Co znamená cat v Angličtina?

Jaký je význam slova cat v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat cat v Angličtina.

Slovo cat v Angličtina znamená kočka, kočkovitá šelma, chlápek, chlapík, devítiocasá kočka, katamarán, zvracet, flirtovat, výpočetní tomografie, šanta kočičí, prořeknout se, podřeknout se, podestýlka, kočička, neškodný člověk, mourek. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova cat

kočka

noun (feline: domestic)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
My aunt has a black cat. My cat is getting old; she doesn't go out hunting any more.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Kocour po nocích obrážel široké okolí.

kočkovitá šelma

noun (feline: wild, big)

The leopard is a big cat.
Leopard je velká kočkovitá šelma.

chlápek, chlapík

noun (dated, slang (guy) (hovorový výraz)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
That Chas is a cool cat.

devítiocasá kočka

noun (whip) (druh biče)

The prisoner was whipped with a cat.

katamarán

noun (slang (catamaran)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
My parents went sailing on their cat.

zvracet

intransitive verb (UK, slang, dated (vomit)

That cheese makes me want to cat.

flirtovat

phrasal verb, intransitive (slang (look for sex)

Wives don't want their husbands to cat around with other women.

výpočetní tomografie

noun (diagnostic imaging technique)

The doctor ordered a CAT scan in addition to the lab tests.

šanta kočičí

noun (herb which appeals to cats) (rostlina)

My cat loves toys that have catnip in them.

prořeknout se, podřeknout se

verbal expression (figurative, informal (reveal the secret)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Thanks for letting the cat out of the bag about me being pregnant.

podestýlka

noun (uncountable (gravel for pet waste) (pro zvířecí odpad)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I changed the litter in the cat's tray.
Vyměnil jsem podestýlku v záchodě pro kočku.

kočička

noun (informal, UK (cat: affectionate term)

Our pussycat's quite old now but we still love her. Here pussy, pussy, pussy; come here!

neškodný člověk

noun (informal, figurative (person: not threatening) (nezáludný)

He looks threatening but he's a pussycat at heart.

mourek

noun (tabby cat: feline with striped fur) (kočka)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Jillian adopted a tabby from the animal shelter.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu cat v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova cat

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.