น
You can't go to sleep until you get a score of 100.
เธอจะไม่ได้ไปนอน หากเธอไม่สามารถทําให้ได้เต็ม 100
Let him sleep.
งั้นปล่อยมันนอน
Can't sleep?
นอนไม่หลับเหรอ

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ sleep ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ sleep

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว