Co znamená i v Angličtina?

Jaký je význam slova i v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat i v Angličtina.

Slovo i v Angličtina znamená -, i, já, první, první, první, prvořadý, primární, první, nejdříve, zaprvé, na prvním místě, první, prvního, prvního, první, první, první, poprvé, raději, začátek, první housle, první, jednička, červený diplom, prvotřídní zboží, I., první, co se mě týče, co se mě týče, pokud vím, jak jsem říkal, chi, jak to mám vědět?, Souhlasím!, Mám se dobře!, Nic mi nechybí!, jsem z, právě vycházím, vše v pořádku, jsem šťastný, omlouvám se, je mi líto, Upřímnou soustrast!, omluvte mě, věřím, myslím si, Nemohu se dočkat!, troufám si říci, nevím, Je mi to jedno., Nevím., Je mi to jedno., Nebude mi vadit, pokud, To si nemyslím., zapomněl jsem, Pochopil jsem to., Postarám se o to., řekl bych, že, myslím si, že ano, Nesnáším tě!, Nenávidím tě!, musím, vím, líbí se mi to, mám tě rád, Mám tě rád., Miluji tě., Velice tě miluji., mám na mysli, Scházíš mi., Chybíš mi., Potřebuji tě!, , podle mě, chápu, myslím, že ano, Chci tě!, Budeš mi chybět!, kéž by, bohužel ne, rád bych, t.j., bych, -, budu, no to snad ne, jen přes mou mrtvolu, já jsem, obávám se, že, Obávám se, že ano., Mám se dobře., Mám dost., Omlouvám se., mrzí mě, že, -, mám, občanský průkaz, nezvěstný v boji, já také, já též, nepřechodné sloveso, Co je mi po tom?. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova i

-

pronoun (first person: myself)

I love you.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Já jsem nic neudělal, to ona!

i

noun (ninth letter of alphabet) (písmeno abecedy)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The letter "i" is the ninth in the alphabet.
Písmeno „i“ je deváté v abecedě.

noun (psychology: the self) (psychologický pojem)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
How do we distinguish between I and not-I?

první

adjective (1st in a series or list) (položka na seznamu)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
For many people, Ronaldo would be first on a list of the world's greatest soccer players. I liked the first song best.
Pro mnoho lidí by byl Ronaldu na seznamu nejlepších fotbalistů na první pozici.

první

adjective (in race, competition: placed 1st) (závod, soutěž apod.)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
She was first in the spelling competition. The team is currently first in the league.
Tým je momentálně na prvním místě ligového žebříčku.

první

adjective (closest to the front) (nejvíce vpředu)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
We sat in the first row of seats.
Seděli jsme v první řadě sedadel.

prvořadý, primární

adjective (primary)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The first reason for doing this is to help other people.
Prvořadým důvodem, proč to děláme, je pomoc ostatním.

první

adverb (before everyone else) (v řadě)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
He walked through the door first, and everyone else followed.
Prošel dveřmi jako první a ostatní ho následovali.

nejdříve

adverb (firstly: before anything else)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
What we need to do first is find a place to stay.
Nejdříve musíme najít místo na přespání.

zaprvé

adverb (firstly: introducing first point)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
First, I would like to thank you all for coming.
V prvé řadě bych vám rád poděkoval za to, že jste přišli.

na prvním místě

adverb (race, competition: in 1st place) (v závodě)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Chloe finished first out of 80 runners.

první

noun (invariable (in a series, list: 1st item, person) (položka v seznamu)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
I like the first better than the second.
Ten první se mi líbí víc, než ten druhý.

prvního

noun (first day of the month) (den v měsíci)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
We don't get paid again until the first.

prvního

noun (UK (first day of specified month) (v daném měsíci)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
In France, the first of May is a public holiday.

první

adjective (lowest automobile gear) (rychlostní stupeň)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
Switch to first gear when going up steep hills.

první

adjective (music: section leader) (housle apod.)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
She plays first clarinet in the orchestra.

první

adjective (baseball: base) (meta v baseballu)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
He didn't make it past first base.

poprvé

adverb (for the first time)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I first came to New York when I was a little girl.

raději

adverb (rather, sooner)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Lie to you? I'd kill my own mother first!

začátek

noun (beginning)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
She was a good worker from the first.

první housle

noun (music: section leader) (v orchestru)

The composer intended the second violinists to contrast with the firsts.

první

noun (first place in a competition)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
She's always the first in any competition.

jednička

noun (baseball: base) (neformální: první meta v baseballu)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He's on first.

červený diplom

noun (UK (first-class honors)

He got a first from Cambridge.

prvotřídní zboží

noun (commerce: best quality goods)

We sell firsts at a slightly higher price than seconds.

I.

noun (1st monarch with specified name) (panovník, papež)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
Queen Elizabeth the First was 25 years old when she came to the throne.

první

noun (music: 1st symphony, etc.) (symfonie)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
Beethoven's First was written in C major.

co se mě týče

adverb (in my opinion)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
As far as I'm concerned, that was the best film of the year.
Co se mě týče, byl to ten nejlepší film tohoto roku.

co se mě týče

adverb (as for me, as regards me)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
As far as I'm concerned, I never want to eat another fried alligator steak.
Co se mě týče, nikdy už nebudu jíst steak z aligátora.

pokud vím

adverb (to my knowledge)

As far as I know, the bank approved the loan. The boss is in his office, as far as I know.
Pokud vím, tak ta banka půjčku schválila.

jak jsem říkal

adverb (to resume after interruption) (navázání při proslovu)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
As I was saying before being interrupted, the lady of the house is not home.

chi

noun (Chinese medicine: energy) (ve vých. medicíně, boj. uměních)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The Qi Gong master trained the students to feel the chi flowing through their bodies.
Mistr Qi Gong cvičil žáky, aby cítili životní energii, jak plyne jejich tělem.

jak to mám vědět?

expression (informal (I don't know.)

Why are you asking me if it's going to rain tomorrow? How should I know?

Souhlasím!

interjection (I am of the same opinion)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
“I agree!” Tom said. “You're right!”

Mám se dobře!

interjection (I am well)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
I'm fine! But, how are you? "How are you?" - "I'm fine, thanks!"

Nic mi nechybí!

interjection (informal (I don't need anything)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
I'm fine, thanks! I've got everything I need.

jsem z

expression (my place of origin is)

I'm from Poland, though I've lived in London for more than ten years now.

právě vycházím

interjection (I am about to leave)

I know I'm late for lunch. I am going now!

vše v pořádku

interjection (informal (I am satisfied)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Do you need anything? - No, I'm good.

jsem šťastný

interjection (I feel content or satisfied)

I'm happy to spend the holidays with my family this year.

omlouvám se

interjection (apology)

I am sorry, I made a mistake.

je mi líto

interjection (sympathy)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I am sorry to hear about your mother's accident.

Upřímnou soustrast!

interjection (formal (condolences)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
I'm sorry for your loss; your father will be missed by all who knew him.

omluvte mě

verbal expression (sorry, excuse me)

I beg your pardon, I didn't realise my chair was on your coat.

věřím

expression (I think this is true)

He is very intelligent, I believe.

myslím si

expression (with clause: I think that)

I believe the class begins on Monday.

Nemohu se dočkat!

interjection (I am excited about [sth])

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
"This time next week we'll be on holiday." "I can't wait!"

troufám si říci

verbal expression (I assume, I think likely)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I daresay you're hungry after your long walk.

nevím

expression (declaration of ignorance)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
There is no point asking me; I do not know. I do not know the answer to that complicated math problem!

Je mi to jedno.

interjection (It's not important to me.)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
"You can't go out dressed like that; you'll get cold." "I don't care."

Nevím.

interjection (informal (declaration of ignorance)

"Who's that woman talking to your brother?" "I don't know."

Je mi to jedno.

interjection (informal (I have no preference)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
"We can go to the cinema or ten-pin bowling. What do you want to do?" "I don't mind."

Nebude mi vadit, pokud

interjection (informal (I am not upset)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I don't mind if you sit beside me.

To si nemyslím.

interjection (I believe not)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
When Tom asked me if Sally was coming to the party I replied "I don't think so".

zapomněl jsem

interjection (I cannot remember)

I've forgotten your name. Could you remind me?

Pochopil jsem to.

interjection (slang (I understand)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Ah, I got it. Thanks for the explanation!

Postarám se o to.

interjection (US, slang (I have the matter in hand)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Don't worry about washing the dishes. I got it.

řekl bych, že

expression (informal: followed by clause (I suppose that)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I guess you're right. As we can't disprove that he stayed in all day, I guess we will just have to take his word for it.

myslím si, že ano

interjection (informal (I suppose so)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
"Have you had enough to eat?" "I guess."

Nesnáším tě!, Nenávidím tě!

interjection (I dislike you intensely)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
This is not love! I hate you!

musím

auxiliary verb (I must, I am obliged to)

I have to go now, or I'll miss my train. I don't want to go but I have to.

vím

interjection (I am already aware)

I know that! You don't have to explain it to me!

líbí se mi to

interjection (I find it appealing)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
What a lovely dress! I like it.

mám tě rád

interjection (I find you appealing)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I like you. You seem like such a nice person.

Mám tě rád.

interjection (declaration of strong affection)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I love you, Mom!

Miluji tě.

interjection (declaration of strong romantic feelings)

I love you and I want to spend the rest of my life with you.

Velice tě miluji.

interjection (great affection)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I love you so much that I can't stand to be apart from you.

mám na mysli

expression (that is to say)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
How are you? I mean, have you recovered completely from your illness?

Scházíš mi., Chybíš mi.

interjection (I feel your absence)

I miss you, my darling. Come home soon.

Potřebuji tě!

interjection (I am dependent on you)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
John, I don't just love you, I need you!

interjection (UK, dated (well!)

I say, Jeeves! - that was a splendid party, was it not?

podle mě

expression (my opinion is as follows)

How can our company save money during this recession? I say we stop hiring and freeze salaries.

chápu

interjection (I understand)

So, you don't like this office? I see. We'll try to get you moved as soon as possible.

myslím, že ano

interjection (I believe that to be true)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
"Is he coming with us?" "I think so, but let me call him to make sure."

Chci tě!

interjection (informal (I am sexually attracted to you) (sexuálně)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
I want you. Let's leave this party and go back to my place.

Budeš mi chybět!

interjection (I will feel your absence)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Goodbye, son. I'll miss you.

kéž by

expression (informal (if only)

I wish that we could talk about what's been bothering you.

bohužel ne

interjection (informal (unfortunately not)

Did I win the lottery? I wish!

rád bych

expression (polite (I want)

I would like you to be more involved in the community website.

t.j.

adverb (Latin, abbreviation (id est: that is) (to jest)

Only one country, i.e., China, voted against the measure.

bych

contraction (colloquial, abbreviation (I would) (podmiňovací způsob)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
I'd like to get married this year.

-

contraction (colloquial, abbreviation (I had) (předminulý čas)

I'd been to France before, but this was the first time I'd visited Paris.

budu

contraction (colloquial, abbreviation (I will) (1. osoba slovesa být, bud. čas)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'll eat dinner at 7:00 tonight.
Budu dnes večeřet v sedm.

no to snad ne

interjection (potentially offensive, slang (surprise, disbelief) (přeneseně: vyjádření překvapení)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Well, I'll be damned; if it isn't my long-lost sister!

jen přes mou mrtvolu

expression (potentially offensive, slang (defiance) (přeneseně: vyjádření odporování)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I'll be damned if I'm going to let you take our son!

já jsem

contraction (colloquial, abbreviation (I am) (1. osoba slovesa být)

I'm the best waiter in this restaurant.

obávám se, že

expression (regretfully)

I'm afraid I didn't do a very good job yesterday. I'm afraid I must go now.

Obávám se, že ano.

interjection (yes, regretfully)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
"Do I really have to take the test?" "I'm afraid so. It's compulsory."

Mám se dobře.

interjection (slang (I am well)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
"How are you?" "I'm good, thanks."

Mám dost.

interjection (slang (I have, have had enough)

"Would you like another slice of pizza?" "No thanks, I'm good."

Omlouvám se.

interjection (informal (I apologize)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'm sorry for breaking your favorite lamp!

mrzí mě, že

interjection (informal (I offer my sympathy)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I am sorry for your loss.

-

contraction (colloquial, abbreviation (I have) (pomocné sloveso)

I've eaten too much. I've been working here for five years.

mám

contraction (colloquial, abbreviation (I have, I own)

I've got a headache. I've got two cats and three dogs.

občanský průkaz

noun (informal, abbreviation (identity card)

You'll need to show your ID card to get in.

nezvěstný v boji

adjective (initialism (missing in action)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

já také, já též

interjection (me too)

You think he's crazy and so do I!

nepřechodné sloveso

noun (abbreviation (grammar: intransitive verb)

vi is the abbreviation for intransitive verb.

Co je mi po tom?

interjection (I don't care)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
If you want to ruin your life by quitting school, what do I care?

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu i v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova i

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.