stayed ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า stayed ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ stayed ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า stayed ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง อยู่, ยุติ, พัก, ขัดขวาง, การหยุด หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า stayed

อยู่

ยุติ

พัก

ขัดขวาง

การหยุด

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

No, you're staying here.
ไม่ คุณอยู่นี่แหละ
Can't I stay with you, Dexter?
ขอผมอยู่กับคุณนะ เด็กเตอร์
Everyone, stay where you are and remain calm.
ทุกคนอยู่กับที่ พยายามอย่าแตกตื่น
Many who became believers had come from faraway places and were without enough provisions to extend their stay in Jerusalem.
หลาย คน ที่ เปลี่ยน มา เป็น ผู้ มี ความ เชื่อ มา จาก ที่ ต่าง ๆ อัน ห่าง ไกล และ เตรียม สิ่ง จําเป็น มา ไม่ พอ ที่ จะ อยู่ นาน ๆ ใน กรุง เยรูซาเลม.
Why did you stay?
แล้วคุณค้างที่นี่ทําไม
You can stay there.
นายอยู่ตรงนั้น
I hope your stay with us has been comfortable so far.
ผมหวังว่า การพักอยู่ที่นี่ของคุณคงจะสะดวกสบายดี
He was born two and a half years ago, and I had a pretty tough pregnancy because I had to stay still in a bed for, like, eight months.
เขาเกิดเมื่อสองปีครึ่งที่ผ่านมา แล้วช่วงที่ฉันท้องเขานั้นมันยากเอาเรื่อง เพราะฉันต้องอยู่นิ่ง ๆ บนเตียง สักประมาณ แปดเดือน
I'd still like to stay on as consigliere.
ใช่ แต่ฉันยังอยากเป็นที่ปรึกษานะ
Stay for breakfast.
อยู่กินข้าวก่อน
Why didn't you stay for the after party?
ทําไมเธอไม่อยู่ที่ ปาร์ตี้หลังงานล่ะ
If sick, try to stay home
ถ้า ป่วย พยายาม อยู่ กับ บ้าน
Walk away from it and it stays closed forever.
เดินห่างจากมัน แล้วมันจะปิดอยู่ตลอดกาล
“The Disciples Couldn’t Just Stay at Home”
“สาวก ไม่ อาจ จะ อยู่ แต่ ใน บ้าน”
You need to stay here.
คุณต้องอยู่ที่นี่
Our guide told us to stay together and to be on the lookout for elephants, since we would be hiking on trails that they used daily to search for food.
ไกด์ บอก ให้ เรา เกาะ กลุ่ม กัน ไว้ และ ให้ ระวัง ช้าง ด้วย เนื่อง จาก พวก เรา จะ ใช้ เส้น ทาง ที่ พวก มัน หา กิน เป็น ประจํา.
Can a person like you afford to stay in such an expensive ward?
คนอย่างแก มีปัญญามาพัก โรงพยาบาลที่แพงอย่างนี้ได้ยังไง?
This is you staying back?
บอกให้ถอยไปก่อนไง
We asked her to stay with the body, and we took off.
เราขอให้พวกเธอช่วยอยู่กับศพคนเสียชีวิต แล้วเราก็รุดไปยังที่เกิดเหตุ
Damian should stay with me.
เดเมียนควรจะอยู่กับฉัน
Although we had to stay 15 feet [5 m] apart and were not allowed to talk, we still found ways to pass the text on.
แม้ เรา ต้อง อยู่ ห่าง กัน 15 ฟุต และ ไม่ มี การ อนุญาต ให้ พูด กระนั้น เรา ก็ยัง หา วิธี ส่ง ข้อ คัมภีร์ ประจํา วัน ผ่าน ไป ถึง กัน ได้.
What will help children to stay calm?
อะไร จะ ช่วย เด็ก ให้ ควบคุม อารมณ์ ตัว เอง?
But by thinking differently, and shipping these, people can stay put.
แต่ด้วยการคิดต่าง และการขนส่งลําเลียงของพวกนี้ คนก็อยู่ที่ไหนที่นั่น
(b) How did the parents stay spiritually strong?
(ข) พ่อ แม่ ของ ครอบครัว นี้ ได้ รักษา ความ สัมพันธ์ ที่ ดี กับ พระ ยะโฮวา ต่อ ไป ได้ อย่าง ไร?
Stay put before I change my mind.
อยู่นิงๆก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจ

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ stayed ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ stayed

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว