Co znamená best v Angličtina?

Jaký je význam slova best v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat best v Angličtina.

Slovo best v Angličtina znamená nejlepší, nejlepší, nevhodnější, nejlepší, nejlépe, nejradši, nejraději, nej-, vše dobré, to nejlepší, nejžádanější, nejlepší, předčit, dobrý, příznivý, poslušný, hodný, dobrý, dostatečný, zdravý, dobrý, příznivý, dobro, dobrý, hodný, dobrý, užitečný, dobrý, schopný, správný, dobrý, dobrý, cenný, dobrý, vybraný, být dobrý v, dobrý na, umět to s, být platný, , milý na, hodný na, vhodný, příhodný,, fungující, dobrý, dobrý, chutný, pravý, autentický, dobrý, rozumný, důkladný, dobrý, úrodný, dobrý, oddaný, dobrý, oddaný, čistý, dobrý, dobrý, dobře, dobře, fajn, dobro, hodnota, dobro, smysl, účel, údaj, důkaz, zboží, dobře, dobře, dobře, jasně, zřetelně, důkladně, do značné míry, dobře, dobře, dobře, studna, dobrý, skutečně, v pohodě, dobře, správně, dobře, No tohle!, No teda!, Ale podívejme!, No ne!, Takže?, No?, takže, čili, vrt, šachta, kalamář, proudit, s pozdravem, všechno nejlepší, přinejlepším, nejlepší možnost, nejlepší přítel, nejlepší přítelkyně, největší přínos, svědek, nejlepší praxe, s pozdravem, pozdravení, pozdravy, bestseller, dát ze sebe to nejlepší, vynasnažit se, vynasnažit se, vyhrát, zvítězit, doufat v nejlepší, vytěžit maximum z, dělat, co se dá, dát si záležet, udělat dobrý dojem, nejlepší část, velká část, nejlepší kousek, další v pořadí, jak nejlépe. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova best

nejlepší

adjective (most excellent) (nejvyšší kvalita)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
That's the best film I've ever seen.
To je nejlepší film, jaký jsem kdy viděla.

nejlepší, nevhodnější

adjective (most suitable) (nejlépe se hodící)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He is the best candidate for the job.
On je nejlepším uchazečem o tu práci.

nejlepší

adjective (most advantageous) (postup)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
What's the best thing we could do right now?
Co by bylo nejlepší teď udělat?

nejlépe

adverb (superlative of well)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Of all the singers, she sings best.
Ze všech zpěváků zpívá ona nejlépe.

nejradši, nejraději

adverb (most fully)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I like him best.
Mám ho nejradši.

nej-

adverb (to the highest degree) (jednoslovný superlativ)

(předpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. rozzlobený, vymyslet, nejnovější). )
She's the best qualified member of the team.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Zeptej se jí, je nejlépe informovaná.

vše dobré

expression (written, informal (closing letter, email: All the best) (přání)

Look forward to hearing from you. Best, Deborah.

to nejlepší

noun ([sb] or [sth] superior to all others)

Of all the cities I've visited, Prague was the best.
Praha byla nejlepší z měst, které jsem navštívil.

nejžádanější

adjective (most desirable)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The best cake is the one with the cherry on top.

nejlepší

adverb (most wisely)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
That topic is best left untouched for now.

předčit

transitive verb (often passive (do better than, beat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
After practicing every day, Marc bested his sister at their last tennis match.

dobrý

adjective (better than average) (nadprůměrný)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He studied hard and got good grades this year.
Hodně se učil a měl letos dobré známky.

příznivý

adjective (favorable)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The weather forecast is good for tomorrow.
Předpověď počasí na zítřek je příznivá.

poslušný, hodný

adjective (well behaved)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Now you be good while I'm gone, do you hear?
Nebudeš zlobit, zatímco budu pryč, je to jasné?

dobrý, dostatečný

adjective (adequate)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
You can earn a good living as a mechanic.
Jako mechanik si můžeš přijít na dostatečné (or: dobré) peníze.

zdravý

(healthy)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Cod liver oil is supposed to be good for you.
Olej z tresčích jater má být zdravý.

dobrý, příznivý

(beneficial)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Whoever said that pain is good for the soul?
Kdo tvrdil, že bolest je dobrá (or: příznivá) pro duši?

dobro

expression (benefit, advantage)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Political decisions should always be for the good of the people.
Politická rozhodnutí by se vždy měla činit pro dobro lidí.

dobrý, hodný

adjective (virtuous)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He's a good man.
Je to dobrý člověk.

dobrý, užitečný

(useful)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Shoe boxes are good for storing old postcards and letters.
Krabice od bot jsou dobré ke skladování starých pohledů a dopisů.

dobrý, schopný

adjective (competent)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
She's a very good accountant.
Je velmi dobrá (or: schopná) účetní.

správný, dobrý

adjective (right, correct)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Good answer!
Dobrá odpověď!

dobrý, cenný

adjective (worthy)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
You've ruined our family's good reputation.
Zničil jsi dobrou pověst naší rodiny.

dobrý, vybraný

adjective (refined)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He's got good taste in wine.
Má vybranou chuť co se týče vína.

být dobrý v

verbal expression (be skilled, talented) (v něčem, na něco)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
He is good at anything related to numbers.

dobrý na

verbal expression (be skilled with) (v něčem, na něco)

My sister is good with numbers but I'm better at languages.

umět to s

verbal expression (people, animal: handle well)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
He is good with children and animals.
Umí to s dětmi a se zvířaty.

být platný

verbal expression (be valid: for a duration)

Your international driving licence is good for one year; you can renew it after that.

verbal expression (be equivalent in value to)

Your admission ticket is also good for one drink at the bar when you get inside.

milý na, hodný na

verbal expression (be kind toward [sb])

My daughter is good to me; she comes to visit every Sunday and brings cake.

vhodný, příhodný,

adjective (suitable)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Is lasagne a good thing to serve to your parents?
Je vhodné nabídnout tvým rodičům lasagne?

fungující

adjective (functioning)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
You'll have to speak into my good ear if you want me to hear.

dobrý

adjective (informal (fresh) (nezkažený, jídlo)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Is that milk still good?
Je to mléko ještě dobré?

dobrý, chutný

adjective (tastes nice)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
This is a really good apple.

pravý, autentický

adjective (genuine)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I can't tell if this certificate is good or not.
Nepoznám, zda tento certifikát je pravý, nebo ne.

dobrý, rozumný

adjective (wise)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Those stocks were a good investment.

důkladný

adjective (informal (thorough)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
This house needs a good cleaning.

dobrý, úrodný

adjective (fertile)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
There's lots of good soil in this part of the country.

dobrý, oddaný

adjective (devout)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He's a good Catholic.

dobrý, oddaný

adjective (loyal)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He's a good union man.

čistý

adjective (skin: clear) (pleť)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
She has good skin.

dobrý

adjective (clothes: most dressy) (oblečení)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
You should wear your good suit for this dinner.

dobrý

adjective (sport: in bounds) (platný ve sportu)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
His first serve was good.

dobře

adverb (US, informal (well)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
This car runs good.

dobře, fajn

interjection (approval)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
"Good," said the teacher when the student handed in his homework on time.

dobro

noun (benefit, sake)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I did it for the good of all of us.
Udělal jsem to pro dobro nás všech.

hodnota

noun (merit) (kladná)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
There's a lot of good in his idea.

dobro

noun (virtue) (v člověku)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
You should always seek out the good in people.

smysl, účel

noun (purpose)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
What good is it to ask all these questions without answering them?

údaj, důkaz

plural noun (figurative, slang (information, evidence)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The police are hoping that their informer will come up with the goods.

zboží

plural noun (merchandise, commodities)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The company promised to deliver the goods within 24 hours.

dobře

adverb (properly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The job has been done well.
Ta práce byla vykonána dobře.

dobře

adverb (satisfactorily)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Things are going well lately; we have no unmet needs. The meeting went well, with no major difficulties.
Věci jdou v poslední době dobře, nemáme žádné nesplněné požadavky.

dobře

adverb (adequately)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
We are well supplied with food.
Potravinami jsme zásobováni dobře.

jasně, zřetelně

adverb (clearly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The professor explained the material well, and we all understood the theory.
Profesor vysvětlil látku jasně a všichni jsme tu teorii pochopili.

důkladně

adverb (thoroughly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The instructions tell us to mix the ingredients well before adding eggs.
Podle instrukcí máme před přidáním vajec ingredience důkladně promíchat.

do značné míry

adverb (to a great extent)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I understood him well, but still had a few questions.
Do značné míry jsem ho pochopil, ale stále jsem měl pár otázek.

dobře

adverb (person: with intimacy) (znát někoho)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I know him well.
Znám ho dobře. Znám se s ním dobře.

dobře

adverb (very)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He is well aware of his responsibilities.
Je si dobře vědom své zodpovědnosti.

dobře

adjective (in good health)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I was sick yesterday, but I am well today.
Včera mi bylo špatně, ale už jsem v pořádku.

studna

noun (natural water source)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
This house gets its water from a well.
Tento dům je zásobován vodou ze studny.

dobrý

adjective (good, fine)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
All is well in our town today.

skutečně

adverb (certainly, without doubt)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Undoubtedly, he was well pleased to see her.

v pohodě

adverb (in good humour, happily) (neformální)

It was rather a cruel prank, but he took it well.

dobře, správně

adverb (correct, the right thing)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
You did well by telling the doctor the truth.

dobře

adverb (good financially) (ohledně financí)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
We did well with that investment.

No tohle!, No teda!

interjection (indignation) (rozhořčení)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Well! I see you haven't had time to clean the house.

Ale podívejme!, No ne!

interjection (surprise) (překvapení)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Well! I never expected to run into you here!

Takže?, No?

interjection (impatient for response) (čekání na odpověď)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Well? What do you have to say?

takže, čili

interjection (filler word, pause) (slovní výplň)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
Well, I'll see what I can do.

vrt

noun (oil source) (ropný)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
They have thousands of wells in Saudi Arabia.
V Saudské Arábii jsou tisíce vrtů.

šachta

noun (architecture: stairs, elevator) (pro schody a výtah)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
They built the well in the centre of the building, and it has both stairs and a lift.

kalamář

noun (container for liquid) (na inkoust)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The ink was kept in a well.

proudit

intransitive verb (liquid: surge) (tekutina)

Blood welled from the wound.

s pozdravem

expression (written (closing: letter or email) (zakončení e-mailu)

The letter ended, "Please let me know if I can be of any further help. All the best, Simon."

všechno nejlepší

noun (good wishes) (přání)

I wish you all the best in your new career.
Přeji ti hodně štěstí v nové práci.

přinejlepším

adverb (at the most)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
It won't be ready until tomorrow at best.
Bude to připravené přinejlepším zítra.

nejlepší možnost

noun (informal, figurative (most promising option)

Your best bet would be to contact the organisers directly and ask if they still have tickets.

nejlepší přítel, nejlepší přítelkyně

noun (closest companion)

My dog is my best friend.

největší přínos

noun (greatest benefit)

svědek

noun (bridegroom's male attendant) (ženichův)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Pete was the best man at Mick and Lucy's wedding.

nejlepší praxe

noun (most professional conduct)

Best practice in the medical or mental health field is to take a thorough history from the patient.

s pozdravem

expression (written (closing: letter or email) (formulace na konci e-mailu)

We look forward to welcoming you to our hotel. Best regards, Stephen Smith, Hotel Manager.

pozdravení

plural noun (warm wishes)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Give John my best regards when you see him.
Vyřiď Janovi moje pozdravení, až ho uvidíš.

pozdravy

plural noun (regards)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
Please pass on my best wishes to your parents.
Vyřiď prosím svým rodičům mé pozdravy.

bestseller

noun (book: commercial success)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Every one of that author's novels has been a bestseller.

dát ze sebe to nejlepší

verbal expression (try your hardest)

Just do the best you can. That's all anybody could ask for.

vynasnažit se

verbal expression (try your hardest) (usilovně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Just do your best. That's all anybody could ask.

vynasnažit se

verbal expression (try your hardest to do [sth]) (usilovně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Fred did his best to give up smoking, but couldn't keep it up.

vyhrát, zvítězit

verbal expression (defeat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Manchester United managed to get the better of Liverpool with an impressive 4-0 victory.

doufat v nejlepší

verbal expression (be optimistic)

I'm not sure whether it will rain; we'll just have to hope for the best.

vytěžit maximum z

verbal expression (do what you can)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Eric made the best of the limited time available to see as much of the town as he could.

dělat, co se dá

verbal expression (informal (cope)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The weather wasn't ideal for a day by the sea, but we decided to make the best of it.
Počasí nebylo ideální pro den strávený na pláži, ale rozhodli jsme se dělat, co se dá.

dát si záležet

verbal expression (figurative (do your best)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
I'm not really much good at it but I'll put my best foot forward.

udělat dobrý dojem

verbal expression (figurative (make good impression)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Put your best foot forward at the job interview.

nejlepší část

noun (best section of [sth])

The best part of the film was the final scene.

velká část

noun (most)

It took us the best part of the morning to finish the job.
Ta práce nám zabrala většinu dopoledne.

nejlepší kousek

noun (best bit)

You think that's funny? You haven't even heard the best part yet!

další v pořadí

noun (good substitute) (jako náhrada za předchozí)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I can't afford to buy a Volkswagen; the Toyota is the next best thing. Apples are not as sweet as candy, but I think they are the next best thing.

jak nejlépe

adverb (as well as you can) (umět, dokázat, dovést)

Just look after the dog to the best of your ability.
Prostě se o toho psa starej, jak nejlépe dovedeš.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu best v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova best

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.