Co znamená made v Angličtina?

Jaký je význam slova made v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat made v Angličtina.

Slovo made v Angličtina znamená vyrobený, vyrobený, vyrobený, vyrobený, přijatý, dělat, vyrábět, produkovat, dělat, vyrobit, způsobit, zapříčinit, udělat, udělat, učinit, nutit, značka, nutit, -, -, postava, vyložit si, vydat se, stvořit, pronést, uzavřít, domluvit, stihnout, složit, ustlat, udělat, jmenovat, dosáhnout, vytvářet, udělat, stát se, dostat se, rovnat se, , sbalit, dělat, dorazit, dostat se, dát, dorazit, vydělávat, zakázkový, podomácku udělaný, vlastnoručně vyrobený, provizorní, vyrobený, zhotovený, vyrobený pro, jako stvořený pro, jako dělaný pro, vyrobený z, schopný, vyrobeno na objednávku, vymyšlený, nalíčená, namalovaná, rozhodnutý, sestavený z, vyrobený z, nadšený, nadšený z, umělý, kompletní, šitý na míru, jako ušitý, urostlý, kvalitní. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova made

vyrobený

adjective (produced, manufactured)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The label on this toy says "Made in Taiwan."
Na štítku hračky je napsáno „Vyrobeno v Taiwanu“.

vyrobený

adjective (how created)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
All of these garments were made by hand.
Všechno oblečení je vyrobeno ručně.

vyrobený

adjective (as suffix (made in specified way)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
This screwdriver is nicely made and will not break.
Šroubovák je kvalitně vyrobený a neohne se.

vyrobený

adjective (as suffix (with an adjective: crafted, built)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Larry drives a British-made car.
Larry jezdí autem britské výroby.

přijatý

adjective (US, slang (accepted into the mafia) (do mafie)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He was made by one of the powerful families the day after he shot six of its rivals.

dělat

transitive verb (construct)

The children made houses with blocks.
Děti dělaly domy z kostek.

vyrábět, produkovat, dělat

transitive verb (manufacture)

That factory makes bolts.
Ta továrna vyrábí šrouby.

vyrobit

transitive verb (fashion)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The weavers made a hat from palm fronds.
Pletači vyrobili klobouk z palmového listí.

způsobit, zapříčinit

transitive verb (cause)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The dogs made a commotion in the street.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Vichřice udělala v zahradě spoušť.

udělat

transitive verb (prepare)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
My mother wants to make a cake for my party.
Mamka mi chce k narozeninám udělat dort.

udělat, učinit

transitive verb (decision) (rozhodnutí)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Tess must make a decision.
Tess se musí rozhodnout.

nutit

verbal expression (compel)

My parents make me eat vegetables.
Rodiče mě nutí jíst zeleninu.

značka

noun (brand, manufacturer)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
What make of car do you drive? Toyota?
Kterou značkou auta jezdíš? Toyotou?

nutit

transitive verb (informal (force)

I won't go! You can't make me!
Nepůjdu. Nemůžeš mě nutit.

-

transitive verb (cause to) (příčina)

He never fails to make me laugh.
On mě vždycky rozesměje.

-

transitive verb (+ adj: cause to be) (příčina)

You make me happy.
S Tebou jsem šťastná.

postava

noun (build, stature) (stavba těla)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He is of a lean make, and could be an excellent athlete.

vyložit si

verbal expression (interpret)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I don't know what to make of his actions. What do you make of this car?
Nevím, jak si mám vyložit jeho chování.

vydat se

(move towards)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The fleet made for port.

stvořit

transitive verb (bring into existence)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Let's make a baby!

pronést

transitive verb (perform: a speech) (řeč)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
All of the candidates made speeches.

uzavřít

transitive verb (enter into: agreement, deal) (dohodu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The parties involved made an agreement.

domluvit

transitive verb (fix: date, appointment) (schůzku)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Please call first to make an appointment.

stihnout

transitive verb (train, plane: reach in time) (např. vlak)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I have to run if I want to make my train.

složit

transitive verb (put down: a payment) (zálohu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Adam makes a payment on his car each month.

ustlat

transitive verb (bed: make tidy)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The girls must make their beds every morning.

udělat

transitive verb (establish: name) (jméno)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Bill is trying to make a name for himself in the business.
Bill si snaží udělat jméno ve svém oboru.

jmenovat

transitive verb (appoint) (do funkce)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The president is going to make Chris a vice-president.

dosáhnout

transitive verb (achieve, reach) (něčeho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The sales team hopes to make its numbers this month.

vytvářet

transitive verb (establish, set)

Legislatures make laws.

udělat

transitive verb (commit: a mistake, etc.) (chybu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I made a mistake when I spent that money.

stát se

transitive verb (attain: position, rank) (získat funkci)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Francis is trying to make Captain.

dostat se

transitive verb (informal (earn acceptance into)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Only half of people at tryouts made the team.
Jenom polovina lidí ze zkoušek se dostala do týmu.

rovnat se

transitive verb (equal)

Two and two makes four.

transitive verb (be the essence of)

What makes a good writer?

sbalit

transitive verb (US, slang (seduce) (hovorový výraz: někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He may try to make her, but he won't succeed.

dělat

transitive verb (reach, form)

Leanne is always quick to make judgments.

dorazit

transitive verb (arrive at) (někam)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The ship made port early in the morning.

dostat se

transitive verb (informal (appear on) (někam)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The disaster made the evening news.

dát

transitive verb (score: a goal, etc.) (gól)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The player made a goal in the second period.

dorazit

transitive verb (informal (manage to attend) (někam)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Sorry I couldn't make yesterday's meeting.

vydělávat

transitive verb (earn)

Jeff makes $80,000 a year.

zakázkový

adjective (bespoke, made to order)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The millionaire wore only custom-made suits. // His office furniture was custom made.

podomácku udělaný

adjective (made at home, handmade)

Home-made cakes always taste better than factory-made ones.

vlastnoručně vyrobený

adjective (made by self)

It looked to me like his furniture was all homemade.

provizorní

adjective (makeshift)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The boys raced down the hill in their homemade go-kart.

vyrobený, zhotovený

adjective (manufactured or crafted by)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
This beautiful cap was made by native Peruvians.

vyrobený pro

verbal expression (request special creation)

She had a gown made for the gala.

jako stvořený pro

verbal expression (informal, figurative (be ideally suited to each other) (jeden pro druhého)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
What a lovely couple; they're made for each other. Those two business partners are equally nasty; they're made for one another.

jako dělaný pro

verbal expression (informal, figurative (be ideally suited to)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
This job matches your qualifications and experience perfectly; it's made for you!
Tahle práce dokonale odpovídá tvé kvalifikaci a zkušenostem, je pro tebe jako dělaná!

vyrobený z

adjective (built out of) (něčeho)

Those cabinets are made of oak while these cabinets over here are made of pine.

schopný

adjective (informal (capable of, strong enough for)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
In the army, young men find out what they're really made of. A crisis is an opportunity to show what you're made of.

vyrobeno na objednávku

adjective (custom made)

Clothes that are made to order ought to fit better than off-the-rack clothes. Service is slow because each dish is made to order.

vymyšlený

adjective (invented, imaginary) (příběh)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Don't give me a made-up story. I want to know the truth.

nalíčená, namalovaná

adjective (wearing cosmetics)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
She's so heavily made up, you can't tell what she really looks like.

rozhodnutý

adjective (mind: decided)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
A meeting was held to discuss the plans, but most people arrived with already made-up minds.

sestavený z, vyrobený z

expression (comprising)

A computer is made up of many high-tech components.

nadšený

adjective (UK, regional, slang (pleased)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
It's great that you could come. I'm made up!

nadšený z

expression (UK, regional, slang (pleased)

I'm made up about my new car!

umělý

adjective (artificial or synthetic) (vytvořený člověkem)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Nylon is a man-made fibre used in the clothing industry.

kompletní

adjective (already made for sale) (připravený k prodeji)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
We eat ready-made meals almost every day for supper during the week.

šitý na míru

adjective (custom produced, bespoke) (oblečení)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Savile Row in London is the best place to get a tailor-made suit.

jako ušitý

adjective (figurative (perfectly suited) (přeneseně)

Jim has always loved trains, so his new job as a train driver is tailor-made for him.

urostlý

adjective (sturdy, built to last)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He was a very well-made young man indeed.

kvalitní

adjective (finely crafted)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Only master craftsmen can produce well-made furniture.
Jen ti nejlepší truhláři dokáží vyrobit kvalitní nábytek.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu made v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova made

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.