Co znamená happened v Angličtina?

Jaký je význam slova happened v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat happened v Angličtina.

Slovo happened v Angličtina znamená stát se, přihodit se, stát se, stát se, přihodit se, náhodou, narazit na, přihodit se, náhodou, uskutečnit, přát si. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova happened

stát se, přihodit se

intransitive verb (occur)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
A lot of things have happened since last year.
Od loňska se stalo (or: přihodilo) hodně věcí.

stát se

intransitive verb (befall)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I didn't work hard for it, it just happened!
Nijak jsem na tom nepracoval, prostě se to stalo.

stát se, přihodit se

(become of) (někomu, něčemu něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
What happened to that book I lent you?
Co se stalo s tou knihou, co jsem ti půjčil?

náhodou

(chance to)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Did you happen to see my keys?
Neviděl jsi náhodou moje klíče?

narazit na

phrasal verb, transitive, inseparable (dated, literary (find, encounter)

I happened on an interesting article about Cuba in the newspaper.

přihodit se

verbal expression (be lucky, coincidental) (náhodou)

We weren't trying to get pregnant; it happened by chance.

náhodou

expression (by chance)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Would that happen to be the book I've been searching for?
Není to náhodou ta knížka, kterou jsem hledal?

uskutečnit

verbal expression (informal (turn into reality)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I had the original idea, but you made it happen.

přát si

transitive verb (make happen by wishing)

It doesn't just happen. You need to will it to happen.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu happened v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.