Co znamená really v Angličtina?

Jaký je význam slova really v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat really v Angličtina.

Slovo really v Angličtina znamená opravdu, skutečně, doopravdy, opravdu, velice, velmi, Fakt?, Skutečně?, Vážně?, Fakt?, Skutečně?, Vážně?, k smrti nudný. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova really

opravdu, skutečně, doopravdy

adverb (in fact, truly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The present really will surprise her.
Ten dárek ji opravdu (OR: skutečně, OR: doopravdy) překvapí.

opravdu, velice, velmi

adverb (very)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
She is really pretty.
Je opravdu (OR: velice, OR: velmi) krásná.

Fakt?, Skutečně?, Vážně?

interjection (expressing indignation) (rozhořčení)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Well, really! How rude!
Fakt? Jak primitivní!

Fakt?, Skutečně?, Vážně?

interjection (can that be true?) (překvapení)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
You're pregnant? Really?
Jsi těhotná? Vážně?

k smrti nudný

adjective (not at all interesting)

This movie's really boring. I think I'll read a book instead.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu really v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova really

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.