stopped ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า stopped ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ stopped ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า stopped ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ชิง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า stopped

ชิง

verb

Because you cling to your political power, this will never stop!
เพราะพวกเขาเอาแต่แย่งชิงอํานาจไม่รู้จักหยุดจักหย่อน

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Stop your lies!
หยุดคําโกหกของคุณ!
Tae Seong, you better stop right there!
แทซอง, อย่าไปที่นั่นเลยดีกว่า
Obviously, she did not understand why I wept, but at that moment I resolved to stop feeling sorry for myself and dwelling on negative thoughts.
ดู เหมือน ซูซันนา ไม่ เข้าใจ ว่า ทําไม ดิฉัน ร้องไห้ แต่ ใน ตอน นั้น เอง ดิฉัน หยุด สงสาร ตัว เอง และ เลิก ครุ่น คิด ใน แง่ ลบ.
Stop walking around with that face on.
เลิกเดินไปเดินมาทําหน้ายังงั้นซะที
Shit, stop it!
ไอ้บ้า หยุดนะ อย่าเล่นแบบนี้
You're not strong enough to stop me.
คุณไม่มีพลังพอที่จะหยุดผม
Open your ears'n they never stop a'yibberin'.
เปิดหูรับฟัง พวกเขาไม่เคยหยุดคําพูดพร่ํา
The exhaling sounds of the language interrupted by glottal stops, its numerous successive vowels (as many as five in a single word), and its rare consonants drove the missionaries to despair.
ลักษณะ เสียง ภาษา ตาฮิตี ที่ เกิด จาก การ หายใจ ออก และ ขณะ เดียว กัน ปิด ช่อง เส้น เสียง ใน ลําคอ, สระ ที่ ติด กัน เป็น พืด (ถึง ขนาด ที่ ใน หนึ่ง คํา อาจ มี สระ มาก ถึง ห้า เสียง), และ พยัญชนะ ที่ มี ไม่ กี่ ตัว ทํา ให้ พวก มิชชันนารี ท้อ ใจ มาก.
If you stop at the hospital, one of the doctors might tell you that there are a few clinics in the camp where general cases are treated; emergencies and severe cases are referred to the hospital.
หาก คุณ แวะ ที่ โรง พยาบาล หมอ คน หนึ่ง อาจ บอก คุณ ว่า มี คลินิก สอง สาม แห่ง ใน ค่าย ที่ รักษา โรค ทั่ว ไป; กรณี ฉุกเฉิน และ คนไข้ อาการ หนัก ถูก แนะ ให้ ไป โรง พยาบาล.
It became so outrageous, the whole situation, that in fact a commission of inquiry was appointed, and it reported in 1982, 30 years ago it reported -- the Ballah Report -- 30 years ago, and immediately the government- to- government arrangements were stopped.
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รับการแต่งตั้ง และรายงานในปี 1982 30 ปีที่แล้ว มีการรายงาน
You likely won’t stop swearing until you understand how you will benefit from altering your speech.
คุณ คง ไม่ เลิก สบถ จน กว่า จะ เข้าใจ ว่า คุณ จะ ได้ รับ ประโยชน์ อย่าง ไร จาก การ เปลี่ยน วิธี การ พูด.
Alice was always supportive, even when for health reasons she had to stop pioneering.
อลีส เป็น คน ที่ ให้ การ สนับสนุน เกื้อกูล เสมอ, แม้ แต่ เมื่อ เธอ จํา ต้อง เลิก งาน ไพโอเนียร์ ด้วย เหตุ ผล ด้าน สุขภาพ.
The sooner you handle problems, the sooner you can stop worrying
ยิ่ง คุณ จัด การ กับ ปัญหา เร็ว เท่า ไร คุณ ก็ ยิ่ง เลิก กังวล ใจ ได้ เร็ว ขึ้น
When will you stop breaking hearts?
แล้วเมื่อไหร่เธอจะเลิกหักอกผู้ชายซะทีล่ะ?
They wouldn't stop, even if we asked them to.
พวกเขาไม่หยุดหรอก แม้ว่าเราจะขอร้อง
Even though Adalberto was determined to stop these Bible studies, I was able to talk with him for quite a long time about other subjects.
ถึง แม้ อะดอลเบอร์โต ตั้งใจ แน่วแน่ จะ ให้ เลิก ศึกษา พระ คัมภีร์ แต่ ฉัน ก็ สามารถ คุย กับ เขา ได้ นาน ใน เรื่อง อื่น ๆ.
So stop acting like you're goddamn Christy Turlington!
เลิกกระแดะทําตัวเป็นคริสตี้ เทอร์ลิงตั้นซะทีเถอะย่ะ
Aunt, stop the car.
น้าครับ หยุดรถ ผมจะไม่ไปที่นั่น
Opposers have tried to put a stop to the Kingdom-preaching work but have failed.
พวก ผู้ ต่อ ต้าน ได้ พยายาม หยุด งาน ประกาศ เรื่อง ราชอาณาจักร แต่ ล้มเหลว.
One principle that proved especially helpful was this: “Stop judging that you may not be judged; for with what judgment you are judging, you will be judged.”
หลักการ ข้อ หนึ่ง ที่ พิสูจน์ แล้ว ว่า เป็น ประโยชน์ โดย เฉพาะ คือ ข้อ นี้ “อย่า กล่าว โทษ เขา, เพื่อ เขา จะ ไม่ กล่าว โทษ ท่าน. เพราะ ว่า ท่าน ทั้ง หลาย จะ กล่าว โทษ เขา อย่าง ไร, เขา จะ กล่าว โทษ ท่าน อย่าง นั้น.”
Stopping magic is a lot harder than starting.
หยุดใช้เวทย์มนต์มันยากกว่าเริ่มใหม่มาก
It just stopped.
อยู่ๆ ก็หยุด ฉันไม่รู้
Your parents never stop being a mother and a father.
ความ รู้สึก ของ การ เป็น พ่อ และ แม่ ไม่ เคย หมด ไป จาก ใจ ท่าน.
Damon's not gonna stop.
เดมอน จะต้องไม่หยุดแน่
What would have happened if upon falling for the first time, we had decided to stop trying?
จะ เกิด อะไร ขึ้น หาก เรา ตัดสิน ใจ เลิก พยายาม เมื่อ ล้ม ครั้ง แรก?

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ stopped ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ stopped

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว