Co znamená make v Angličtina?

Jaký je význam slova make v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat make v Angličtina.

Slovo make v Angličtina znamená dělat, vyrábět, produkovat, dělat, vyrobit, způsobit, zapříčinit, udělat, udělat, učinit, nutit, značka, nutit, -, -, postava, vyložit si, vydat se, stvořit, pronést, uzavřít, domluvit, stihnout, složit, ustlat, udělat, jmenovat, dosáhnout, vytvářet, udělat, stát se, dostat se, rovnat se, , sbalit, dělat, dorazit, dostat se, dát, dorazit, vydělávat, směřovat k, vést k, být, usmířit se, udobřit se, ustlat postel, namířit si to k, vsadit se, nabídnout, zvorat, zpackat, utíkat k, zavolat si, zatelefonovat si, zavolat, obhajovat, změnit, vrátit se, vrátit se, domluvit si schůzku s, uzavřít obchod, dohodnout se, rozhodnout, promáčknout, razantně snížit, mít dopad, udělat ze sebe blázna, vydělat jmění, udělat škleb, stěžovat si, vyvádět, věnovat velkou pozornost, , dát to, vydělat jmění, vydělávat si, vykázat ztrátu, zanechat stopu, zanechat stopu, dělat binec, zašpinit, ušpinit, zbabrat, udělat chybu, udělat pohyb, navrhnout, odjet, odhodlat se, udělat první krok, říct něco důležitého, dělat něco za účelem, mít ve zvyku, pronést řeč, navštívit, vyžehlit si, odškodnit, urovnat vztahy s, domluvit si schůzku, domluvit si schůzku s, domluvit schůzku, udělat ze sebe vola, snažit se, vstoupit, vejít, přijít na jeviště, vstoupit na jeviště, impozantně přijít, vepsat, napsat, udělat výjimku, udělat výjimku, udělat dojem, udělat dojem na, dělat, jako že, poskytnout, upozornit na, informovat, informovat, předstírání, předstírat, fiktivní, zlepšit, vylepšit, zdokonalit, vyjasnit, objasnit, spojit se s, navázat komunikaci s, vést rozhovor, , spokojit se s, vystačit si s, vyjít s penězi, zařídit, aby se člověk cítil jako doma, udělat si přátele, spřátelit se s, usmířit se, udobřit se, dělat si legraci z, uspět, uhradit, zužitkovat, využít, potěšit, pospíšit si, pohnout si, udělat pokrok v, uspět, ujistit se, zvládnout to, udělat to, přežít to. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova make

dělat

transitive verb (construct)

The children made houses with blocks.
Děti dělaly domy z kostek.

vyrábět, produkovat, dělat

transitive verb (manufacture)

That factory makes bolts.
Ta továrna vyrábí šrouby.

vyrobit

transitive verb (fashion)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The weavers made a hat from palm fronds.
Pletači vyrobili klobouk z palmového listí.

způsobit, zapříčinit

transitive verb (cause)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The dogs made a commotion in the street.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Vichřice udělala v zahradě spoušť.

udělat

transitive verb (prepare)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
My mother wants to make a cake for my party.
Mamka mi chce k narozeninám udělat dort.

udělat, učinit

transitive verb (decision) (rozhodnutí)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Tess must make a decision.
Tess se musí rozhodnout.

nutit

verbal expression (compel)

My parents make me eat vegetables.
Rodiče mě nutí jíst zeleninu.

značka

noun (brand, manufacturer)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
What make of car do you drive? Toyota?
Kterou značkou auta jezdíš? Toyotou?

nutit

transitive verb (informal (force)

I won't go! You can't make me!
Nepůjdu. Nemůžeš mě nutit.

-

transitive verb (cause to) (příčina)

He never fails to make me laugh.
On mě vždycky rozesměje.

-

transitive verb (+ adj: cause to be) (příčina)

You make me happy.
S Tebou jsem šťastná.

postava

noun (build, stature) (stavba těla)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He is of a lean make, and could be an excellent athlete.

vyložit si

verbal expression (interpret)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I don't know what to make of his actions. What do you make of this car?
Nevím, jak si mám vyložit jeho chování.

vydat se

(move towards)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The fleet made for port.

stvořit

transitive verb (bring into existence)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Let's make a baby!

pronést

transitive verb (perform: a speech) (řeč)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
All of the candidates made speeches.

uzavřít

transitive verb (enter into: agreement, deal) (dohodu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The parties involved made an agreement.

domluvit

transitive verb (fix: date, appointment) (schůzku)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Please call first to make an appointment.

stihnout

transitive verb (train, plane: reach in time) (např. vlak)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I have to run if I want to make my train.

složit

transitive verb (put down: a payment) (zálohu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Adam makes a payment on his car each month.

ustlat

transitive verb (bed: make tidy)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The girls must make their beds every morning.

udělat

transitive verb (establish: name) (jméno)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Bill is trying to make a name for himself in the business.
Bill si snaží udělat jméno ve svém oboru.

jmenovat

transitive verb (appoint) (do funkce)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The president is going to make Chris a vice-president.

dosáhnout

transitive verb (achieve, reach) (něčeho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The sales team hopes to make its numbers this month.

vytvářet

transitive verb (establish, set)

Legislatures make laws.

udělat

transitive verb (commit: a mistake, etc.) (chybu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I made a mistake when I spent that money.

stát se

transitive verb (attain: position, rank) (získat funkci)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Francis is trying to make Captain.

dostat se

transitive verb (informal (earn acceptance into)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Only half of people at tryouts made the team.
Jenom polovina lidí ze zkoušek se dostala do týmu.

rovnat se

transitive verb (equal)

Two and two makes four.

transitive verb (be the essence of)

What makes a good writer?

sbalit

transitive verb (US, slang (seduce) (hovorový výraz: někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He may try to make her, but he won't succeed.

dělat

transitive verb (reach, form)

Leanne is always quick to make judgments.

dorazit

transitive verb (arrive at) (někam)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The ship made port early in the morning.

dostat se

transitive verb (informal (appear on) (někam)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The disaster made the evening news.

dát

transitive verb (score: a goal, etc.) (gól)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The player made a goal in the second period.

dorazit

transitive verb (informal (manage to attend) (někam)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Sorry I couldn't make yesterday's meeting.

vydělávat

transitive verb (earn)

Jeff makes $80,000 a year.

směřovat k

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (head towards)

We turned the boat around and made for the nearest harbour.

vést k

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (produce, create: situation) (něčemu)

Good teamwork makes for greater productivity in the workplace.

být

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (be, count as)

That reply makes for a good example of sarcasm.

usmířit se, udobřit se

verbal expression (informal, figurative (be reconciled)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The pair kissed and made up after a nine-year feud.

ustlat postel

verbal expression (arrange bed linen)

Every morning, my mom insists that I make my bed before I leave for school.

namířit si to k

verbal expression (informal (head directly towards) (neformální)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Whenever I'm in a candy store I make a beeline for the chocolates.

vsadit se

verbal expression (wager, gamble)

Do you want to make a bet on this fight?

nabídnout

verbal expression (offer to buy [sth]) (aukce apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I made a bid on the stuffed moose in the auction and ended up winning it.

zvorat, zpackat

verbal expression (informal (do [sth] poorly) (neformální)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

utíkat k

verbal expression (informal (run towards)

Six monkeys jumped the electric fence and made a break for freedom.

zavolat si, zatelefonovat si

verbal expression (informal (phone [sb])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Do you mind waiting five minutes while I make a call?

zavolat

verbal expression (informal (phone [sb])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Hold on a second, I just have to make a call to my supervisor.

obhajovat

verbal expression (argue in favour: of [sth]) (něco)

He had a tough job making a case for being a vegan.

změnit

verbal expression (amend [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

vrátit se

verbal expression (popular again) (kariéra)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The pop singer made a comeback after appearing on a reality TV show.

vrátit se

verbal expression (active again) (kariéra)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He made a comeback, taking silver in the Olympics after four years in retirement.

domluvit si schůzku s

verbal expression (arrange [sth] for a specific day)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
I made a date with her for Friday; we are going out to dinner.

uzavřít obchod

verbal expression (do business)

The businessman took his partner out to lunch to make a deal.

dohodnout se

verbal expression (agree on [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We made a deal that I'd do the laundry if he did the dishes.

rozhodnout

verbal expression (decide, choose)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We couldn't agree on where to eat, so I had to make a decision.

promáčknout

verbal expression (metal: leave an indentation) (kov)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The hailstones made dents in the roof of the car.

razantně snížit

verbal expression (figurative, informal (reduce noticeably)

Paying for a new roof has really made a dent in my savings. Despite all the interruptions, I managed to make a dent in the work.
Zaplacení nové střechy pořádně zatočilo s mými úsporami.

mít dopad

verbal expression (have a significant impact)

Please give generously; your donations will make a difference. Josie is trying to make a difference by doing charity work.

udělat ze sebe blázna

verbal expression (do [sth] stupid)

I don't mind being wrong, but I hate making a fool of myself.

vydělat jmění

verbal expression (informal (win, earn a vast amount of money)

That businesswoman has made a fortune in retail.

udělat škleb

verbal expression (informal (make silly facial expression) (schválně)

To make me laugh, my dad made funny faces at me.

stěžovat si

verbal expression (informal (complain about [sth])

One of the customers was making a fuss at the teller's counter.

vyvádět

verbal expression (informal (fret over trivial things) (zbytečně)

Oh, it's only a grazed knee – stop making a fuss!

věnovat velkou pozornost

verbal expression (informal (pay a lot of attention to)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The boss brought his dog to work yesterday and everyone made a fuss of it.

verbal expression (informal (show great admiration for)

Nina got engaged yesterday! All the women in the office were making a fuss over her ring.

dát to

verbal expression (informal (make it successful) (neformální: uspět)

If we work hard on our relationship, we can make a go of it.

vydělat jmění

noun (slang, figurative (make a large profit)

They made a killing last year buying up apartment buildings.

vydělávat si

verbal expression (earn money) (peníze)

Sergei earns a living by driving a taxi. Stephen made his living by trading in stocks and shares.

vykázat ztrátu

verbal expression (lose money) (finanční)

My company made a loss last year and had to lay off three employees.

zanechat stopu

verbal expression (write, draw or paint)

He made a mark on the pavement to show where to turn.

zanechat stopu

verbal expression (figurative (have an impact) (přeneseně: v oboru)

Dick Button made his mark on figure skating when he performed the first double axel jump.

dělat binec

verbal expression (create disorder or dirt) (neformální)

You can have your mates round for the evening so long as you promise not to make a mess. The kids have been making chocolate cake and they've made a mess with the batter in the kitchen.

zašpinit, ušpinit

verbal expression (make [sth] disordered or dirty)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Don't make a mess of my nice clean living room.

zbabrat

verbal expression (get [sth] wrong) (hovorový výraz)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The new guy has made a mess of this project; I'm going to have to redo it all.

udělat chybu

verbal expression (commit an error)

Don't be afraid to make a mistake.

udělat pohyb

verbal expression (gesture, move)

The old man made a motion to the children to come closer.

navrhnout

verbal expression (at meeting: propose [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She made a motion to adjourn the meeting.

odjet

verbal expression (informal (leave)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He was tired of this town, so he decided to make a move.

odhodlat se

verbal expression (figurative, informal (begin, act)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Jane thought it was the right time to make a move and open her own restaurant.

udělat první krok

verbal expression (informal (try to seduce) (přeneseně: pokusit se svést)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

říct něco důležitého

verbal expression (say [sth] significant)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Will you stop interrupting me? I'm trying to make a point here!

dělat něco za účelem

verbal expression (emphasize)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
This chef makes a point of cooking with locally sourced ingredients.

mít ve zvyku

verbal expression (be in the habit of)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Most doctors do not make a practice of calling on patients in their homes.

pronést řeč

verbal expression (address an audience)

At the birthday party everyone asked Grandpa to make a speech. The father of the bride gave a speech, welcoming his new son-in-law to the family.

navštívit

verbal expression (informal (go to)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
My tooth hurts; I need to make a visit to the dentist.

vyžehlit si

(compensate for a wrong) (přeneseně: vroubek)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'm sorry for what I did to you; how can I make amends?

odškodnit

verbal expression (compensate for [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Henry wanted to make amends for his rude behaviour towards James.

urovnat vztahy s

verbal expression (compensate [sb] for a wrong)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
When he became sober, he decided to make amends to those he had hurt by his drinking.

domluvit si schůzku

verbal expression (patient, client)

domluvit si schůzku s

verbal expression (patient, client)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Jane had toothache, so she made an appointment with the dentist.

domluvit schůzku

verbal expression (secretary: for [sb] else) (někomu)

udělat ze sebe vola

verbal expression (slang (do [sth] stupid)

Jim made an ass of himself when he turned up at work wearing differently coloured socks.

snažit se

verbal expression (try hard)

You could give up smoking if you just made an effort. Let's all make an effort to get along.

vstoupit, vejít

verbal expression (into room)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Charles made an entrance into the study.

přijít na jeviště, vstoupit na jeviště

verbal expression (onstage) (divadlo)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
When she says "Ah, Romeo, Romeo!" it's time to make your entrance.

impozantně přijít

verbal expression (grandly)

The red carpet is the place for celebrities to make an entrance before awards ceremonies.

vepsat, napsat

verbal expression (in log, diary) (něco někam)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Dennis made an entry in his diary.

udělat výjimku

verbal expression (deviate from a rule)

I don't normally stay up after 10pm, but I'll make an exception, as it's your birthday.

udělat výjimku

verbal expression (exempt [sb] from [sth])

We don't usually allow students to take holidays during term, but we'll make an exception for your daughter, as she's such a good student.

udělat dojem

verbal expression (have impact)

If you want to make an impression socially, it is very important to remember people's names.

udělat dojem na

verbal expression (have impact on [sb]) (někoho)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Lily has certainly made an impression on Alan.

dělat, jako že

verbal expression (informal (pretend, feint)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
He made as if to throw the ball, but he actually ran with it instead.

poskytnout

verbal expression (provide)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The government will make £50 million available to support the project.

upozornit na

(bring [sth] to [sb]'s attention)

I don't know how to make him aware of how much he is hurting her feelings.

informovat

(notify, tell)

The office isn't open today. Someone should make him aware.

informovat

verbal expression (notify, tell)

předstírání

noun (pretending, esp. by children) (obzváště dětmi)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)

předstírat

verbal expression (with clause: pretend)

fiktivní

adjective (not real)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

zlepšit

(heal) (zdraví)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Let me rub your aching back and make it better.

vylepšit, zdokonalit

(improve)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

vyjasnit, objasnit

transitive verb (clarify, state clearly)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Let me make clear that I don't object to the person, only to his policies. I just want to make it clear that I won't accept any swearing.

spojit se s

verbal expression (join forces)

The union made common cause with the government in an effort to keep the factory from leaving town.

navázat komunikaci s

verbal expression (contact, communicate with)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Perhaps one day aliens will make contact with the Earth.

vést rozhovor

verbal expression (difficult dialogue)

Making conversation can be one of the toughest aspects of going on a first date.

verbal expression (informal (be content with what is available)

We don't have much, but we'll make do.

spokojit se s

verbal expression (informal (content oneself with)

The shop had sold out of chocolate ice-cream, so Sally had to make do with vanilla instead.

vystačit si s

verbal expression (do [sth] using limited resources)

You'll have to make do with what you can carry with you.

vyjít s penězi

verbal expression (figurative (have enough money to live on)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
In the current economic crisis, a lot of families are finding it hard to make ends meet. I can't make ends meet with what you pay me.

zařídit, aby se člověk cítil jako doma

verbal expression (be welcoming)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

udělat si přátele

verbal expression (get to know people)

When you move to a new city, it can be hard to make friends. Jenny was so shy that she found it difficult to make friends at school.

spřátelit se s

verbal expression (befriend [sb])

I find it easy to make friends with new people.

usmířit se, udobřit se

verbal expression (informal (be reconciled after a quarrel) (po hádce)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
After breaking up the fight, Miss Leonard told the kids to shake hands and make friends.

dělat si legraci z

verbal expression (informal (mock, ridicule)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The comedian tried to make fun of the man wearing glasses.

uspět

verbal expression (slang (become successful)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Phil certainly made good as co-founder of a successful IT company.

uhradit

verbal expression (compensate [sb] for [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The driver should make good for the damage he has caused to the other vehicle.

zužitkovat, využít

verbal expression (utilize fully or effectively)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He made good use of the time he was allotted.

potěšit

transitive verb (please, satisfy)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I agreed to attend the wedding to make my mother happy, although I utterly detest her new husband.

pospíšit si, pohnout si

verbal expression (hurry)

He made haste to finish the job before nightfall.

udělat pokrok v

verbal expression (make progress)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
It's hard to make headway when you're bicycling into the wind.

uspět

verbal expression (slang (succeed)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
In Hollywood, an Oscar nomination is a sign that you've made it.

ujistit se

verbal expression (with adjective: ensure it is)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You owe Keith an apology and you'd better make it good; he's really upset.

zvládnout to

verbal expression (informal (arrive on time)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I thought I would miss the bus, but I made it!

udělat to

verbal expression (informal (do [sth] in time) (v termínu)

I didn't think we'd get all the work finished by the deadline, but we made it in the end!

přežít to

verbal expression (informal (survive)

The doctors did all they could, but the accident victim didn't make it.
Lékaři dělali, co bylo v jejich silách, ale oběť nehody to nepřežila.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu make v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova make

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.