story ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า story ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ story ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า story ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เรื่องราว, ชั้น, นิทาน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า story

เรื่องราว

noun (account of events)

This is a creation story, I think, equally as wonderful.
นี่เป็นเรื่องราวแห่งการสร้างสรรค์ ที่สําหรับผมแล้วงดงามไม่แพ้กัน

ชั้น

noun

I'm giving you a chance to comment before I write the story.
ชั้นให้โอกาสเธอเพื่อแสดงความคิดเห็น ก่อนที่จะเริ่มเขียนนะ

นิทาน

noun (account of events)

Don't tell me you've been listening to Gaius'bedtime stories again.
อย่าบอกข้านะว่า เจ้าฟังนิทานก่อนนอน จากไกอัสอีกแล้ว

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

That's an insane story.
มันเป็นเรื่องที่ไร้สติ
What does Jonah’s story teach us about Jehovah?
เรื่อง ราว ของ โยนาห์ สอน อะไร เรา เกี่ยว กับ พระ ยะโฮวา?
We bring stories to the public.
เรานําเรื่องราวต่างๆ สู่สาธารณชน
The Encyclopedia of Religion explains that the founders of Buddhism, Christianity, and Islam held diverse views about miracles, but it notes: “The subsequent history of these religions demonstrates unmistakably that miracles and miracle stories have been an integral part of man’s religious life.”
สารานุกรม ศาสนา (ภาษา อังกฤษ) อธิบาย ว่า ศาสดา ของ ศาสนา พุทธ, คริสต์, และ อิสลาม มี มุม มอง ที่ แตกต่าง กัน ใน เรื่อง การ อัศจรรย์ แต่ หนังสือ นี้ ก็ ให้ ข้อ สังเกต ว่า “ประวัติศาสตร์ ยุค ต่อ ๆ มา ของ ศาสนา เหล่า นี้ แสดง ให้ เห็น อย่าง ชัดเจน ว่า การ อัศจรรย์ และ เรื่อง ราว เกี่ยว กับ การ อัศจรรย์ เป็น ส่วน สําคัญ ของ ความ เชื่อ ทาง ศาสนา ของ มนุษยชาติ.”
And Oprah loves a great story.
โอปราห์ชอบเรื่องดีๆ ดูนี่สิ
Learn family stories
เรียนรู้เรื่องราวครอบครัว
Smeagol's life is a sad story.
เรื่องราวชีวิตของสมีกอลเป็นเรื่องที่น่าเศร้า
The Rob Furlong lethal shot from distance in the larger story & lt; / b& gt; & lt; b& gt; 2400 meters & lt; / b& gt;
& lt; b& gt; Sniper: ร็อบยิงเฉียดตายจากระยะไกลในเรื่องขนาดใหญ่ & lt; / b& gt; & lt; b& gt; 2400 เมตร & lt; / b& gt;
But this time, the story was different.
ปลีย์: แต่เวลานี้ เรื่องที่แตกต่างกัน
The story opens during a season of famine in Israel.
เรื่อง ราว เริ่ม ขึ้น ใน ช่วง ที่ เกิด การ กันดาร อาหาร ใน ยิศราเอล.
Cookbooks are the most popular, followed by crime or thriller stories, romance novels, and 20th-century fiction.
ตํารา อาหาร เป็น ที่ นิยม ที่ สุด ตาม ด้วย เรื่อง อาชญากรรม หรือ เรื่อง ตื่นเต้น, นวนิยาย รัก, และ นวนิยาย ศตวรรษ ที่ 20.
What if there is a bigger story to come out about why he was accused?
ถ้าเราได้ประเด็นใหญ่ละ ว่าทําไมเขาถูกกล่าวหา?
I was just hearing a very sad story about a mutual friend who I hadn't seen for a very long time.
แม่เพิ่งได้ฟังเรื่องเศร้ามาก เกี่ยวกับเพื่อนสนิท คนที่แม่ไม่ได้พบมานานมาก
It's kind of an extraordinary story when you realize that this is twice as common as homicide and actually more common as a source of death than traffic fatalities in this country.
มันเป็นเรื่องราวที่พิเศษ เมื่อคุณตระหนัก ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดา เกิดขึ้นเป็นสองเท่าของการฆาตกรรม และจริงๆแล้ว สิ่งที่ธรรมดายิ่งกว่า คือสาเหตุการตาย จากการเสียชีวิตทางการจราจรในประเทศนี้ เอาล่ะ เมื่อเราคุยกันถึงเรื่องการฆ่าตัวตาย
Well, that’s how we got our 30-story building,” Larson concluded.
นั่น แหละ คือ วิธี ที่ เรา ได้ ตึก 30 ชั้น ของ เรา” บราเดอร์ ลาร์สัน กล่าว ใน ตอน ท้าย.
So it got me thinking, what if I told you my history was story, how I was born for it, how I learned along the way this subject matter?
มันทําให้ผมคิดว่า ถ้าผมเล่าถึงประวัติตัวผมล่ะ ว่าผมเกิดมาเพื่อการเล่าเรื่อง และผมเรียนรู้อะไรมาโดยตลอด
Your story is indecent.
เรื่องของเธอ ไม่เหมาะสม
Come on, Marie, it's always the same story.
มาเหอะ Marie, มันก็แค่เรื่องเดิมๆ
Senator Lolo has a very different story.
วุฒิฯโลโล่ เล่าเรื่องต่างออกไปจากนี้นะ
All my stories were published in women's magazines.
เรื่องราวทั้งหมดของฉันถูกตีพิมพ์ ในนิตยสารผู้หญิง
Uh, it's a long story.
เรื่องมันยาวน่ะ
Jim Jewell, who worked on the scriptures translation team at Church headquarters, tells a story of how close to home the scriptures can come when translated into the language of the heart:
จิม จูเวลล์ผู้อยู่ในทีมแปลพระคัมภีร์ที่สํานักงานใหญ่ของศาสนจักร เล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าพระคัมภีร์เป็นเรื่องใกล้ตัวมากเมื่อแปลเป็นภาษาของหัวใจ
The Latin American Tower, a 44-story building completed in 1956, is an example of a design engineered to resist earthquakes.
ตึก ลาติน อเมริกัน สูง 44 ชั้น สร้าง เสร็จ ใน ปี ส. ศ. 1956 เป็น ตัว อย่าง หนึ่ง ของ การ ออก แบบ ทาง วิศวกรรม เพื่อ ต้านทาน แผ่นดิน ไหว.
CA: So if that was a skyscraper, that's like, did I read that, a 40-story skyscraper?
คริส: ดังนั้น หากมันเหมือนตึกระฟ้า ใช่ไหมครับ ประมาณตึกสูง 40 ชั้น
I'm going to steal a story from a friend of mine, a Bosnian friend, about what happened to her, because I think it will illustrate for you exactly what it feels like.
ฉันจะยืมเรื่องจากเพื่อนคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังค่ะ เพื่อนชาวบอสเนียของฉัน และเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอ เพราะมันจะทําให้คุณรู้ชัดว่า ความรู้สึกนั้นเป็นอย่างไร

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ story ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ story

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว