Co znamená got v Angličtina?

Jaký je význam slova got v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat got v Angličtina.

Slovo got v Angličtina znamená sehnat, obstarat, dostat, nakazit se, koupit, přinést, přesvědčit, přimět, dorazit, dojít, rozumět, moci, moct, -, kšá, -, připravit, dostat, nechat si, strhnout, zastihnout, rozumět, dostat, dostat, dostat, dostat, dostat, dostat, chytit, dostat, muset, cestovat, pohybovat se, předat, prorazit, uspět, předstihnout, předběhnout, získat náskok, předstihnout, ušetřit, vycházet, obejít se, přežít, odejít, vycházet s, obejít se bez, cestovat, hýbat se, vyhnout se, rozšířit se, dostat se k, dostat se k, narážet na, dorážet na, , uprchnout, vypadnout, uprchnout, uprchnout, projít, vrátit se, dostat zpět, vrátit to, vrátit to za, vrátit se k, vrátit se, postavit se za, vyjít, vystačit si s, domluvit se, vystoupit, deprimovat, napsat, spolknout, polknout, bavit se, pustit se do, dostat nabito, pochopit narážku, pochopit, porozumět, zvládnout, přijmout, lehce vycházet s, zorientovat se, šlehnout, ujasnit si, zahlédnout, zklidit se, uklidnit se, Buď v klidu!, Uklidni se!, přijít na kloub, uchopit, najít si práci, vychutnávat si, začít trochu žít, mrkej, vyprovokovat, dostat na zadek, dostat na zadek, ucítit, všimnout si, dosáhnout nad, dostat se nad, Ale jdi!, To není možné, tomu nevěřím!, Ale jdi ty!, To není možné, tomu nevěřím!, rozčílit se, rozzlobit se, vykroutit se z, nekecej, tomu by prošlo všechno, dostat se do formy, postavit se znovu na nohy, uzdravit se, zlepšit se, uvíznout, zaseknout se, zabřednout, zabřednout, začít se nudit, začít nudit, být znuděný z, nechat se unést, přestat se ovládat, nechat se unést, nechat se unést, chytit, převléknout se, blížit se, blížit se, blížit se, blížit se, vrhnout se na to, začít s, naštvat se, udělat něco, přejít k věci. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova got

sehnat, obstarat

transitive verb (informal (obtain)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We need to get some beer somewhere. I got a good mark for my essay.
Za svou práci jsem dostal dobrou známku.

dostat

transitive verb (informal (receive)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Did you get the message I sent you?
Dostal jsi tu zprávu, co jsem ti poslal?

nakazit se

transitive verb (catch an illness)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He got the flu and had to stay at home.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Měl jsem strach, že od něho něco chytím, protože pořád pokašlával.

koupit

transitive verb (buy)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'm just going to get some more milk.
Jdu jen koupit trochu mléka.

přinést

transitive verb (informal (fetch) (někomu něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'll get another plate for you.
Přinesu ti další talíř.

přesvědčit, přimět

transitive verb (persuade)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I got him to give me a pay rise.
Přesvědčila jsem ho, aby mi přidal.

dorazit, dojít

intransitive verb (informal (arrive)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
When will we get there?
Kdy tam dorazíme?

rozumět

transitive verb (informal (understand)

Do you get what I'm saying?
Rozumíš tomu, co říkám?

moci, moct

verbal expression (informal (have the opportunity)

I get to go to Paris this summer.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Jak se ti podařilo se s ním seznámit?

-

intransitive verb (informal (become) (změna stavu: emočního, zdravotního apod.)

Andy got better once he took the medicine. Nancy got annoyed when the car wouldn't start.

kšá

intransitive verb (US, slang (go away)

(citoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj). )
Get! You dumb animal.

-

intransitive verb (informal (start)

Let's get painting, before it's too dark for us to see what we're doing.
Už bychom měli jít.

připravit

transitive verb (informal (prepare) (jídlo)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'll get dinner if you lay the table.

dostat

transitive verb (informal (earn, win) (získat, vyhrát)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I got an A in Spanish.

nechat si

transitive verb (informal (arrange or cause to have) (něco udělat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I need to get my car fixed.

strhnout

transitive verb (informal (attract) (pozornost)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She always gets all the attention.

zastihnout

transitive verb (informal (reach) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You can get me by telephone or e-mail.

rozumět

transitive verb (informal (hear)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Sorry, I didn't get that. What did you say?

dostat

transitive verb (informal (receive as punishment) (jako trest)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He got 10 years for armed robbery.

dostat

transitive verb (informal (touch emotionally) (hovorový výraz: někoho citově)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
That film gets me every time.

dostat

transitive verb (informal (hit) (hovorový výraz: postřelit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The bullet got him in the stomach.

dostat

transitive verb (informal (have revenge on) (hovor.: někoho za něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'll get you for that!

dostat

transitive verb (informal (bother) (hovorový výraz: rozrušit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
What gets me about the film is why he never comes back.

dostat, chytit

transitive verb (informal (capture) (hovorový výraz)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The police got him in the end.

dostat

transitive verb (informal (ruin, destroy) (hovorový výraz: zničit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Rust got my car.

muset

transitive verb (informal (must)

I have got to leave now.

cestovat

phrasal verb, intransitive (informal (travel frequently or widely)

Paris yesterday, Sydney next week; you really get about, don't you!

pohybovat se

phrasal verb, intransitive (informal (walk, move around)

Though 98 years old, my grandfather still gets about like he was half that age.
Mému dědečkovi je 98, ale stále se pohybuje, jako by mu bylo o polovinu méně.

předat

phrasal verb, transitive, separable (informal (convey) (informace)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He tried to get his point across but it was so convoluted, no one could understand.

prorazit, uspět

phrasal verb, intransitive (figurative (be successful)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
In order to get ahead in business, you need to be assertive.

předstihnout, předběhnout

(overtake)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He ran faster and got ahead of his sister just as they reached the car.

získat náskok

phrasal verb, intransitive (figurative (gain advantage)

The company got ahead by adopting a new business model.

předstihnout

(figurative (be more successful) (přeneseně: být úspěšnější)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The firm developed a multimedia game system that allowed it to get ahead of its rivals.

ušetřit

phrasal verb, intransitive (US, figurative, informal (save money) (peníze)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

vycházet

phrasal verb, intransitive (informal (be friends) (s někým)

My friends and I get along very well.

obejít se

phrasal verb, intransitive (informal (cope) (bez něčeho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
After she went blind, it took her a long time to learn how to get along without vision.

přežít

phrasal verb, intransitive (informal (progress) (přeneseně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
In my profession, you aren't going to get along without the support and help of more experienced people.
V našem oboru nepřežiješ bez pomoci a podpory zkušenějších.

odejít

phrasal verb, intransitive (leave)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I have to get along now; it's been nice chatting to you.

vycházet s

phrasal verb, transitive, inseparable (be friends)

I get along very well with my mother-in-law.

obejít se bez

phrasal verb, transitive, inseparable (not need)

I can get along without luxuries in this economy.

cestovat

phrasal verb, intransitive (informal (travel)

I certainly get around in my job. This year, I've travelled to Korea, Australia and South Africa.

hýbat se

phrasal verb, intransitive (move about)

His arthritis makes it difficult for him to get around.

vyhnout se

phrasal verb, transitive, inseparable (circumvent) (problému apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You can't get around the problem by pretending it doesn't exist.

rozšířit se

phrasal verb, intransitive (informal (circulate) (drb apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
When word got around that she was baking cookies, all the children appeared at her door.

dostat se k

phrasal verb, transitive, inseparable (find time) (najít si čas)

Bill eventually got round to the washing-up.

dostat se k

phrasal verb, transitive, inseparable (find time) (najít si čas)

One of these days, I will get around to making the trip to Paris.

narážet na

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (intend to say, imply) (přeneseně)

I don't understand what you are getting at.
Nechápu, na co narážíš.

dorážet na

phrasal verb, transitive, inseparable (slang (target for criticism) (přeneseně)

I hate him; he's always getting at me.
Nesnáším ho, vždycky na mě doráží.

phrasal verb, transitive, inseparable (slang (influence illegally)

All the evidence is against us; we'll have to see if we can get at the jury.

uprchnout

phrasal verb, intransitive (escape)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I was almost mugged but I managed to get away.

vypadnout

phrasal verb, intransitive (informal (go on holiday) (hovorpvý výraz: udělat si volno)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I have been working late all week and need to get away this weekend.
Celý týden jsem měla přesčasy a teď potřebuji na víkend vypadnout.

uprchnout

phrasal verb, transitive, inseparable (escape: [sb]) (někomu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
How did you manage to get away from your captors?

uprchnout

phrasal verb, transitive, inseparable (place: leave) (odněkud)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It's great to get away from London sometimes.

projít

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (not be punished) (přeneseně: něco někomu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The murderer got away with his hideous crime.
Vrahovi jeho hrůzný čin prošel.

vrátit se

phrasal verb, intransitive (informal (return)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I visited my Aunt in Greece last year and I can't wait to get back!

dostat zpět

phrasal verb, transitive, separable (have [sth] returned)

I took my watch to be repaired and I'll get it back on Tuesday.
Dala jsem si opravit hodinky a dostanu je zpět v úterý.

vrátit to

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (take revenge on) (přen.: pomstít se)

To get back at him, she had an affair with his brother.
Aby mu to vrátila, vyspala se s jeho bratrem.

vrátit to za

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (take revenge on) (přen.: pomstít se za něco)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

vrátit se k

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (resume) (nějaké činnosti)

I'd love to talk more but I have to get back to my work now.

vrátit se

phrasal verb, transitive, inseparable (return)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It would be nice to get back to my hometown one day.
Bylo by fajn se jednou vrátit do rodného města.

postavit se za

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (support: a cause, etc.) (přeneseně: podpořit někoho)

If you promise not to change your mind, I'll get behind your efforts to clean up the park.

vyjít

phrasal verb, intransitive (cope, manage) (s malým příjmem apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Between taxes and the high cost of living I make barely enough to get by.

vystačit si s

phrasal verb, transitive, inseparable (survive on)

The older couple had learned to get by on their small retirement income.

domluvit se

(informal (language: speak at a basic level) (umět základy jazyka)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
My French is really hopeless so I was glad to discover that I could get by in simple English in Paris. I speak English and Spanish, and can get by in Italian as well.
Mluvím anglicky a španělsky a také se domluvím italsky.

vystoupit

phrasal verb, intransitive (from vehicle, horse) (z vozidla)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The truck driver got down from his cab to inspect the tires.

deprimovat

phrasal verb, transitive, separable (informal (depress)

Try not to let your exam results get you down.

napsat

phrasal verb, transitive, separable (write [sth] down)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
When inspiration strikes, get the idea down before you forget it.

spolknout, polknout

phrasal verb, transitive, separable (swallow [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
A glass of water will help you to get those pills down.

bavit se

phrasal verb, intransitive (informal (have fun, esp. dance)

pustit se do

(informal (start) (práce apod.)

Let's get down to the important matter of choosing our new chairperson.

dostat nabito

verbal expression (be beaten, damaged)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

pochopit narážku

verbal expression (informal, figurative (understand what [sb] means)

pochopit, porozumět

verbal expression (informal, figurative (understand)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
One must read a work of philosophy several times in order to come to grips with it.

zvládnout

verbal expression (informal, figurative (master) (nějakou činnost)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
When I had finally come to grips with algebra, I began to learn calculus.

přijmout

verbal expression (informal, figurative (deal with, accept) (akceptovat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It was difficult to come to grips with my parents' tragic deaths.

lehce vycházet s

adjective (informal (affable)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Jim is a friendly guy who is easy to get along with.

zorientovat se

verbal expression (orient yourself) (najít správný směr)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
In the dark forest, the search party had trouble getting their bearings.

šlehnout

verbal expression (slang (take drug) (hovorový výraz: drogu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
People addicted to street drugs will do just about anything to get a fix.

ujasnit si

verbal expression (slang (ascertain)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I talked to several people to get a fix on what actually happened.

zahlédnout

verbal expression (catch sight of briefly)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The fans crowded around the door to get a glimpse of the athletes leaving the stadium.

zklidit se, uklidnit se

verbal expression (figurative, slang (regain self-control)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It's time to stop panicking and get a grip. He's too nervous; he needs to get a grip.

Buď v klidu!, Uklidni se!

interjection (figurative, slang (you are overreacting, control yourself)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
It's nothing to get so worked up about – get a grip!

přijít na kloub

verbal expression (figurative, informal (start to understand) (přeneseně)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
I would love to get a grip on basic physics.

uchopit

verbal expression (informal (grasp)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Get a firm hold of the load and make sure it's not too heavy before you lift.
Pořádně ten balík chytni a ujisti se, že není moc těžký, než ho zvedneš.

najít si práci

verbal expression (informal (find employment)

I need to get a job that pays well.

vychutnávat si

verbal expression (slang (enjoy, take pleasure in)

She gets a kick out of watching talking animal videos.

začít trochu žít

interjection (expressing contempt)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
When I told them I was translating the Bible into Vulcan they all said “Get a life!”
Když jsem řekl, že překládám bibli do vulkánštiny, reakce všech byla: „Začni trochu žít!“

mrkej

interjection (slang (look at that) (mrkej na to, apod.)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)

vyprovokovat

verbal expression (informal (provoke: [sb])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He's just making faces to get a rise out of you.

dostat na zadek

verbal expression (informal (be beaten physically)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Petros regularly took a thrashing from his violent father.

dostat na zadek

verbal expression (figurative, informal (be defeated: at sport, etc.) (přeneseně: prohrát)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
The Democrats took a thrashing on Election Day.

ucítit

verbal expression (informal (smell) (vůni)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Did you get a whiff of that new perfume she is wearing?

všimnout si

verbal expression (figurative, slang (detect)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Did you get a whiff of the hostility in that meeting?

dosáhnout nad

(surpass) (určité hranice)

Melinda worked hard to get above the minimum academic requirements for university.

dostat se nad

(be over [sth]) (pozice)

We should get above 5,000 feet before we make camp.

Ale jdi!, To není možné, tomu nevěřím!

interjection (UK, informal (expressing disbelief) (vyjádření údivu)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
You expect me to believe that? Get along!

Ale jdi ty!, To není možné, tomu nevěřím!

interjection (UK, informal (expressing disbelief) (vyjádření údivu)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Brett really said that? Get along with you!

rozčílit se, rozzlobit se

(lose temper)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I get angry when people are rude and obnoxious.

vykroutit se z

verbal expression (avoid doing) (přeneseně)

The politician got around answering the question by changing the subject. The businessman got around paying his taxes by using a loophole in the law.
Politik se vykroutil z otázky tím, že změnil téma.

nekecej

interjection (UK, slang (disbelief) (vyjádření nedůvěry)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
You saw the Queen in Burnley market? Get away!

tomu by prošlo všechno

verbal expression (figurative, informal (never be punished)

Somehow Joe always seems to get away with murder.

dostat se do formy

verbal expression (informal (regain fitness)

I bought a gym membership to get back in shape.

postavit se znovu na nohy

verbal expression (figurative, informal (regain focus) (přeneseně)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

uzdravit se

(recover)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'm sorry you are sick and I hope you get better soon.

zlepšit se

(improve)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You will get better at chess if you practice. Canadian wine is getting better every year.

uvíznout, zaseknout se

verbal expression (figurative, informal (stuck: in activity, etc.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I thought I would be able to leave early, but I got bogged down by paperwork.

zabřednout

verbal expression (stuck: in mud) (do bahna)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Once again, the car got bogged down in the mud.

zabřednout

verbal expression (informal (owe money) (přeneseně: do dluhů)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Neil found himself getting bogged down in debt.

začít se nudit

(informal (lose interest)

At the beginning of school, he's usually fascinated, but he gets bored within a week.

začít nudit

(informal (lose interest) (něco)

být znuděný z

(informal (lose interest)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)

nechat se unést

verbal expression (figurative (lack restraint) (čím)

She gets carried away at Christmas, and spends too much money on everything.

přestat se ovládat

verbal expression (figurative (be overcome with excitement)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Mark got carried away with all the excitement and nearly fainted. Sophia got carried away by the emotion of the occasion and burst into tears.

nechat se unést

verbal expression (figurative (forget other tasks) (zapomenout na něco)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Sorry I'm late - I got carried away watching the football.

nechat se unést

verbal expression (figurative (be engrossed in [sth]) (něčím)

Steve got carried away with his computer game and forgot to call his girlfriend.

chytit

intransitive verb (informal (be discovered doing [sth]) (někoho při něčem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He got caught smoking and was grounded for a week. She got caught sneaking back into the house last night.
Chytili ho, jak kouří, tak dostal na týden zaracha.

převléknout se

intransitive verb (informal (put on different clothes)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It's time to get changed for the party.

blížit se

intransitive verb (time: approach) (časově)

Christmas is getting close again.
Už se blíží Vánoce.

blížit se

intransitive verb (move very near)

He got so close I could see every blackhead on his face.

blížit se

intransitive verb (time: approach) (o čase)

As the day got closer I began to worry.
Jak se ten velký den blížil, začal jsem si dělat starosti.

blížit se

intransitive verb (move nearer) (o někom)

As they got closer I could see that they weren't soldiers.

vrhnout se na to

verbal expression (informal (start now) (přeneseně: začít)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Let's get cracking in the garden! This good weather won't last forever.

začít s

verbal expression (informal (start [sth] now)

Ollie got cracking with putting up the wallpaper.

naštvat se

intransitive verb (informal (become angry)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The mother got cross with her insolent teenage son and didn't allow him to go out with his friends.

udělat něco

verbal expression (informal (accomplish [sth]) (práci)

The layoff will give me some time to get something done around the house.
Díky dovolené budu alespoň moci něco udělat kolem baráku.

přejít k věci

verbal expression (start now)

We need to get down to business if we hope to finish this today.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu got v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.