Co znamená give v Angličtina?

Jaký je význam slova give v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat give v Angličtina.

Slovo give v Angličtina znamená dát, podat, dát, podat, dát, dát, darovat, dát, zásobovat, dát, podlehnout, ustoupit, dát, přispět, udat, podlehnout, uvolnit se, zhroutit se, předvést, dát, svěřit, vyřknout, způsobit, dát, darovat, nakazit, předat, uložit, dát, podat, věnovat, udělat, rozdat, odhalit, odkrýt, vrátit, vzdát se, vzdát to, být přemožen, poddat se, vydávat, vydávat, rozdat, selhat, dojít, pyskovat, vzdát, přestat, vzdávat se, dát se poddat, vzdát to s, opustit, být fuk, být jedno, mít u prdele, být u prdele, pomoci, pomoct, zatleskat, vzít na záda, zamyslet se nad, být u prdele, zkusit, vyzkoušet, zkusit, vyzkoušet, radit, přispět na, vysílat reklamy, dávat a brát, ujistit, že, dát ujištění o, dát ujištění o, porodit, porodit, vrhnout, porodit, dát vznik, dát na úvěr, přiznat, připsat, vyjádřit uznání za, uznat, zkusit to, vyzkoušet to, zvážit, vzdej to, vzdát to, plácnout si, informovat o, dát výpověď, plus mínus, plus mínus, dát pokoj, Dej pokoj!, zapříčinit, podpořit, podpořit, podpořit, vzdát díky, důkladně promyslet, přestat doufat, přestat doufat, ztratit naději na, vzdát se naděje na, vzdát, dát přednost, dát přednost, povolit, , dát radu, dát své slovo, dát své slovo, pronést řeč, nevzdávat to, zběžný pohled, přejet hadrem. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova give

dát, podat

transitive verb (hand, pass: [sb] [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Could you give me that book over there, please?
Podej mi prosím támhletu knihu.

dát, podat

transitive verb (hand sthg to [sb])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Can you give that book to me?
Mohl bys mi podat tamtu knihu?

dát

transitive verb (provide)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Can you give me something to eat?
Dáš mi prosím něco k jídlu?

dát, darovat

transitive verb (bestow, make a gift of)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She gave me a tie for my birthday.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Ježíšek mi nadělil nové lyže.

dát

transitive verb (pay) (peníze)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'll give you five hundred dollars for that car.
Dám vám za to auto pět set dolarů.

zásobovat

transitive verb (supply)

The furnace gives heat to the entire house.
Ta pec zásobuje teplem celý dům.

dát

transitive verb (assign, allot)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
After three interviews she was given the job.
Po třech pohovorech ji tu práci dali.

podlehnout, ustoupit

noun (informal (tendency to yield)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The floor has a bit of give in it.

dát, přispět

intransitive verb (contribute)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Please give generously.

udat

intransitive verb (compromise)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Someone has to give or we'll be here all night.

podlehnout, uvolnit se

intransitive verb (yield under pressure)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
This door gives when you lean on it.

zhroutit se

intransitive verb (collapse)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The chair gave underneath him.

předvést

transitive verb (present, perform)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She's giving a piano concert tonight.

dát, svěřit

transitive verb (place in [sb]'s care) (někomu do držení)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I gave them the house keys for the week.

vyřknout

transitive verb (utter)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He gave a shout and ran towards her.

způsobit

transitive verb (cause)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It gives me great pleasure to welcome you tonight.

dát, darovat

transitive verb (donate)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He gave his heart and lungs to science.

nakazit

transitive verb (infect)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She's given me her cold.

předat

transitive verb (deliver)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Give them our fondest regards.

uložit

transitive verb (inflict) (někomu něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He gave detention to the whole class.

dát, podat

transitive verb (administer) (lék)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
How much aspirin should I give her?

věnovat

transitive verb (devote)

She gave her life to the human rights movement.

udělat

transitive verb (make pregnant) (dítě)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Her husband gave her two boys within three years of the wedding.

rozdat

phrasal verb, transitive, separable (make a gift)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She put her old clothes in a bag and gave them away.

odhalit, odkrýt

phrasal verb, transitive, separable (figurative (reveal)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
When you tell a joke, you can't give away the punch line until the end.

vrátit

phrasal verb, transitive, separable (return: [sth] to [sb])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Did you give me back the pen I lent you? You took my sweater? Give it back!

vzdát se

phrasal verb, intransitive (surrender, admit defeat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I give in; it's just too difficult.

vzdát to

phrasal verb, intransitive (yield: to feeling, temptation)

She is trying to avoid sweets, but if you tempt her with chocolate, she always gives in.

být přemožen

(yield: to feeling, temptation) (spánkem apod.)

The children wanted to stay up until midnight, but one by one, they gave in to sleep.

poddat se

(submit, surrender)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
After the last scandal, the mayor gave in to the pressure and resigned.

vydávat

phrasal verb, transitive, separable (emit: heat, smell) (vůni apod.)

Judy gives off a strong smell of perfume when she passes by.

vydávat

phrasal verb, transitive, separable (heat, warmth: radiate) (světlo, teplo apod.)

Stars give out heat and light.

rozdat

phrasal verb, transitive, separable (distribute)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The teacher gives out the worksheets to the students.

selhat

phrasal verb, intransitive (informal (bodily organ: fail) (o tělesném orgánu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
His heart finally gave out and he died. After years of heavy drinking, his liver finally gave out.

dojít

phrasal verb, intransitive (be used up)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He had been ill for so long that his will to live finally gave out.
Byl nemocný tak dlouho, až mu nakonec došla vůle k životu.

pyskovat

phrasal verb, intransitive (Irish, informal (complain) (hovor., slang: stěžovat si)

vzdát

phrasal verb, transitive, separable (stop trying) (přestat zkoušet)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I gave up trying to get them to believe me.

přestat

phrasal verb, transitive, separable (UK (habit, addiction: quit) (kouřit apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It'll be hard, but I'm going to try giving up chocolate for Lent.

vzdávat se

phrasal verb, intransitive (surrender)

I give up - you're far better than me at this game!
Vzdávám se – jsi v té hře daleko lepší než já!

dát se poddat

phrasal verb, intransitive (informal (stop guessing) (vzdát hádání)

OK, I give up. What's the answer?
Tak jo, dám se poddat. Jaká je odpověď?

vzdát to s

(abandon: [sb]) (někým)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Don't give up on me! I just need a little more encouragement.
Nevzdávej to se mnou! Potřebuji jen trochu povzbudit.

opustit

(abandon: a cause) (myšlenku apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You should never give up on your dreams.

být fuk, být jedno

verbal expression (slang, potentially offensive (not care) (přen., hovor.)

I don't give a damn that my ex has a new girlfriend!
Je mi jedno (or.: fuk), že má moje ex nového kluka!

mít u prdele

verbal expression (figurative, informal (not care, be unconcerned) (hovor., vulg.: nestarat se o něco)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)

být u prdele

verbal expression (vulgar, offensive, slang (not care) (vulgární výraz)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I don't give a f*** what you think.
Je mi u prdele, co si myslíš.

pomoci, pomoct

verbal expression (informal (help [sb])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I needed help carrying the wardrobe and the neighbour gave me a hand.

zatleskat

verbal expression (informal (applaud)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Let's give a big hand to our next act.

vzít na záda

verbal expression (informal (carry [sb] on your back)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
My ankle hurts - please give me a piggyback.

zamyslet se nad

verbal expression (informal (consideration)

Most people don't give a second thought to the problems of the homeless.

být u prdele

verbal expression (vulgar, slang (not care) (vulgární výraz)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Sally said she doesn't give a s*** what her unfaithful ex-husband does with his time.
Sally tvrdí, že je jí u prdele, co provede její nevěrný exmanžel tentokrát.

zkusit, vyzkoušet

verbal expression (informal (attempt)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
If you've never gone skiing, you should give it a try.

zkusit, vyzkoušet

verbal expression (informal (sample)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You shouldn't say you hate sushi without giving it a try first.

radit

verbal expression (suggest or recommend [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

přispět na

verbal expression (provide charity) (charita)

Some criminals ease their conscience by giving aid to the poor.

vysílat reklamy

verbal expression (TV, radio: publicize) (v rádiu, TV)

dávat a brát

noun (informal (compromise)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Marriage is all about give and take between the partners.
Manželství je o tom, kolik budou partneři dávat a brát.

ujistit, že

(with clause: guarantee)

dát ujištění o

verbal expression (guarantee [sth])

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

dát ujištění o

verbal expression (with clause: guarantee)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

porodit

verbal expression (have a baby)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Sarah gave birth on Tuesday.

porodit

verbal expression (woman: to baby)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Emily gave birth to twin girls last Saturday.

vrhnout

(animal: have offspring) (zvíře: mít mláďata)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

porodit

verbal expression (animal: to young) (mláďata)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Labradors usually give birth to between six and eight puppies.

dát vznik

verbal expression (figurative (create, bring about)

Henry Ford gave birth to the automotive industry.

dát na úvěr

(allow delayed payment) (někomu něco)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
I soon regretted giving him credit on that purchase.

přiznat, připsat

verbal expression (acknowledge) (zásluhu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Teresa gave Simon credit for admitting responsibility for the mistake.

vyjádřit uznání za

verbal expression (acknowledge) (někomu)

Many commentators have given credit to Karzai for leading the country to recovery.

uznat

(recognize worth)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'm not that stupid; give me some credit!
Tak blbá zase nejsem, no uznej!

zkusit to, vyzkoušet to

expression (try)

Although Brian had never gone kayaking before, he suddenly decided to give it a go.

zvážit

verbal expression (informal (rethink)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He dropped what he was doing and went to her without giving it a second thought.

vzdej to

interjection (stop trying)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Helen is never going to date you--give it up!
Helen s tebou nikdy chodit nebude - vzdej to!

vzdát to

verbal expression (stop trying)

That's never going to work; I'd give it up, if I were you.

plácnout si

interjection (slang (congratulatory)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You passed your driving test? Give me five!

informovat o

(warn, inform)

The Council's letter gave notice of the election to all the voters.

dát výpověď

(quit job)

He gave notice because he was tired of being treated like a slave.

plus mínus

expression (informal (plus or minus) (úsloví: přibližně)

I've been away from home for three months, give or take a few days.
Budu pryč z domova tři měsíce, plus mínus pár dní.

plus mínus

expression (informal (more or less) (úsloví: přibližně)

My new car cost $9000, give or take.

dát pokoj

verbal expression (UK, slang (stop doing [sth]) (hovorový výraz)

Give over arguing! You're giving me a headache!

Dej pokoj!

interjection (UK, slang (stop, desist) (hovorový výraz)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Give over - he's not as bad as that!

zapříčinit

verbal expression (cause)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The lack of food gave rise to riots.

podpořit

verbal expression (help, assist [sb]) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

podpořit

verbal expression (help, assist [sb])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

podpořit

verbal expression (back, assist [sth]) (něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They asked me to give support to a cause I don't believe in.
Chtěli po mně, abych podpořil věc, se kterou jsem nesouhlasil.

vzdát díky

(be thankful, express thankfulness)

důkladně promyslet

verbal expression (consider)

Before planting a tree you need to give thought to what is suitable for your garden.

přestat doufat

verbal expression (be pessimistic)

When looking for a job, the key is not to give up hope.

přestat doufat

verbal expression (be resigned)

The team never gave up hope of victory.

ztratit naději na, vzdát se naděje na

verbal expression (be resigned)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
The couple had given up hope of having a child.

vzdát

verbal expression (abandon: an effort) (snahu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I gave up on trying to find a good example.

dát přednost

verbal expression (driving: yield, give priority to) (v jízdě)

Drivers should always give way when there are pedestrians about.

dát přednost

verbal expression (driving: yield to, give priority to) (v jízdě)

When driving in the UK, remember to give way to traffic on your right.

povolit

verbal expression (fall, collapse, break under pressure) (pod tlakem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The bridge columns couldn't resist the strong current and ended up giving way.

verbal expression (give in to: [sb], [sth])

Adrian pestered me so much about going to the party that eventually I gave way to him.

dát radu

verbal expression (US, figurative (offer opinion) (nevítanou)

dát své slovo

verbal expression (promise)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
He'll be here! He gave his word!

dát své slovo

verbal expression (promise)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Rachel had given her word that she would lend me the money.

pronést řeč

verbal expression (address an audience)

At the birthday party everyone asked Grandpa to make a speech. The father of the bride gave a speech, welcoming his new son-in-law to the family.

nevzdávat to

verbal expression (persevere)

John got tired in the middle of the race, but he did not give up.

zběžný pohled

verbal expression (informal (inspect quickly)

When I submitted my report to the CEO, he gave it the once-over and then gave me a thumbs up.

přejet hadrem

verbal expression (informal (clean [sth] quickly) (přeneseně: narychlo uklidit)

I had just finished giving the living room a once-over when the guests arrived.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu give v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova give

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.